A tiszacsegi Vay Kastély Lovagi Kastéllyá avatása
 

2008. április 28. - án a  Vay Kastélyban került sor a Pro Deo State University díszdoktori cím adományozására is, amelyet az Egyetem Rektora Rendünk Nagymestere, Őeminenciája Cosmelli herceg adott át az alábbi személyeknek:

  • Ivanits József
  • Dózsa István

Valamint az IBA díszdoktori diplomát is itt kapta meg Lady Debreceni Erika Máltai és Ciprusi dáma,a Nagymester testőre.

Nagymesterünk a Vay kastélyban jelentette be, hogy az "ORDO HUNGARIAE" (Magyar Rend) felvételi kérelmét a Szövetségbe, a Máltai Lovagrend alkotmánya alapján, "Affiliated Member" státuszban elfogadta. (A kérelem elfogadását Őexcellenciája Sir Professzor Popper György Gróf, Rendi miniszterelnök is támogatta.) Ez azt jelenti, hogy az Ordo Hungariae megőrzi eddigi teljes függetlenségét. S jóllehet a Magyar Rend lovagjai és dámái nem válnak automatikusan Ciprusi vagy Máltai lovaggá, s így nem is jogosultak a Lady illetve a Sir címek és megszólítások viselésére, használatára; viszont jogosultak a Lovagrend irányítása alatt működő humanitárius és egyéb szakosodott szervezetek munkájában való részvételre, illetve azokban pozíciók betöltésére.
(Magyarázat: A nemzetközi szervezetek életében három tagsági formát emelnénk ki: Full Member - azaz teljes jogú tag, ezek a KMFAP-on belüli perjelségek, nagyperjelségek és a Szuverén Ciprusi Rend; Affiliated Member ? azaz csatlakozott tag, ez a mi esetünkben az Ordo Hungariae; Associated Member - azaz társult tag.)

Ugyancsak ezt az alkalmat ragadta meg Sir Király Csaba, Máltai Lovagparancsnok és Dél-Magyarországi Bailiff, az 1754 -ben alapított "ORDO HUNGARIAE" (Magyar Rend) Nagymestere - elismerve a jelentős karitatív munkát és segítséget - és két személyt avatott Rendje tagjaivá Tiszacsegén s adta rájuk a Rend gyönyörű fehér köpenyét:

  • Schumanné Kibédi Krisztinát a Rend Dámájává
  • Simon Károly urat a Rend Lovagjává

ütötte.

A kastélyról röpke kis bemutatást írt Sir Dr Schuman Ádám államtitkár úr felkérésére Sir Fekete Sándor lovagtársunk, a tőle megszokott közvetlenséggel, egyszerűséggel.
A bemutatás egyszerűsége a szöveg nagyszerűsége:

A Vay kastély 1703-ban épült, biedermayer stílusban. Vadászkastélynak építette báró Vay Ádám kuruc brigadéros. A vajai Vay várkastélynak ez a "kisöccse".

Mivel Csegének komp joga volt, itt lehetett úri tizedet is szedni, így a majorságnak nagy gazdasági jelentősége volt a Vay család életében. Akkoriban 6000 hold birtok tartozott hozzá.
A kastély pincerendszerében tömlöcöket alaktottak ki, a rádiómúzeumunkban még mindig megtalálható az itt használt deres. Az utolsó ide bezárt betyárt Ződ Marcinak hívták, (szép zöld szeme volt) úgy fogták el, hogy sánta lovat lopott.
1711-ben a császáriak elrekvirálták a kastélyt, de a debreceni bíró kártyán visszanyerte. Az utolsó tulajdonosa az ötvenes években Amerikában halt meg utód nélkül. Az állam kezében teljesen tönkrement az épületegyüttes.

1998-ban vettem meg a romokat. A főépületből kastélyszálló, a mellette álló volt kolostorépületből Rádiómúzeum, (a közeljövőben wellness központ), a lovardából étterem és konferenciaterem kerül kialakításra.

A világörökségi helyszín ? a Hortobágyi Nemzeti Parkban áll a kastély, a Tisza-tó közelsége, a természeti és a történelmi harmónia elég kedveltté teszi a kastélyt.

Lovagi üdvözlettel: Sir Alexander