A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Kül- és Együttmûködési Ügyek Minisztériumának közleménye
 
A Rendi Állam Külügyminisztériuma értetlenségének ad hangot a magyar külügyi közlemény kapcsán, és annak a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségére vonatkozó kitételét a leghatározottabban visszautasítja.
    A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Kormánya egy a Magyar Állammal közel azonos mértékű történelmi múltra visszatekintő rendet képvisel, amely nem egyesületi, hanem történelmi és modern kori bíróságok által megerősített jogi és nemzetközi jogi alapon létezik. A Rendi Állam Külügyminisztériuma itt utal 2008. szeptember 5-én kelt kapcsolódó közleményére.
    A Rendi Állam más országoktól eltérően a Magyar Köztársasággal nem tart fenn diplomáciai kapcsolatot, ez a tény azonban nem lehet eredője egy állovagrenddé történő minősítésnek.
    Sem a Lovagrend, sem a Rendi Állam Kormánya a Magyar Köztársaság Kormányától bizonyos tevékenysége végzéséhez szükséges könnyítéseket és kedvezményeket soha nem kért és nem kapott. A Lovagrend és a Rendi Állam kormányoktól és államoktól anyagi természetű támogatást sem kért és nem kapott, hiszen ezzel közvetve a honos adófizetők javait használná, így politikai szuverenitása megkérdőjelezhetővé válna.
    A Rendi Állam Külügyminisztériumának meggyőződése, hogy a Magyar Külügyminisztérium közleménye téves információkon és bizonyos tények ismeretének hiányán alapul. A Rendi Állam Külügyminisztériuma aláhúzza azt a tényt, hogy sem a Rendi Állam, sem a Lovagrend soha nem keltett olyan látszatot, hogy a Magyar Köztársasággal formális kapcsolatban állna. A Rendi Állam Külügyminisztériuma mindig is tartózkodott attól, hogy más jogalanyok státusát saját felfogása szerint minősítse vagy azokat dehonesztáló kontextusban nevesítse.
    A Rendi Állam Külügyminisztériuma reményét fejezi ki, hogy a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma rövid időn belül helyesbíteni fogja közleményét, és nem gördít akadályt a Lovagrend magyarországi humanitárius tevékenységének útjába. A Rendi Állam Külügyminisztériuma megerősíti, hogy diplomáciai kapcsolatok megléte nélkül is, a kölcsönös tisztelet alapján, baráti viszonyra törekszik a Magyar Köztársaság Kormányával.