Ordo Hungariae Rend Avatás a Sziráki Kastélyban
 

Ígérem,  hogy hű leszek lovagi eskümhöz, minden erőmmel őrzöm s védem a Rend tekintélyét, jó hírét! Többek között ezt is megfogadták a lovagjelöltek azon a szertartáson, amelyen az Ordo Hungariae (Magyar Rend) tagjaivá váltak. Méltó helyszínéül szolgált e lovagavatási ceremóniának az egykori nemesi kúria, a sziráki  Teleki - Dégenfeld kastély 2008. október első hétvégéjén. A ma már hivatalosan is a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) védnöksége alatt álló csodálatos kastély  korábban is többször volt helyszíne  lovagi rendezvényeknek.  Biztosan állíthatjuk, hogy a jövőben az Ordo Hungariae rendszeresen avatja majd itt a jelöltjeit  nagyon ünnepélyes körülmények között.
Hiszen ki ne tarthatna  itt jogosabban,  e nemesi kastélyban  avatási ceremóniát, mint egy több száz éves magyar nemesi rend,  amely a közelmúltban ébredt fel Csipkerózsika álmából,  hogy  a huszonegyedik század elején  ismét színre lépjen. Ez olyan jól sikerült, hogy az elmúlt hónapokban több lovagot fogadtak tagjaik közé, mint a megelőző száz évben összesen. S a név kötelez, természetesen nemeseket is várnak soraikba. Nem történt ez most sem másképp, történelmi név viselője, ősi nemesi család sarja is csatlakozott az Ordo Hungariae lovagjaihoz.
Az elegáns ceremóniára az ország több részéből érkeztek jelöltek, ezúttal tizenöt új aspiránst avattak lovaggá. A bensőséges szertartásra a kastély dísztermében került sor. Október negyedikén a délelőtti órákban gyülekeztek a meghívottak, családtagok az előtérben,   majd tizenegy órakor elfoglalták helyüket a teremben. A ceremónia  narrátora, Lady Popper Anna Máltai Lovagrend Nagykereszt dámája üdvözölte a megjelenteket, majd bevonultak  a díszvendégek és a Rend elöljárói. Elsőként Őexcellenciája Sir Fra. Maximillian gróf, Szerzetes Máltai Lovag, a Máltai Hórusz Spirituális Rend rendfőnöke érkezett, majd őt követte a kisegyházak képviseletében Ő-fényessége I.Ankh, az  Ankh Örök Élet Egyház  vezetője és a Magyarországi Kisegyházak képviselője. Ezután szárnysegédje kíséretében a terembe lépett Őexcellenciája  Prof. Popper György gróf, a Máltai Lovagrend Nagymester-helyettese, a Ciprusi Rend és az Ordo Hungariae Nagykancellárja.  Az avatási kardot Sir Dr. Bánó István Miklós, Máltai lovag, az Ordo Hungariae Nagykereszt lovagja hozta. Végül Sir Dr. Király Csaba Máltai Lovagparancsnok,  az Ordo Hungariae Rend Nagymestere foglalta el helyét.
A jelölteket Sir dr Niklós András Máltai lovag, az Ordo Hungariae Rend nagykancellárja vezette be a terembe. Miután mindenki elfoglalta helyét megkezdődött a ceremónia. A Nagymester üdvözölte a megjelent lovagokat és jelölteket, köszöntötte a családtagokat, valamint a társrendek dámáit, lovagjait, majd bemutatta az Ordo Hungariae Rendet az alapítástól napjainkig. Beszélt a Rend feladatairól, célkitűzéseiről, karitatív és egyéb tevékenységéről. Ezután felkérte Őexcellenciája Professzor Popper Györgyöt, hogy tájékoztassa a megjelenteket a Rend különleges státuszáról. Megtudhattuk, hogy a Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége az Ordo  Hungariae Rend kérésére  "Affiliated Member", azaz társult tagsági  státuszt hagyott jóvá. Ez  azt jelenti, hogy miközben a Rend megőrzi teljes függetlenségét, addig tagjai  alanyi jogon részt vehetnek a Szövetség valamennyi rendezvényén, s bizonyos feltételek mellett tisztségeket tölthetnek be  a Rendi Állam különböző szervezeteiben  és intézményeiben. Őexcellenciája Prof. Popper György  üdvözölte a jelölteket a máltai lovagtársak nevében  és  sok sikert kívánt a dinamikusan fejlődő Ordo Hungariae Rendnek.
A lovagi esküt Sir dr  Bánó István Miklós olvasta fel, amelyet a jelöltek hangosan utána mondtak. A szertartásban több lovagtárs is segédkezett, Sir dr Niklós András vezette a jelölteket az eskü aláírásához, majd az imazsámolyhoz, amelyen térdepelve a jelöltet  hagyományos  kardérintésekkel a Nagymester a Rend lovagjává ill. dámájává ütötte. Dáma Oláh Zsuzsanna felkötötte a lovagokra  a zöld szalagon függő nyakkeresztet, illetve hölgyeknél feltűzte a  zöld masnit, s lovag Simon Károly,  az Ordo Hungariae Dél-Magyarországi Priorja a  felavatott személy vállára terítette a fehér palástot.
            Ahogy a bevezetőben említettük, a szertartás  rögtön egy nagy történelmi család leszármazottjával kezdődött. Elsőként  Gróf Andrássy József nemzetőr altábornagy térdelt a Nagymester elé. Őt követte Dr Balaton Gergely fogorvos- kandidátus, majd Farkas Mirmy  designer -manager lett a Rend dámája. Miképp férjét Farkas György honvéd ezredest is a Rend tagjává avatták. Következett Gergely Zsófia újságíró, az FLP managere, majd a Rend  régi önzetlen segítője,  támogatója Hauch Klára Ilona. A Máltai Hórusz Rend aktív önkéntese Hossó Nikoletta lett a következő dáma, majd ismét egy orvos Dr. Katona Gábor csatlakozott. Őt Kertész Ferenc az 56'-os forradalom hőse követte, akit  az akkori eseményekben való aktív részvételéért  halálra  ítéltek. A szlovákiai Csallóközből érkezett az építési vállalkozó Németh Vincent, majd egy hölgyet avattak, aki számára csak a helyszínen derült ki, hogy dáma lesz. Ennél szebb születésnapi ajándékot nem is kaphatott  Dr Sándorné Zéti Melinda marketing manager és  újságíró meglepődve fogadta a megtiszteltetést. Sári Boglárka és párja Szabó Ádám,  mindketten a  Máltai Hórusz aktív önkéntesei, akik internetes portált üzemeltetnek, együtt lettek a Rend tagjai. Majd Dr Turai Tünde székesfehérvári jogász avatására került sor, aki ingyen látja el  a jogi képviseletét nagyon sok rászoruló embernek.  Végül Dr. Vorozsilcsák Viktor a hatvani és gyöngyösi kórház aneszteziológus orvosa kapta meg  Sir  Király Csaba Nagymestertől a hagyományos három kardütést.
Az avatás végén  az  ilyenkor szokásos előléptetés és  kitüntetés átadása következett. Sir Ferger János Máltai lovag és az Ordo Hungariae tagja,  szekszárdi vállalkozó sajnos nem vehette át a Nagykeresztet, mert kórházba szállították. Reméljük, hogy hamarosan felépül, ezt kívántuk a helyszínen és e tudósításban is. Nagykeresztet kapott és perjeli kinevezést Ukrajnára dr. Berényi Sándor. A világhírű hegedűvirtuóz Sir Mága Zoltán Máltai lovag és Jószolgálati Kulturális nagykövet is átvehette a Nagykereszt gyönyörű zöld színű vállszalagját. Majd fotózásra gyülekeztek az újdonsült lovagok, családtagjaik, vendégeik, lovagtársaik és a rendi elöljárók társaságában. A nagyon színvonalas avatási szertartást nagyszerű díszebéd zárta  a Sziráki Kastély éttermében, amely ott áll, azon a földön, amely a XII. század óta a Máltai Lovagrend elődje, a Szent János Lovagrend tulajdonában  van.
Sir Maximillien Jankovits gróf szintén birtokosa lett a Rend Nagykeresztjének, és egyben a tagja Rend Védnöki Tanácsának.