Dekrétum az Ordo Hungariae csatlakozásáról a KMFAP -hoz
 

Mi, Jose, Isten kegyelméből a Ciprusi Szuverén Rend Örökös Régense és Nagykancellárja, a Villedieu Legszentebb Háromság Nagyperjelségének Örökös Perjele, Meghatalmazott Tábornoka; és a Lovagtársak akarata alapján a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége, úgymint Máltai Lovagrend Nagymestere, a ránk ruházott alkotmányos jogunknál fogva,

kézhez kapva Sir Király Csaba, az Ordo Hungariae ( Magyar Rend) Nagymester hivatalos levelét, amelyben kérelmezi a nemzeti, történelmi Ordo Hungariae Rend felvételét, - amely rendet a 18. században magyar nemesek alapítottak a magyar szabadság, kultúra és tradicionális értékek megőrzése céljából, - mint Szövetségünk társult tagját,

tekintettel arra, hogy az Ordo Hungariae Nagymestere Szuverén Rendünk magas rangú Lovagja és Lovagparancsnoka is egyben,

szem előtt tartva, hogy Szuverén Rendünk számos Lovagja és Dámája egy időben az Ordo Hungariae Rend tagja is, illetve Mi, mint a Szövetség Nagymestere tisztelettel megkaptuk e történelmi rend jelképeit,

számításba véve a rend nemes törekvéseit és céljait, értékes humanitárius munkáját, amellyel hazáját szolgálja, mindazonáltal elkötelezett együttműködésben támogatja Szuverén Rendünk humanitárius tevékenységét,

a Nagymester és az Ordo Hungariae számos tagja elkötelezettségről, hozzáértésről, magas erkölcsi hovatartozásról és példamutató humanitárius értékekről tett tanúbizonyságot,

így a fent említett tények alapján, az Alapító Levél IX. Fejezetének 1. cikkelye értelmében

Ezennel hivatalosan kihirdetjük:

1. CIKKELY. Jelen dekrétum alapján elfogadjuk az

Ordo Hungariae Rendet

mint

a Szövetség Társult Tagját

2. CIKKELY. Mint a szövetség Társult Tagja és Ága, az Ordo Hungariae rendnek joga van megtartani autonómiáját és függetlenségét mind törvénykezési ( külső / belső) mind adminisztratív területen betartva saját szabályzatát és törvényeit, ezáltal a jelenlegi és jövőbeni  Ordo Hungariae Lovagok és Dámák nem lehetnek és nem lesznek közvetlenül a Szent János, vagyis a Máltai Lovagrend tagjai tekintve.

a, Az Ordo Hungariae valamennyi Lovagja és Dámája, akik a Szent János Rend, más néven a Máltai Rend tagjai kívánnak válni, jelentkezhetnek felvételre, de ebben az esetben nem lesz szükségük a Szövetség Lovagjának vagy Dámájának ajánlására, ahogyan azt az Alapító Levél X. fejezetének 2. cikkelye kimondja; mindazonáltal a Szuverén Rendbe való belépéshez a többi érvényes feltételnek eleget kell tenniük.

3. CIKKELY.  Mint a Szövetség Társult Tagja és Ága, az Ordo Hungariae az alábbi jogokat gyakorolhatja:

a, Joga van jelen lenni és részt venni a Szuverén Rend és Állam mindennemű tevékenységében.

b, Jogosan foglalhat helyet a Szövetség Nagy Magisztrális Tanácsában az összes ezzel járó jog gyakorlásával együtt.

c, Jogában áll jelen leni a Szövetség Bírói Testületének ülésein.

d, Joga van a Szövetség által biztosított tiszteletre, szolidaritásra, érdekeinek védelemére és oltalomára, jó hírének, imázsának megőrzésére, amennyiben szükséges.

e, Joga van reprezentálnia magát Nagymestere és a zászlója által az Állami Ceremóniáinkon és joga van a Szuverén Rend Perjelségeihez való egyenlőséghez.

4. CIKKELY.  Mint a Szuverén Rend Társult Tagja és Ága, az Ordo Hungariae következő kötelezettségeket vállalja:

a, Tiszteli a Szuverenitás elvét, a Szövetség törvénykezését és annak Alapító Levelét.

b, Részt vesz a Szövetség életében, tevékenységében; együttműködik - lehetőségeihez mérten- annak humanitárius munkájában.

c, Tiszteletben tartja, védi és oltalmazza a Szövetség jó hírét, imázsát; szükség szerint szolidaritásban lép fel.

d, Minden esetben a Szövetség magas értékrendjének és elveinek megfelelően viselkedik.


5. CIKKELY.  A Szövetségen belül az Ordo Hungariae közvetlenül a Magisztrális Háztól függ és egyenesen Őkirályi Felségének, a Nagymesternek és Őexcellenciájának, a Rendi Állam Miniszterelnökének jelent.

6. CIKKELY. Jelen magisztrális dekrétum a mai napon lép érvénybe.

Ez a dekrétum három oldalt tartalmaz, a Nagy Magisztrális Házban, Urunk 2008. évében, szeptember hónap harmadik napján készült, amelyet elláttunk kézírásunkkal és az általunk e Házban alkalmazott pecséttel.

 

 HMEH Prince José Cosmelli,
a Nagy Nyakék Lovagja
NAGYMESTER


in English