Apródavatás a Sziráki Lovagkastélyban
 

Egy régóta "de legalábbis az újkorban" nem gyakorolt szertartás felelevenítése volt, az Apródavatás. A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége  vezetői úgy döntöttek, hogy felélesztik ezt a régi hagyományt. Apród és apródkisasszony, azaz Squire és Damsel természetesen csak az lehetett a múltban és most a jelenben is, akinek legalább egyik vagy mindkét szülője tagja, azaz dámája, vagy lovagja a Máltai Lovagrendnek. Szándékaink szerint ez nem afféle öncélú avatás, az ifjú apródok majd a későbbiekben fegyverforgatást, lovaglást, földrajzi ismereteket, térképolvasást és egyéb lovagi készségeket sajátítanak el tanítómestereik segítségével.


Most első alkalommal lovagtársaink négy gyermekét érte az a megtiszteltetés, hogy a Lovagi Kastélyban Szirákon 2008. november 7-én  Nagymesterünk elé járulhattak, aki kardérintéssel apróddá fogadta őket, majd rájuk adták a vörös színű, fehér máltai keresztes ún. dalmát tunikát, s átvehették Cosmelli hercegtől a Lovagrend címerével díszített érméiket. Akár a lovagok esetében, itt is felvételi kérelmet kell benyújtani, amit Tagfelvételi Bizottság bírált el, s döntött a jelöltek alkalmasságáról. Az ifjú jelöltek esküvel erősítették meg apróddá válásuk komolyságát.


Király Bíborka és Nagy Viktória Alexandra Damsel lett, míg Nagy Károly Edward és Schuman Balázs Zakariás pedig Squire. A rangidős apród, Edward emellett főapród címet kapott.


Mély benyomást tett a hallgatóságra az a bejelentés, amit az új főapród tett, amely szerint a testvérével összegyűjtött játékokat és ruhaneműket szeretné felajánlani rászoruló, szegény gyermekek részére.