Prof. Popper György Magyar Nagyperjel karácsonyi üdvözlete a Máltai Lovagok részére
 

Tisztelt Dámák és Lovagok!

 Megint eltelt egy év, gazdagabbak lettünk tapasztalatokban, érzelmekben, eredményekben egyaránt. Szükséges a rendszeres önvizsgálat és a tanulságok kiértékelése azért, hogy ne feledkezzünk meg "lovagi küldetésünkről" és lovagi eskünkről. Nekünk a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége lovagjainak  nincs szégyenkezni valónk: tiszta lelkiismerettel és emelt fővel nézhetünk előre, mert ez évben is sokat tettünk a humanitás jegyében. Karitatív cselekedetek sora, jelentős adományok, a segítség egyéb formái szerepeltek Lovagrendünk idei segélyprogramjában, amire óriási szüksége van a társadalomnak, s ebben a nagyon hasznos tevékenységben a jövőben is számíthatnak Lovagrendünkre és lelkes, nagyvonalú tagjaira.

Kedves Lovagtestvéreim!

A karácsony időszaka egybeesik a természet egy fontos jelenségével, amelyet az ember nagyon régóta megfigyelt: a téli napfordulóval. A különböző kultúrákban és pogány hitben, sőt a vallásokban is mindig megünnepelték ezt az évente ismétlődő eseményt, amelynek lényege a fény diadala a sötétség felett. Az emberiség történelme során számos szokás, hagyomány, rituálé alakult ki a föld különböző pontjain, sőt egyes vallások beépítették a reményt jelképező fényt is ünnepeik rendszerébe. Az ünnep eredetének értelmezése, az ünneplés sokszínűsége és változatos módja tökéletesen megfelel Lovagrendünk ökumenikus jellegének, szemléletének. A karácsonyi időszak nemcsak vallási ünnep, hanem mindenütt a világon a béke, a szeretet, a család ünnepe is, amelynek szépsége és melegsége sok ember szívét érinti meg. A katolikusok és protestánsok karácsonyát, - amely a legtöbb nyelven a születés szónak felel meg, utalva ezzel Jézus Krisztus, a Megváltó születésére - egy héttel később követi az orthodox karácsony, amely nevében szintén a születés szót hordozza, az újjászületés ünnepe. A legismertebb nem keresztény ünnep a zsidó Hanuka, amely ugyancsak a fénnyel kapcsolatos és az idén  egybeesik a karácsonnyal. Jelképe a nyolc plusz egy ágú gyertyatartó, amelyet nyolc nap alatt gyújtanak meg teljesen, és vidám, dalos ünneplés kíséri. A kínaiak is most ünneplik legfontosabb családi ünnepüket, amelynek gyökerei a yin-yang filozófiáig nyúlnak  vissza. A rizsgolyó közös elkészítése és ünnepélyes elfogyasztása a családegyesítés szimbóluma.
Az amerikai afroamerikaiak hétágú gyertyáját dec. 26-án gyújtják meg, amely a családi élet hét értékét jelképezi.
A perzsa Yalda ünnep fontos társasági és családi esemény, mintegy négyezer éve arra emlékeztet, hogy a hosszú sötétség uralma után megszületett a reményt jelentő fény. Az észak-európai sokistenhitű viking és germán kultúrákban Yule ünnepe jelezte az évszakváltozást, az óriási méretű farönk meggyújtásával többnapos lakoma és ünneplés kezdődött, s tartott amíg a rönk el nem hamvadt. A hagyomány tovább él, de ma már Jézus születését jelképezi. Karácsonykor egymásra találnak azok is, akik egész évben nélkülözik egymás közelségét, s a szeretet sokféle megnynilvánulásával örvendeztetik meg egymást. A karácsonyfa illata, színes fényeinek ragyogása, az  ünnep hangulata, a meghitt családi ünneplés és vidám vendégjárás élményére egész évben lehet emlékezni. S ahogy állunk  a karácsonyfa körül, s felcsendül a Csendes éj gyönyörű dallama, ne felejtsük el, hogy ez a nagyszerű élmény nem mindenkinek adatik meg. Sokan vannak egyedül család, barátok nélkül, napi gondokkal küszködve. Jó lenne ha az életük könnyebb lenne, s ebben akarunk segíteni, mi, Máltai Lovagok. Akkor, amikor szükség van rá, az év bármelyik szakaszában. Még többet szeretnénk tenni és adni azért, hogy egy jobb és igazságosabb társadalom vegyen körül bennünket, ahol a segítés belső, erkölcsi parancs.

Kedves Lovagtársaim!

Karácsony ünnepe és a közelgő Új Év alkalmából szeretném kifejezni jókívánságaimat. Legyen a 2009. év békés, derűs, eredményekben gazdag! Kívánom, hogy álmaitok és terveitek valóra váljanak! Boldogság, jó egészség, bizalom, megbecsülés kísérje napjaitokat családotokkal együtt. Ragyogja be életeteket a szeretet és tisztelet! Soha ne felejtsétek, hogy környezetetek számít Rátok és Lovagrendünknek mennyire fontosak vagytok, milyen nagy szükségünk van személyetekre, emberségetekre, segítségetekre!
Találjunk örömet a munkánkban és minden egyéb tevékenységünkben! Süssön ránk az  örök optimista nap, bízzunk a jobb jövőben, s a nehézségek legyőzéséhez legyen elég erőnk és kitartásunk! Higgyünk abban, hogy az élet tényleg szép és az ember természeténél fogva a jóra született, soha ne adjuk fel ezt a reményt,  még ha időnként el is veszítjük a hitünket! S mutassunk mindebben követendő példát!

Lovagtestvéri szeretettel:

H.G. Prof. POPPER GYÖRGY, KGC
Magyar Nagyperjel

2008. december 18.