Máltai Lovagok kastélyában, Szirákon avatott lovagokat az Ordo Hungariae
 

"Ígérem, hogy őrzöm a Rend nemes hagyományait és megvédem tekintélyét, jó hírét!"

Többek között ez áll abban az esküszövegben, amelyet az Ordo Hungariae lovagjelöltjei aláírtak az avatási szertartáson, s a Rend tagjaivá váltak. Méltó helyszíne volt a 2008. december 13-i lovagavatási ceremóniának a sziráki Teleki - Dégenfeld kastély, amely ma már hivatalosan is a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Magyarországi Nagyperjelségének székhelye.
Az Ordo Hungariae több száz éves magyar nemesi rend, amely a közelmúltban éledt újjá, hogy a XXI. század elején ismét színre lépjen. Sikerét bizonyítja, hogy az elmúlt hónapokban több dámát és lovagot fogadtak tagjaik közé, mint a megelőző száz évben összesen. Az elegáns ceremóniára az ország több részéből érkeztek jelöltek, ezúttal tizenegy új aspiránst avattak lovaggá. A bensőséges szertartásra december tizenharmadikán, szombaton 11 órakor a kastély dísztermében került sor, ahol a meghívottak, családtagok, barátok elfoglalták helyüket.

 A ceremónia narrátora, Lady Popper Anna a Máltai Lovagrend Nagykereszt dámája üdvözölte a megjelenteket, s ahogy megszólalt a zene megkezdődött a bevonulás. Először a jelöltek majd a díszvendégek végül a Rend elöljárói következtek: Sir Dr. Miklós Varga ciprusi lovag, a PRO-DEO Egyetem képviseletében, Őexcellenciája Sir Fra Maximillian gróf, máltai szerzetes lovag, a Máltai Hórusz Spirituális Rend rendfőnöke, az Ordo Hungariae Védnöki Tanácsának tagja, majd a Magyarországi Kisegyházak Szövetségének vezetője minőségében Őfényessége I. ANKH, az Ankh Örök Élet Egyház vezetője. Ezután szárnysegédje, Sir dr. Niklós András máltai lovagparancsnok kíséretében a terembe lépett His Grace Prof. Popper György gróf, a Máltai Lovagrend Nagymesterének Általános Helyettese, a Ciprusi Rend és az Ordo Hungariae Nagykancellárja. Végül Sir Király Csaba máltai lovagparancsnok, az Ordo Hungariae Nagymestere foglalta el helyét. Az avatási kardot Lovag Molnos Levente hozta, az Ordo Hungariae zászlaját Lovag Szabó Ádám, a PRO - DEO Egyetem zászlaját Sir Kertész Ferenc ciprusi lovag vitte. Most első alkalommal volt jelen az avatáson a Magyar Szent Korona (hű másolata), a háromtagú Koronaőrség kíséretében.

Miután mindenki elfoglalta a helyét, megkezdődött a ceremónia. A Nagymester üdvözölte a jelölteket, a megjelent lovagokat, családtagokat, valamint a társrendek dámáit és lovagjait. Rövid történelmi ismertetőt tartott az Ordo Hungariae rendről az alapítástól napjainkig. Beszélt a Rend feladatairól, célkitűzéseiről, karitatív és egyéb tevékenységéről. Ezután felkérte His Grace Prof. Popper Györgyöt, hogy tájékoztassa a megjelenteket a Rend különleges státuszáról. Megtudhattuk, hogy a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége az Ordo Hungariae kérésére "Affiliated Member", azaz társult tagsági státuszt hagyott jóvá. Ez azt jelenti, hogy miközben a Rend megőrzi teljes függetlenségét, addig tagjai alanyi jogon részt vehetnek a Szövetség valamennyi rendezvényén, s bizonyos feltételek mellett tisztségeket tölthetnek be a Rendi Állam különböző szervezeteiben és intézményeiben. His Grace Prof. Popper György üdvözölte a jelölteket a máltai lovagtársak nevében és sok sikert kívánt a dinamikusan fejlődő Ordo Hungariae Rendnek.
Ezt követően a Rend Nagymesterének az avatandókhoz szóló beszéde következett, amelyben elhangzott, hogy mit vár el a Rend jövendő tagjaitól. Az egyházak képviselői megáldották a Rend jelképeit és az avatási kardot, s felhangzott Monserrat Caballé káprázatos előadásában a zeneirodalom egyik legszebb áriája, Tosca imája, amely a jelölteket érzelmileg felkészítette az avatásra.
A szertartáson több Ordo Hungariae tag segédkezett, Dáma Hossó Nikoletta vezette a jelölteket az eskü aláírásához, majd az imazsámolyhoz, amelyen térdepelve a jelöltet hagyományos kardérintésekkel a Nagymester a Rend lovagjává ill. dámájává ütötte. Dáma Oláh Zsuzsanna felkötötte a lovagokra a zöld szalagon függő nyakkeresztet, illetve hölgyeknél feltűzte a zöld masnit, s lovag Simon Károly, az Ordo Hungariae Dél-Magyarországi Priorja a már felavatott személy vállára terítette a fehér palástot.

Elsőként Vitéz Woth Imre Koronaőr Parancsnokot avatta a Nagymester, aki egyből Nagykereszt lovagja címet kapott. Őt követték a dáma- és lovagjelöltek: Angyal Judit, Bárány János, Haklik Szabolcs, Horváth József, Kolcsár Géza, Kurcz Mária, Landgraf Arnold, Molnár Zoltán József, Pándy Piroska, és végül Tódor Sándor kapta meg Sir Király Csaba Nagymestertől a hagyományos három kardütést. Mindenki ajánlója, keresztapja kíséretében részesült a lovaggá avatás megtisztelő aktusában.
Az avatás végén a Nagymester felkérte Őfényessége I ANKH vallási vezetőt a Rend Védnöki Tanácsának tagjai sorába, aki örömmel elfogadta az új megbízatást. A hagyományos előléptetések keretében Nagykeresztet és Észak-Magyarországra szóló priori kinevezést kapott Lovag Both József. Lovag Dr. Molnos Levente is átvehette a Nagykeresztet eddig végzett munkája elismeréseként.
A lovagavatás végeztével a PRO-DEO Egyetem díszdoktori avatására került sor. Négy személy kapott díszdoktori címet az általuk írt igen színvonalas disszertáció elismeréseként: Kardos Pál, Kiss Csaba Zoltán, Kőszegi Árpád és Markovics Emil.

His Grace Prof. Popper György bejelentette, hogy három személy kapott kinevezést a Ciprusi Lovas Gárdába, továbbá azt is, hogy Sir Dr. Kertész Ferenc ciprusi lovagot a Máltai Lovagrend Nagymestere dandártábornokká léptette elő, és kinevezte a Lovas Gárda parancsnokává. Sir Király Csaba máltai lovagparancsnok, Bailiff is dandártábornoki előléptetésben részesült, s egyben átvette a Rendi Állam Testőrségének parancsnoki kinevezését is.

Az ünnepi események végén Dáma Pándy Piroska gyönyörű hangján megszólalt Willy áriája a szeretetről, amely méltó záróakkordja volt a ceremóniának. A közös fotózás mindig fontos záró esemény, hogy megörökítsük az élet legnagyobb pillanatait, s most is ez történt, kihasználva a ritka alkalmat, a Szent Korona társaságát. A nagyon színvonalas rendezvényt igen hangulatos díszebéd zárta a Sziráki Kastély éttermében, amely ott áll, azon a földön, ami a XII. század óta a Máltai Lovagrend elődje, a Szent János Lovagrend tulajdonában volt, s most ismét a Máltai Lovagrend védnökségét élvezi.