Lovagklub
 

A Rendi élet egyik meghatározó, rendszeres "rendezvénye" a havonkénti lovagklub, mely tökéletesen betölti azt,  amire hivatott. A lovagklub "nyitott", a társrendek lovagjai is szívesen látott vendégek, ezzel is jelezve az összetartozást, a lovagi eszmék egységességét.

A 2009. január 29-én megtartott lovagklubot Sir Prof. Popper György, nyitotta meg és adott tájékoztatást az  elmúlt időszak eseményeiről, valamint felvázolta a következő időszakra szóló elképzeléseket, megvalósítandó feladatokat.
Kihangsúlyozta, Rendünk jó irányba halad, igen sok segítséget, támogatást nyújtott rászorulóknak, elesetteknek, kiszolgáltatottaknak, betegeknek, gyermekeknek egyaránt.
Ez évben is szükség van lovagjaink támogatására (anyagi-erkölcsi egyaránt) azért, hogy töretlenül haladhassunk a magunk által kijelölt úton.

Lady Anna grófnő jelezte, hogy a Hírlevél rövidesen összeállításra, s a szokott rendszerben megküldésre kerül a máltai lovagok részére. A Hírlevél tartalmával kapcsolatban a szerkesztők várják a visszajelzéseket, észrevételeket csakúgy, mint lovagjaink   életéből, tevékenységükről azokat a híreket, eseményekről szóló tájékoztatásokat, melyeket szívesen osztanak meg a Hírlevél olvasóival. (eredmények, elismerések, kitüntetések, egyéb események ..)

A klubnapon Sir Popper György "Elismerő Oklevelet" adott át Simon Károly, az Ordo Hungariae lovagjának az áldozatos munkája elismeréseként.
Az Oklevél aláírói:
Cosmelli herceg a Rend Nagymestere és Prof. Popper György , az IBSSA elnöke

 

Simon Károly lovagtársunk immár rendszeres résztvevője a lovagrendi eseményeknek, csakúgy, mint az IBSSA rendezvényeinek. Rendkívüli szorgalommal, nagy szakértelemmel és szeretettel lát el személy és vagyonvédelmet, szervezi és irányítja a VIP személyekkel kapcsolatos tevékenységet. Személyes feladatellátásán túlmenően úgy technikai eszközök biztosításával mint költségek vonatkozásában. is sokat vállal.

Bejelentések következtek:
Sir Zsarnócky Martin és Lovag Mátrahegyi Zsolt jelezték, hogy a Casa de la Musica -.ban rövidesen működni fog a korábban már többször beharangozott Lovagi Szivarklub, mely iránt számos érdeklődés van, Ismerve Sir Martin vendégszeretetét, a hely "varázsát", Zsolt lovag szervező képességét, nem látszik kétségesnek a sikeres működés. ( humorosan megemlítették: a napi terhek és gondok után itt "büntetlenül" kifüstölögheti magát az arra vágyó)

Mint mindig, most is kötetlen baráti beszélgetéssel zárult a klubnap