Sir Prof. Popper György Magyar Nagyperjel kitüntetése az IBSSA klubnapon
 

Az IBSSA Magyar Szekciója által szervezett 2009. február 5.-i klubnapon került sor  Prof. Popper György az IBSSA elnöke kitüntetésére, aki a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Magyar Nagyperjele,  a Nagymester Általános Helyettese.

A klubestet Sir Kertész Csaba magyar soros Elnök nyitotta meg. Ezután következett Prof. Popper György Elnök tájékoztatója a szervezet nemzetközi  eseményeiről, kiemelten foglalkozott a közbiztonság kérdésével, és beszámolt a Polgárőrök Világszövetségével (IAPA) a közelmúltban aláírt együttműködési megállapodásról.

"Az IBSSA ismert és elismert a világban, csakúgy, mint Magyarországon! - mondta.

Majd a klubnap protokoláris eseménye következett: 

Lovag Vitéz Dömötör Zoltán, nemzetőr  vezérezredest az IBSSA tiszteletbeli tagjává fogadta és Prof Popper György átnyújtotta az IBSSA egyik legmagasabb kitüntetését

Dicsőségért Érdemérem arany fokozatát


A klubestre meghívást kapott  Lovag Vitéz Andrássy József, nemzetőr altábornagy is, akinek  Popper elnök Úr átadta az IBSSA

Dicsőségért Érdemérem ezüst fokozatát.

Mindkét kitüntetett meleg szavakkal köszönte meg az elismerést. Dömötör vezérezredes úr elérzékenyülten szólt az 1956-os forradalom eseményeiről, az akkor átélt élményekről, a nemzet küzdelméről, szabadságvágyáról. A hősök nem csak mártírhalállal "születnek", hanem bátor helytállással, kiállással egy eszméért, egy nemzet szabadságáért.
Minden olyan cselekedet elismerésre méltó és érdem, amely segíti továbbvinni  a szabadság eszméjét és kiáll az igaz ügyért, szószólója mindannak, amit az elődök elkezdtek, amiért áldozatot hoztak.
E szavakkal vezette be a Vezérezredes, Prof. Popper György IBSSA elnök részére átadandó kitüntetést:

      Emléklap

'56-os Felkelők Rabparlamentje nevében adományozom

Sir prof. dr. Popper György gróf, nemzetőr altábornagy
.. Máltai Lovagrend nagymester helyettese

részére

a forradalom hőse kitüntetést

Budapest, 2009.01.25.

aláírók:

v.l. Dömötör Zoltán                v.l. Mile Lajos
nör. vezérezr.                           nör. dandártábornok
elnök, főparancsnok                 Rabparlament elnöke

Prof. Popper György köszönő szavaiban nagy elismeréssel szólt az '56-os forradalomban résztvevők küzdelméről, helytállásáról s a kitüntetést elfogadva kihangsúlyozta, hogy ezért az eszmének a jegyében lett nemzetőr, majd nemzetőr főtiszt  és arra törekszik, hogy növekedjen mindazok elismertsége, akik sokat szenvedtek a haza igaz ügyéért!

Kedves Sir George!

Gratulálunk a kitüntetésedhez!