A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Bailliffjeinek közleménye a Kárpáti Harsonában megjelent cikkel kapcsolatban
 

2009. február 13-i keltezéssel az elmúlt napokban párhuzamosan több internetes portálon (Kárpáti Harsona - http://karpatiharsona.info/ , Neményi.net - www.nemenyi.net ) megjelent Dr. Nagy László a Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi Kormányzója által jegyzett Rendi Körlevél. Tekintettel a Körlevélben foglaltak hiányos valóságtartalmára, tárgyi tévedéseinek sokaságára, melyek félreérthető valóságtartalmat eredményeznek, szükségesnek tartjuk az alábbi helyreigazító tartalmú közlemény megjelentetését.
A jelen közleményt három Bailiff-ünk jegyzi - Sir Dr. Czapáry-Martincsevics András KCM, Sir vitéz Dr. Király Csaba KCM és Sir vitéz Dr. Milesz Sándor GOKM.

A közlemény

Azokat az információkat szeretnénk elsősorban közreadni (nem foglalkozva a SMOM és MMLSZ tevékenységéről írottak minősítésével), amelyek a Rendi Körlevélben megemlített Lovagrendjeink, elsősorban a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége, valamint annak társrendje, a Magyar Rend (Ordo Hungariae) tevékenységével kapcsolatosak.

Elsősorban tényeket kívánunk közölni, minden következtetést rábízva az olvasóra.

A fent említett Szuverén Máltai Lovagrendünk székhelye mintegy 40 éve már New Yorkban van, tehát nem Angliában, előtte Franciaországban volt Nicholas de Ligny-Luxembourg herceg nagymestersége alatt. Jelenlegi Nagymesterünk pedig portugál nemzetiségű, H.M.E.H. Jose Cosmelli Herceg. A Rend New Yorkban van bejegyezve, az Iroda címe és elérhetősége a Rend hivatalos nemzetközi honlapján www.kmfap.net megtalálható.
Az Európai Uniós központ Budapesten található, beleértve a (terület nélküli Rendi Állam) Külügyminisztériumát is. A Rendi Állam miniszterelnöke az altábornagy rangot viselő His Grace Prof. Dr. Popper György gróf, ez egyben magyarázata is a magyar befolyásnak. A Magyar Nagyperjelség által működtetett magyar nyelvű honlap www.kmfap.hu címen érhető el, ez a honlap, valamint a nemzetközi honlap egyaránt rendkívül gazdag betekintést nyújt a honlapokat meglátogató érdeklődőknek a Rend tevékenységéről. Külön ajánljuk a Lovagrend történetét részletesen tárgyaló fejezetek elolvasását, amely a Lovagrendünk és a SMOM összefüggéseit kimerítő részletességgel tárgyalja és megvilágítja az 1798-ban a Málta szigetéről Napóleon által elűzött Lovagrendünk viszontagságait, szétválásait és elágazásait, beleértve a SMOM létrejöttét és a New Yorkba kerülés körülményeit, valamint a XX. Században a Rend magára találását és újraszerveződését.
Az Ordo Hungariae (Magyar Rend) központja nem Budapesten a Goldmark K. utcában található a Rendi Körlevél állításával ellentétben.
Ajánljuk tisztelettel a jelen közleményt olvasók figyelmébe a http://wikicompany.org/wiki/911:Knights_of_Malta#SMOM_members  Wikipedia honlap megtekintését, annak illusztrálására, hogy a SMOM ceremoniális gyakorlata nyomán a magyar miniszterelnök és házelnök asszony milyen társaságba került. Néhány név a listáról: Allen Dulles, Tony Blair, Augusto Pinochet, Benito Mussolini, David Rockefeller, Debra Cagan transzvesztita, Fidel Castro, Giulio Andreotti, Juan Carlos I, Juan Peron, Konrad Adenauer, Kurt Waldheim, Licio Gelli (a hírhedt P2 páholy nagymestere), Nelson Mandela, Otto von Habsburg, Reinhard Gehlen, Ronald Reagan, Rupert Murdoch,Victor Emmanuel, Winston Churchill. Ahogy az lenni szokott, természetesen a (befolyásszerző) ceremoniális gyakorlat minősíti a szervezetet is és az avatottakat is, beleértve természetesen miniszterelnökünket és házelnökünket is. Csak megjegyezném, hogy a lista teljességéhez és hitelességéhez azért némi kétségünk is fűződik, mert Popper György Urat, mint az IBSSA (Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége - www.ibssa.org és www.ibssa.hu ) Elnökét (tévesen) szintén szerepeltetik listájukon, ami nem is biztos, hogy megtiszteltetés.
A magyar (jelen) honlapon részletes információk olvashatók a lovag- és dámatársaink kiemelkedő és elismert társadalmi, közéleti, kulturális aktivitásáról, valamint a szerteágazó, eredményes és elismert karitatív tevékenységről. Itt található társrendjeink bemutatása is, beleértve a Magyar Rendet (Ordo Hungariae - www.magyarrend.hu ), melynek Nagymestere a Szekszárdon élő Sir Dr. Király Csaba. Sir Prof. Dr. Popper György gróf e rendnek Nagymester helyettese, Nagykancellárja.
Helyre kell, hogy igazítsuk a Popper György Úr személyével kapcsolatban megjelent információkat, doktori és díszdoktori, valamint professzori címeit 4 különböző egyetem adományozta, köztük az Aradi Állami Egyetem. Sir Prof. Dr. Popper Úr állandó tagja és professzora a Nemzetközi Informatizációs Akadémiának (IIA - www.iia.ca  ), egy az ENSZ mellett működő tudományos testületnek. Sir Prof.Dr. Popper György, mint a téma elismert szaktekintélye protokoll témákban jelenleg is aktív oktatási tevékenységet folytat. Sir Prof. Dr. Popper György gróf egyébként a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége  katonai szárnyának a Szuverén Ciprusi Rendnek is Nagykancellárja és nemzetközi elismertségére jó példa két, a legutóbbi hónapokban kapott kitüntetése, elismerése. Egyrészt feleségével, Lady Popper Annával együtt 2008 novemberében London díszpolgárává (Freeman of City of London) avatták, másrészt az Egyesült Államokban a legutóbbi INEOA (Drogellenes Tisztek Nemzetközi Szövetsége) konferencián 2008 augusztusában Dicsőség Érdemrenddel ismerték el tevékenységét.
Külön kiemeljük Rendünk ökumenikus szellemiségét és az azt reprezentáló Ökumenikus Tanácsot, amelyben részt vesznek a történelmi egyházak, valamint egyes kisegyházak képviselői is. A 2007-ben alapított Máltai Hórusz Spirituális Rend a XXI. Század karitatív kihívásaira igyekszik választ adni és ökumenikus keretek között a tevékenységeknek teret biztosítani és ösztönzést adni.
A Körlevélben felsorolt lovagtársaink kissé önkényesen összeválogatott neveinek együttesén kívül is számtalan olyan lovag- és dámatestvérünk tagja a Lovagrendnek, akik a saját területükön kiválóan megállják a helyüket és öregbítik a Lovagrend hírnevét.
Viszont helyreigazítanánk a közölt felsorolásból, hogy Juszt László nem tagja Lovagrendünknek, őt "csak" kitüntettük közérdekű, a kisemberek érdekvédelmét szolgáló közhasznú és elismerésre méltó tevékenységéért, továbbá Verebes István nem tagja Lovagrendünknek és nem is tüntettük ki.
Valljuk, hogy a humanitárius és karitatív munka, valamint az emberekért tenni akarás, vallástól és politikai meggyőződéstől függetlenül képes a Lovagrendben egyesíteni az erőket, amely erők összegződése komoly eredményeket hozhat.
Tesszük a dolgunkat és ez a legtöbb, ami ígérhető, de az eredmények szemmel láthatók és mérhetők. Harcolni pedig a közöny, a szegénység, a diszkrimináció, a korrupció és sok az embereket irritáló jelenség ellen kell, ezt mindenki a saját területén megteheti.

Budapest - Győr - Szekszárd, 2009. február 23.