Lovagok klubja a várban... (2009. február. 26.-án)
 

Hagyományokhoz híven február utolsó csütörtökén lovagklub rendezvényére került sor Budapesten a Várban a Fortuna Étteremben.

A közel negyven fős létszámban nemcsak máltai lovagok voltak, hanem a társrendek lovagjai is jelen voltak. Szívesen látogatott eseményről van szó. Melyen az információk belső, mintegy bizalmas elemeit követően a publikus tájékoztatások is elhangzanak, majd baráti beszélgetésekkel, gondolatok cseréjével folytatódik a lovagklub. (A megjelent lovagok között voltak a Pro Concordatia Populórum Nemzetközi Lovagrendtől, a Szent György Vitézei, az Ordo Hungariae lovagrendtől..)

Szokásosan a megnyitót és tájékoztatásokat Sir Popper György kezdte, és beszélt a Lovagrend eseményeiről, folyó ügyeiről és teendő feladatairól.

Tájékoztatást adott Őeminenciája Cosmelli Herceg által kiadott és kiadásra kerülő dekrétumokról, majd Őt Sir Nagy Károly András követte a tájékoztatás adásában.

Ismertette a már elindított Diplomáciai Akadémia feladattervét, szólt az előadások és előadók által teljesített magas színvonalról,  s ezek  magas színvonaláról, melynek köszönhetően küldő "körökből" diplomaták érdeklődtek az oktatásban való lehetséges  részvételt illetően.

Természetesen szó esett nemzetközi ügyekről és dokumentumainkról egyaránt.

"Tudjuk, ahol értékalkotó munka folyik, ott hamar előkerülnek kritikák, és peioratíveknek tűnő megnyilvánulások, melyek sokszor nem érthetőek kellő mértékben és még a tájékozottságot is nélkülözik. Rendünk méltósággal viseli a megpróbáltatásokat, mint tették azt elődeink!"

Sir Schuman Ádám Rendi államtitkár, ki a Rend pénzverését felügyeli, gondoskodott a pénzverde által kibocsátott Tari Certificatok kiadásáról, melyben a kibocsátott érme sorszámától miden kívánt és szükséges adat megtalálható.Sir Dr Király Csaba szólt az áprilisban megtartandó lovagklubról, mely "kihelyezett" rendezvény lesz, helyszínéről és időpontjáról már a szükséges tájékoztatásokat megküldte a lovagok részére

 Az '56-os nemzetőrök részéről megjelent Dömötör Zoltán és gróf Andrássy József tábornokok közreműködésével  is ünnepség re is sor került a klubnap további részében.

Az '56 -osok Rabparlamentje Kitüntette Sir Dr Király Csaba, az Ordo Hungariae Nagymesterét, mely kitüntetés mindazért az érdemekért szólt melyekkel Sir Csaba a szabadságharc emlékét ápolta, szószólója volt mindannak, ami 1956 -ban, egy kis nép szabadságvágyáért véráldozattal történt.

 

"A szabadságharcot nem verte le senki -mondta Dömötör vezérezredes úr. Idegen hatalom tudta csak letörni. Büszkék vagyunk arra, amit tettünk és fejet hajtunk azok előtt, akik életüket, hosszú ideig tartó szabadságvesztésüket áldozták a szabadság eszméjéért! Tudom - folytatta,- 1956 -ban még, korodnál fogva nem lehettél jelen, de elkötelezettséged és eddigi bátor kiállásod záloga annak, hogy nem hagyod kiveszni az emlékezetekből '56 vérrel áztatott emlékét!"