Lovag a Calypso Rádió studiójában ....
 

Március 3-án este a Calipso 93,6 rádió meghívásának eleget téve, a Huszárvágás című műsorában "vendégeskedtünk". Az egy órás élő adásban  Dr. Kertész Ferenc, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségébe tartozó Ciprusi  Lovagrend tagja, a "Kard és Csend"  lovagja,   a  Rendi Állam  Magisztrátusi Gárda díszőrségének  parancsnoka adott interjút - a műsor szerkesztője kifejezett kérésére - többek között lovagrendünk életéről is.

- Rendkívül örültem ennek a lehetőségnek - mondta Sir Ferenc -, mert mértékadó műsorról van szó olyan emberek szerkesztésében, akik komoly tekintélynek számítanak a nemzeti kultúrát őrzők körében.  Fülöp Tibor Zoltán és Máté Endre által szerkesztett műsor Magyarország egyetlen rendszeresen jelentkező katonai hagyományőrző rádióműsora.
- A máltai lovagokkal  a kívülálló  viszonylag ritkán találkozik, s ha igen, akkor is csak a médián keresztül, ahol nem mindig pontosak a közreadott információk. Olyan eset is előfordul, hogy tárgyi tévedésekkel zsúfolt, ezért méltatlan és méltánytalan írások jelennek meg , megkérdőjelezhető hitelességű  szerzők megkérdőjelezhető hitelességű forrásaiból. A mostanihoz hasonló  média-megkeresések viszont lehetőséget adnak arra, hogy tárgyilagosan adjunk hírt  Lovagrendünkről, magunkról, lovagokról, a lovagi eszmékről, és helytállásunkról, nem utolsó sorban arról az önzetlen  és áldozatos  munkáról,    amelyet  a rászorulók megsegítése, támogatása érdekében végzünk. 
- A műsorban nagyon sok mindenről beszéltem, még többről  szerettem volna, de az egy órás műsoridő is igen kevésnek bizonyult. Kitértem azért  röviden a máltai lovagok történelmére, a régi korok magyar vonatkozásaira, a török elleni és a napóleoni háborúkra.
- Nemzetközi jogi vonatkozásokra is sort tudtunk keríteni, kiemelt figyelemmel önálló államiságunkra és annak történelmi előzményeire, a máltai lovagok 1800-as évek-béli "honkeresésére" és a Lovagrend szétszakadására, a tartományok, perjelségek létrejöttére.  S nem utolsó sorban  megemlítettem a mai kor velünk szemben támasztott követelményeit és  Lovagrendünk jószolgálati, humanitárius tevékenységeit  is . (A Rend története és a rendi élet eseményei megtekinthetők oldalunkon a www.kmfap.hu/index.php?topic_id=14 lapon.)


- A műsor záróakkordjaként a lovagi eszményekről beszélgettünk a műsorvezetőkkel, akiknek  ez a téma  -érezhetően -  különösen  érdekes volt. 
- Szó esett arról, hogy sajnos a  mai kor  embere morálisan   és lelkileg  kiüresedett,    az anyagiasság  és önzés jellemző rá. Fájdalmasan hiányzik  a jóság, a hősiesség és lovagiasság fogalma   és nincsenek ilyen példaképek sem a társadalmunkban.  Mi,  máltai lovagok ma is képviselni szeretnénk ezeket a lovagi eszményeket, amelyek   gyakorlása által  a  nehéz történelmi korszakokban és helyzetekben  az ember képes volt  megőrizni  humanitását.Ezúton is köszönöm a műsor szerkesztőinek, hogy az interjúval lehetőséget adtak arra, hogy a lehető legszélesebb körű hallgatóság bepillantson  a lovagi élet  színfalai mögé, amire eddig nem volt   lehetősége. Természetesen, kívánságra  mindig szívesen jövünk  és akár élővonalas telefonos műsorban is pontos, hiteles információkkal állunk  az érdeklődők rendelkezésére.