Ordo Hungariae Avatás Kiskőrösön
 

 2009. április 24-én Kiskőrös adott otthont az Ordo Hungariae lovagavatási ünnepségnek, az a város, melynek polgármestere Domonyi László már a Rend lovagja. Ilyen ünnepi esemény ebben a városban nem volt, ezért a polgármesteri meghívásnak szívesen tett eleget az Ordo Hungariae Lovagrend Nagymestere Sir Dr Király Csaba.
Természetesen az is motiválta a meghívást, hogy az avatandók között volt Kiskőrös városának alpolgármestere is.
Az ünnepség kedves színfoltja lett ezáltal a város életének, a Polgármesteri Hivatal díszterme jó "otthona volt" az ünnepi eseménynek.

A rendezvényt, helyi kis iskolások fúvós hangszereken adott "díszjele" nyitotta meg, s ennek elhangzása után kezdődött meg az ünnepélyes bevonulás, először az avatandók, majd a már korábban avatott lovagokat Rendi főméltóságok követték.
Megjelent a KMFAP Rendi Állam Miniszterelnöki Kabinet államtitkára Sir Dr Téglás Sándor, Őt követte a Máltai Hórusz Spirituális Rend vezetője Sir Maximillien Jankovits gróf, majd az ANKH Egyház vezetője I. Ankh következett.

Megtisztelte az avatási ünnepséget Sir Professzor  Popper György, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Rendi Államának Miniszterelnöke, aki a Rend Magyar Nagyperjele, és őt követte az Ordo Hungariae Lovagrend Nagymestere, Sir Dr Király Csaba.

A bevonulás folytatódott, az avató kardot Lovag Molnos Levente hozta, végül a sort a Rend zászlaja zárta (Lovag Galó Zsolt).
Az ünnepély generál ceremóniamestere Lady Anna Popper grófnő volt, aki vérbeli profiként tett eleget e feladatának, nem kismértékben elősegítve ezzel ennek gördülékenységét.

Az üdvözlő szavak következtek, melyeket Lovag Domonyi Polgármester, mit az ünnepség házigazdája mondott. E szavakat követte kis műsorocska, Dáma Csonka Zsuzsanna művésznő előadásában.
Felkérésre Sir Popper György Magyar Nagyperjel köszöntötte a jelenlévőket, majd szólt az Ordo Hungariae és a KMFAP közötti szövetségről.
Sir Király Csaba Nagymester üdvözölte a jelenlévőket, majd szólt az Ordo Hungariae Lovagrend történelméről, múltjáról egyben jelenkori kötelezettségekről. Szavai érzékeltették, lovagnak lenni, nemcsak hivalkodás, vagy egy "állapot", hanem kötelezettség vállalása, példamutatás, segítség adása, karitatív magatartás is. Az aki lovag, legyen méltó ehhez a "névhez", legyen méltó lovagtársaihoz, nem utolsó sorban a Rendhez, kötelessége legyen a jó hírnév megtartása, megvédése és ennek a jó hírnévnek az öregbítése!

Ismét Csonka Zsuzsanna művésznő következett, s műsorával emelkedett az ünnepség fénye, melegsége, meghittsége.
Következett a Rendi szimbólumok áldása (palást, nyakkereszt), ezt I Ankh őfényessége és Maximillien Jankovits gróf a Máltai Hórusz Spirituális Rend vezetője celebráltak.

Kilenc lovag avatására került sor, akik a lovagi eskü aláírásával, zászló-csókkal tettek tanúbizonyságot és  térdre ereszkedtek a Nagymester, mint Rendi Elöljárójuk előtt és fogadták a hagyományos háromszori kardérintés (vállaikon és fejükön) Megható pillanatok voltak ezek, érződött a hangulaton, s látszott az arcokon.Az avatásnál segítettek: Dáma Oláh Zsuzsanna (nyakkeresztek felkötése), Sir Dr. Bánó István Miklós és Dáma Angyal Judit (esküszövegek aláírásánál) és Lovag Simon Károly (Rendi palástok feladásánál)
A helyszín és ünnepség alkalmas volt arra, hogy a Pro Deo Egyetem Díszdoktori okmányai is átadásra kerüljenek, azok részére, akik munkásságukkal, eddigi életvitelükkel, a biztonsági "szakmában" végzett kimagasló tevékenységükkel kiérdemelték azt.

Záróakkordként a vitéz lovag Dömötör Zoltán vezérezredes az 1956- ban újjáalakult Nemzetőrség Országos Parancsnoka, soron kívül nemzetőr-vezérőrnaggyá léptette elő Sir Király Csabát, az Ordo Hungariae Nagymesterét.

A program szerint, Csonka Zsuzsanna éneke következett a "Honfoglalás" című mű fő motívuma a  ..."szállj, szállj sólyomszárnyán"..  szövegével.
Ekkor következett be váratlan fordulattal az ünnepség egyik legmeghatóbb pillanata, az "újonnan avatott" lovagok egyike Németh József, (aki világhírű operaénekes, előadó művész) nem tudott érzelmein úrrá lenni és a művésznőt követte a dallamban, kellemes bariton hangon, mintegy "kísérte" a művésznőt!
Lady Anna azonnal hozzá sietet és kézen fogva, a művésznő mellé vezette, s a "sólyom" most már duettben folytatódva óriási sikere lett e napnak.

Az ünnepi elvonulás után a résztvevők teljes lovagi díszben mentek át a Polgármester Úr vezetésével Petőfi Sándor szülőházához, tisztelegni a világ egyik legnagyobb magyar költőjének emléke előtt, ahol koszorút helyeztek el a megemlékezés virágaival.