Magyarok Nagyasztala a Vajdahunyad várban
 

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 2009. június 6 - án ismét megrendezte a már hagyományosnak mondható Magyarok Nagy Asztala magas színvonalú gasztronómiai eseményét, melyen az ország e témával foglalkozó színe-java jelen volt.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége, meghívást kapott e rendezvényre, mint díszvendég.

 Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend nagymestere Benke László köszöntötte a vendégeket, s nyitotta meg a rendezvényt.
Sir Prof. Popper György, a KMFAP Magyar Nagyperjele távollétében Rendünket Sir Téglás Sándor a Rendi Miniszterelnöki Kabinet államtitkára képviselte, a Szövetségbe tartozó Lovagrendek részéről a Ciprusi Rendet Sir Dr. Reindl László a Magisztrátusi Gárda tagja, Sir Dr. Kertész Ferenc a Lovas Gárda dandártábornoka, a Magyar Rendet Lovag Galovtsik Erik, Dáma Gergely Zsófia, és Dáma Kertész Krisztina képviselték.
A színpompás Vajdahunyad vári felvonulást követő megnyitó ünnepségen díszhelyen foglaltak helyet lovagjaink és dámáink. Benke László nagymester köszöntötte a megjelenteket, külön kitért Rendünk és az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend közötti együttműködésre.
Gratulált a résztvevő szakembereknek és vállalkozóknak, és örömmel mondta, hogy a maroknyi magyar nép tanítómestereinek nyomdokain haladva lett gasztronómiai nagyhatalom. De mit ér a dicsőség, a hit, a tudás, ha nem adjuk át a jövő nemzedékének, ha nemzeti kincsünket, gasztronómiánkat nem ápoljuk, védjük, ezért született a gasztronómiai lovagrend és immár második alkalommal itt Budapesten a Városligetben a Vajdahunyad várban ez a rendezvény, ahol mindenki helyet foglalhat együtt a Magyarok Nagy Asztalánál.

A rendezvényen jelen volt és köszöntőt mondott Gráf József a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztere is, majd a magyar gasztronómia jelesei számára kitüntetések átadására is sor került, melyet a miniszter úr adott át.

A fogadáson, baráti  beszélgetésen szó esett Rendünkről, a szövetségben működő más rendekről, a Miniszter érdeklődéssel hallgatta tájékoztatásunkat céljainkról, elkötelezettségeinkről, az újkori lovagi eszméről, eredményeinkről, melyeket nagy elismeréssel fogadott.
A gasztronómiai csodák, csakúgy, mint a feltálalt italok maradandó élményt jelentettek számunkra, melyek közül a 7 féle gyümölcsből készült Bolyhos féle pálinka, a különféle bio borok, sörök megízlelése külön említésre méltó.
A remekül szervírozott pompás ételek, sütemények és rétesek nagy választékának látványa és fogyasztása koronája volt a rendezvénynek.


Sir Dr. Reindl László, a Magisztrátusi Gárda tagja