I-V. fejezet
 

I. Fejezet 
BEVEZETÉS

1. Bekezdés.- Az egyszerűség és a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége jobb és gyorsabb megértése érdekében a továbbiakban és végig a jelen Alkotmányban a Szövetség néven említjük.

II. Fejezet 
A SZÖVETSÉG JELLEGE

1. Bekezdés.- A Szövetség, természeténél és történelmi eredeténél fogva Jótékonysági Lovagrend az alábbiakban leírt minden felségjoggal felruházva.
2. Bekezdés.- A Szövetség, mint Szövetségi Állam, a történelmi és törvényes Jeruzsálemi Szent János Szuverén Lovagrend, más néven Máltai Lovagrend Társaságból ered, örökölve ily módon ennek az ősi rendnek minden történelmi múltját, jogait és kiváltságait.
3. Bekezdés.- A Szövetség a nemzetközi jog alá rendelt jogi személy, Szuverenitási minőségében élvezve azokat az elidegeníthetetlen és sérthetetlen jogokat, szokásjogi előjogokat és kiváltságokat, melyekkel hagyományosan felruházták a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Lovagrendet, amikor elismerte annak Szuverén Állam voltát hat európai nagyhatalom egykor az Amiens-i Egyezményben 1802. március 27.-én, majd később számos különböző ország bírósági döntése csakúgy, mint azokat, melyeket saját érdemei által szerzett és számos különböző Állam elismerése megerősített.
4. Bekezdés.- A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend alapító okirata Szuverén Lovagrendet jelöl, mely független és eltérő minden más ágtól, melyek ugyanazokat a közös gyökereket vallják, de nem tartoznak a jelen Szövetség alá.
5. Bekezdés.- A Szövetség választó monarchia, az élete végéig megválasztott Nagymester kormányozza, elismert Hercegi ranggal mint legfelsőbb elöljáró és vezető.

III. Fejezet
A SZÖVETSÉG CÉLJAI ÉS SZÁNDÉKAI

1. Bekezdés.- A szövetség szándékai, a Rend alapító atyái akaratával megegyezően, Jeruzsálemi Szent János védelme alatt a Rend megőrzése testvériségként olyan tagokkal, akik létezéséhez hozzá kívánnak járulni oly módon, hogy magán-, társadalmi és nyilvános életüket, nemzetileg és nemzetközileg, a Jótékonyság, Tolerancia és az Emberiség Szolgálata elveinek alárendelik, segítik és gondoskodnak a rászorulókról, teljes jószándékkal önmaguk kölcsönös megsegítésére, továbbá segítve és támogatva másokat abban, hogy jobb és tökéletesebb életet élhessenek erkölcsileg és anyagilag egyaránt.  
2. Bekezdés.- A jelenleg emberbaráti elvekre alapozott Szövetség nyitva áll minden jószándékú ember előtt, aki a Szuverén Rend része akar és kíván lenni, nemzetiségtől és hitvallástól függetlenül, mindenféle megkülönböztetés nélkül és társadalmi ragra vagy fajra való tekintet nélkül. A Szövetség minden Lovagja és Dámája egyenlőnek számít alkotmányos és törvényes jogaik tekintetében és ennek megfelelően is kell kezelni őket.

IV. Fejezet
A NAGYMESTER
1. Bekezdés.- A Nagymester, aki történelmileg mindig a Rend vezetője és uralkodója kell, hogy legyen, a Szövetség és annak Kormánya Legfelsőbb Vezetője.
2. Bekezdés.- A Nagymester birtokolja a Hercegi címet, amellyel II. Rudolf császár 1607. március 20.-i, és II. Ferdinánd 1620. július 16.-i határozatának értelmében ruházták fel, továbbá birtokolja az Eminenciás címet, mely egyenértékű a Római Katolikus Egyház Bíborosa rangjával, amelyet Őszentsége VIII. Orbán Pápa Adományozó Határozatában ruházott rá 1630. június 10.-én, később pedig Őszentsége XIII Leó Pápa ?Muto Proprio? megerősített 1888. június 12.-én.
3. Bekezdés.- A Nagymester az egyetlen és kizárólagos Lovag, aki a Rend Nagy-nyakék Lovagja címet birtokolja.

V. Fejezet
A RÉGENSI CÍM HASZNÁLATÁRÓL
1. Bekezdés.- Elfogadott a Nagymester cím helyett a Régens cím használata, az újabb példák sorozatában.
2. Bekezdés.- Az 1. bekezdésben elővetített Régensi cím használata a jelen fejezetben nem jelenti semmilyen joga, kötelezettsége, rangja és kiváltsága lemondását, gátolását, csökkentését vagy bármilyen befolyásolását. 
3. Bekezdés.- A jelen Alkotmány tartalmaz olyan kitételeket, amelyek állandósítják ezt a lehetséges alternatívát.