XXVIII. fejezet
 


XXVIII. Fejezet
KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK A SZÖVETSÉG ALKOTMÁNYÁHOZ

1. Bekezdés.- A Nagymester, a megfelelő kormányzati szervekkel folytatott előzetes egyeztetéseket követően jogosult módosításokat bevezetni és kiegészíteni bármilyen értelmezést vagy kitételt, ami jelenleg nem szerepel az Alkotmányban a megfelelő Magisztrátusi Alkotmányossági Határozat által. Az ilyen határozatokat haladéktalanul el kell juttatni a Szövetség minden előkelősége számára észrevételezni és észrevételeztetni.

A jelen Alkotmányt eredetileg a Nagy Magisztrátusi Széken adták ki június 24. napján, 1994-ben és az aláírói HMEH +Dom Lorenzo, O.S.B., Regent, H.E. Prof. Jose M. da Veiga Cosmelli Miniszter, valamint H.E. Dr. Martin Karon Főtitkár-Kancellár, majd később a 01/2007, 02/2007 és 01/2008 Magisztrátusi Határozatok által módosult

2. Bekezdés.- A jelen Alkotmány a mai naptól érvényes.
Ez a határozat eredetileg 22 oldalon készült a Nagy Magisztrátusi Széken, a mi Urunk 2008. éve március 12. napján és elláttuk kéz- és pecsétjelünkkel ezen a Székhelyen.

 

 

His Most Eminent Highness Prince José Cosmelli, Grand Collar of Malta
Nagymester, Régens