Alapszabály
 

JERUZSÁLEMI SZENT JÁNOS SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND
AUTONÓM PERJELSÉGEINEK SZÖVETSÉGE

Nagy Magisztrátusi Szék

ALKOTMÁNYHATÁROZAT 01/2008

Minden Dáma és Lovag részére, testvérek a mi Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrendünk Autonóm Perjelségeinek Szövetségében, a jelen levelünkkel tudatjuk, hogy

Mi, Jose, Isten kegyelméből Örökös Régens és a Szuverén Ciprusi Rend Nagykancellárja, a Legszentebb Villedieu Háromság Perjelsége Örökös Perjele Meghatalmazott Elnök és a Nagymesteri lovagok akaratából a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Rend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége, más néven Máltai Lovagrend Régense, a ránk ruházott alkotmányos hatalom értelmében, továbbá
Figyelembe véve, hogy a Szövetség Alkotmányának továbbra is tiszteletben kell tartania és meg kell felelnie dicső múltjának, és e célból időről időre frissíteni és megújítani szükséges a Szövetség és a Szuverén Rendünk valós szerkezetével és igényeivel összhangban;
A jelenlegi Alkotmányunk XXXI fejezete 1. bekezdése értelmében
Arra a határozatra jutottunk, és az alábbi határozatot hoztuk:

1. BEKEZDÉS. A jelen időponttól kezdve a Szövetség Alkotmánya a következő szöveggel és értelemmel rendelkezik:

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Rendjének Autonóm Perjelségeinek Szövetsége alapszabályzata magyar nyelven a bal oldali menüpontokra kattintva olvasható részletesen.

 

Alapszabály angol nyelven  (letölthető pdf)