VI-VII. fejezet
 

VI. Fejezet
A SZÖVETSÉG MAGISZTRÁTUSI SZÉKHELYE (SZÉKE)

1. Bekezdés.- A Szövetség Magisztrátusi Széke, mint eddig is, New York Államban, az Amerikai Egyesült Államokban volt és marad.
a) A Magisztrátusi Szék a Nagymester székhelye. Továbbá a Szövetségi Állam Kormányának, a Szuverén Lovagrend minden szerkezetének és minden kapcsolódó intézménynek is a székhelye, amelyek a Szövetséghez tartoznak vagy kapcsolódónak.
b) A Nagymester Hivatali háztartása rendszerint a Nagy Magisztrátusi Széket jelöli.
c) Mivel jelenleg a Szövetség nem területhez kötött Állam és figyelembe véve a szerkezeteinek, Dámáinak és Lovagjainak világszerte történő földrajzi elhelyezkedését, a Nagy Magisztrátusi Szék vagy az Állam Kormánya Minisztériumainak hatékony munkavégzési helye eltérhet a Magisztrátusi Szék elhelyezkedésétől, viszont minden esetben a Magisztrátusi Szék a hivatali cím, Székhely és Igazgatóság a Szövetség minden intézménye és részlege esetében.

VII. Fejezet
A NAGYMESTER JOGOSULTSÁGAI

1. Bekezdés.- A Szövetség legfelsőbb képviselője és kormányfője a Nagymester, akin a Szövetség és kormányzása teljes jogi és nemzetközi képviselete nyugszik.
2. Bekezdés.- Az Autonóm Perjelségek Szövetsége, Örökös Parancsnokságok, a Lovagrend hasonló Autonóm Szövetségei, Érdekeltségek általi Nagyperjelségek, Nemzeti Perjelségek és Nemzeti Közigazgatási Területek a Nagymester hatáskörébe tartoznak. Ilyen feladatokra a Nagymestert a megfelelő kormányzó testületek segítik.
3. Bekezdés.- Minden, a Szövetséget érintő tekintetben, a Nagymester döntései véglegesek, megfellebbezhetetlenek és visszavonhatatlanok.
4. Bekezdés.- A Szövetségen belüli minden adományozás, a lovagrend befektetései vagy más tiszteletdíjak vagy vagyontárgy joga és irányítása a Nagymester alá tartozik. A Nagymester ezt a jogát és irányítását gyakorolhatja közvetlenül vagy írásos meghatalmazás révén.
5. Bekezdés.- A Nagymester kinevezhet ideiglenes Helyettest, hogy képviselje őt és helyette tevékenykedjen olyan esetekben vagy helyszíneken, ahol az ő jelenléte lenne kívánatos, de a megjelenését megakadályozó korlátozások vagy akadályok merülnek fel.
6. Bekezdés.- Ha a Nagymester úgy ítéli meg, hogy a Szövetség javát szolgálja, hatalmában áll kinevezni egy Altábornagyot teljes utódlási jogokkal, míg az új Nagymester megválasztásra kerül. 
a) Az Altábornagy a Szövetség második előkelősége a Nagymester után, minden szertartáson vagy hivatalos eseményen a Nagyfőnök jobbján foglal helyet.
b) A Miniszterelnöki és a Miniszteri Kamara Alelnöke cím az Altábornagyi pozíció velejárói.
7. Bekezdés.- A Nagymester hívja össze és vezényli a különböző kormányzati testületeket, amikor csak szükségesnek ítéli.
8. Bekezdés.- Miután megkapja az ajánlásokat az illetékes kormányzati szervektől, a Nagymester határozat által adományozza a Szövetség különböző kormányzati előkelőségeket és felelősségeket, és megerősíti azokat a személyeket, akikre az örökös jogok átszállnak a megfelelő pozíciókban az Autonóm Perjelségeken, Örökös Parancsnokságokon, Nagyperjelségeken, Perjelségeken és Nemzeti Joghatósági területenek vagy a Szövetség alatt egyesült,  hasonló Lovagi Szövetségeken belül.