X-XII. fejezet
 

X. Fejezet
TAGSÁG BEFOGADÁSA A SZÖVETSÉGBE

1. Bekezdés.- A Szövetséget a Szövetség alá tartozó minden egyes Autonóm Perjelségből vagy Örökös Parancsnokságokból, vagy azok leszármazottaiból származó Lovagok és Dámák alkotják, valamint új Lovagok és Dámák vagy azok leszármazottai, amikor helyesen és megfelelően befogadták őket a Szövetség soraiba.
2. Bekezdés.- A Nagyperjelségben, Perjelségben vagy Nemzeti jogtartományban tekintet nélkül a származásra, vagy akár az örökös jogokra, minden új tagnak kérnie kell a felvételét a Szövetségbe írásban, egy hivatalos kérdőív-önéletrajz kitöltésével, három fénykép mellékelésével valamint a Szövetség egy aktív, jó anyagi helyzetben levő Lovagja vagy Dámája ajánlásával. A nevezett írásos kérvényt és minden más, további dokumentációt minden esetben a Felvételi Bizottsághoz kell benyújtani, ami továbbítja saját véleményével együtt a Nagymester véleményezésére, aki "Motu Proprio" elfogadhatja vagy elutasíthatja az ilyen kérelmeket, vagy visszautasíthatja a Felvételi Bizottság kifejezett tanácsára. A Kérvény elfogadását követően a jelöltnek eleget kell tennie a többi meghatározott adminisztratív eljárásnak ahhoz, hogy a Lovagrend posztulánsának legyen tekinthető.
3. Bekezdés.- Ahhoz, hogy a Szövetség Lovagjának vagy Dámájának elfogadják, a jelöltnek jó szakmai, társadalmi és morális életvitellel és anyagi helyzettel kell rendelkeznie és nem lehet róla semmilyen bűnügyi feljegyzés vagy bírósági eljárás semmilyen Bíróságon.
a) A kiterjedt tisztelet és tolerancia szellemében a Szövetség nem zárja ki tagjai sorából azokat a kiváló és emberbarát egyéneket, akik Lovagként vagy Dámaként kívánnak szolgálni kevésbé szerencsés embertársaink megsegítésében, de akik születés, hagyomány, kulturális háttér vagy mély és becsületes vallási meggyőződés okán nem keresztények.
4. Bekezdés.- A Szövetség bármely Lovagja vagy Dámája, aki azt szeretné, hogy egy szeretett elhunyt hozzátartozóját belefoglalják a Szövetség lelkészei az "Officium Defunctorum"-ba és a Szövetséghez hűséges elhunyt Lovagok és Dámák lelkeiről való megemlékezés vallási szertartásaiba, egy formális kérvényt kell benyújtaniuk a Magisztrátusi Székhez, kérvényezve elhunyt hozzátartozójuk kegyelemben történő beírását a Szövetség Lovagjainak és Dámáinak Levéltárába. Az ilyen kérvénynek tartalmaznia kell a teljes nevet, a születés helyét és időpontját, az elhalálozás helyét és időpontját, valamint a feljegyzendő fokozatot.

XI. Fejezet 
 A SZÖVETSÉG SZERKEZETI TESTÜLETEI

1 Bekezdés.- A Szövetség a következő szerkezeti testületekből áll:
a) Nagymester vagy Régens, aki a Kormányfő is egyben
b) Nagy Magisztrátusi Tanács
c) Altábornagy, aki ugyanakkor Miniszterelnök és a Kormány Alelnöke
d) Miniszteri Kamara
e) A Rend történelmi és nemzeti testületei, amelyek Nagyperjelségekre, Perjelségekre és Jogtartmányokra vannak felosztva
f) Nagy Magisztrátusi Gárda
2. Bekezdés.- A szövetségnek a következő tanácsadó testületei vannak a Nagymester igény szerinti segítésére:
a) Ökumenikus Tanács
b) Nagymester Magántanácsa
c) Lovagok általános Káptalan Tanácsa
d) Magisztrátusi Felvételi Bizottság

XII. Fejezet 
A SZÖVETSÉG ELŐKELŐSÉGEI
1. Bekezdés.- A Szövetségen és a Kormányán belül minden hivatali kinevezés a Nagymester hatásköre és szabad akarata és választása szerint történik.