XVI-XVIII. fejezet
 

XVI. Fejezet 
A NAGY MAGISZTRÁTUSI GÁRDA

1. Bekezdés.- A Nagy Magisztrátusi Gárda, régebben a Régens Díszgárda Testülete a Nagy Magisztrátusi Szék része, a Nagymester és az Altábornagy közvetlen irányítása alá tartozik.
2. Bekezdés.- Ennek a Gárdának különleges feladata gondoskodni a Szövetség biztonságáról, kíséretadásról, a Nagymester és amikor csak szükséges, a Kormányzat és fontos külföldi vendégek védelméről és biztonságáról. Szintén a Nagy Magisztrátusi Gárda feladata a díszőrség adása a szertartások folyamán.
3. Bekezdés.- A Gárda tagjai elsősorban a Szuverén Ciprusi Rend Lovagjai, akiket nyilvánvaló érdemeik, értékeik és ajánlások alapján választanak ki, élükön egy Dandártábornok rangú Lovaggal.
4. Bekezdés.- A Nagy Magisztrátusi Gárda szerkezete a hadsereg mintáját követi.
5. Bekezdés.- Minden állami szerepben és szertartáson a Nagy Magisztrátusi Gárda tagjai egyenruhát viselnek és a Nagymestertől kapott jelvényt az Állami Protokollnak megfelelően és amikor csak lehetséges, a zászlóvivői és szertartási kardvivő szerepet is ők töltik be.

XVII. Fejezet 
A SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS KÁPTALAN TANÁCSA

1. Bekezdés.- Az Általános Káptalan Tanács a Szövetség minden tagjának gyülekezete, rangjuktól, fokozatuktól vagy pozíciójuktól függetlenül.
2. Bekezdés.- Az Általános Káptalan Tanács gyűlései alatt minden tagot tájékoztatnak a Szövetség munkájáról és a folyamatban levő projektekről, tevékenységekről és tervekről csakúgy, mint a Kormányzat pénzügyi helyzetéről és költségvetéséről.
3. Bekezdés.- A Szövetség Általános Káptalan Tanácsát a Nagymester hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer.
4. Bekezdés.- Az Általános Káptalan Tanács gyűlésén jelenlevő minden tagnak joga van felszólalni és szabadon kifejezni véleményét és javaslatait.

XVIII. Fejezet 
A NAGYMESTER MAGÁNTANÁCSA
1. Bekezdés.- A Magántanács minden tagja a Tanácsadó (jogtanácsos) címet viseli. A Magántanács tanácsadóinak kötelessége, hogy segítsék a Nagymestert és javaslatokat tegyenek a Nagymesternek a Szövetség Kormányzásával kapcsolatos minden, neki bemutatott ügyben.
2. Bekezdés.- A Nagymester Magántanácsának tanácsadóit, feladatuk rendkívül kényes jellege miatt hivatali titoktartás köti a Magántanácsra vonatkozó minden egyes kérdésben.
3. Bekezdés.- A Nagymester Magántanácsának tanácsadói számára, a Tanácsban elfoglalt rangidősségnek megfelelően mindig kiemelkedő pozíció jár, a Miniszteri Kamara tagjai után minden Állami rendezvényen és szertartáson a Nagymester bal oldalán foglalnak helyet.