XXII-XXIV. fejezet
 

XXII. Fejezet
A SZÖVETSÉG CÍMERE
1. Bekezdés.- A Szövetség hivatalos címere egy nyolcszögletű fehér Máltai kereszt egy pajzson félig vörös, félig ezüst mezőben, tetején egy királyi koronával, körülötte a Szövetség Nagy-nyakéke, megfejelve egy kétfejű bizánci sassal, a Bizánci Császári Koronával megkoronázott császári palást felett, amit a Szövetség számára Ligny-Luxemburgi Miklós Herceg, a Szövetség Nagymestere biztosított.
a) Ezeket a jelvényeket kizárólag a Nagy Magisztrátusi Szék használhatja.
2. Bekezdés.- A Szövetség Kormánya által használt címer egy nyolcszögletű Máltai kereszt. Tetején egy királyi koronával, jobb oldalon babérkoszorúval, bal oldalán olajágakkal körülvéve, a Dicsőséget és Békét jelképezve, ez alól emelkedik ki két, egymásra hajló vörös zászló mindkét oldalon, rajtuk fehér Máltai Kereszttel.
a) A Szövetség minden irata, nevezetesen Nemzetközi Protokoll, Egyezmények, Konkordátumok, diplomáciai iratok és a Miniszteri Kamarától, a Nagy Magisztrátusi Békebíróságtól vagy a Diplomáciai testülettől származó iratok a nevezett címert viselik.
b) A Lovagok és Dámák is használhatják a címert levélpapírjukon vagy névjegyükön.
3. Bekezdés.- Átmenetileg az is elfogadott, hogy egy egyszerű címert használjanak kizárólag olyan célokra, mint a Lovagok és Dámák levélpapírja, stb., melynek összetétele egy nyolcszögű Máltai kereszt egy kerek pajzson, melynek fele vörös, fele ezüst, a pajzs felett a királyi koronával.
4. Bekezdés.- Minden Autonóm Perjel és Örökös Parancsnok használhatja eredeti címerét, feltéve, ha azt előzetesen bemutatta és jóváhagyatta a Nagymesterrel.
a) A nyelv szerinti Nagyperjelségek, Nemzeti Perjelségek és Nemzeti Joghatóságok kérvényezhetik a Nagymestertől saját címereik használatát, ami a Szövetség címere és a nemzeti szimbólumok egyesítése.

XXIII. Fejezet 
A SZÖVETSÉG ZÁSZLÓJA
1. Bekezdés.- A Szövetség zászlója téglalap alakú, harántban elválasztva, jobb oldalon alul vörös, baloldalon felül fehér, középen a pajzs körvonalai nélkül egy nyolcszögletű fehér Máltai kereszt, felette a királyi koronával.

XXIV. Fejezet
A SZÖVETSÉG RANGJAI ÉS JELVÉNYEI
1. Bekezdés.- A Szövetség Lovagjai és Dámái az alábbi csoportokba sorolhatók:
a) Állandó Lovagok és Dámák, ide tartozik mindenki, kivéve a b) csoportban említettek
b) Szerzetes Lovagok és Dámák, ők a vallási esküt letett Fivérek és Nővérek, amit a Nagymester és az Ökumenikus Tanács előtt tettek le saját szabad akaratukból és választásukból, saját vallásuk szerint. A Lovagok megkapják a "Fra", a Dámák pedig a "Nővér" címet, melyet a "Sir" illetve "Lady" címük után használnak.
2. Bekezdés.- Az állandó Lovagok és Dámák csoportja három osztályba sorolható:
a) Az Igazság Lovagjai és Dámái : Ez az osztály azokra a Becsület és Odaadás Lovagjaira és Dámáira korlátozódik, akik megkapják a Nagymestertől az Örökösség jogait, ily módon Örökös Lovagokká és Dámákká válnak.
b) A Becsület és Odaadás Lovagjai és Dámái : Ez az osztály a nemesi származású Lovagokra és Dámákra korlátozódik, akik nemesi címeiket a Szövetség Nagy Magisztrátusi Széke által elismerten birtokolják. Ez az elismerés a bemutatott iratok alapján történik, beleértve az esetlegese előzetes, akkreditált külföldi királyi házak elismerését is.
c) A Magiszteri Kegyelem Lovagjai és Dámái : Ez az osztály minden Lovagra és Dámára érvényes, akik nem sorolhatók a jelen Bekezdés a) vagy b)  pontjában felsorolt osztályokba.
3. Bekezdés.- A 2. bekezdés a), b), és c) pontjaiban felsorolt osztályok mindegyike öt fokozattal bír és az alábbi jelvényeket viseli:
a) A Nagykereszt Lovagja
Frakkban vagy díszegyenruhában a jelvényei:
Mellszalag (Sasch) a vállon átvetve jobbról balra, nagy vörös csomóról lelógó nagy arany korona, a továbbiakban "Korona", és nagy fehér nyolcszögletű kereszt, a továbbiakban "Kereszt", felette egy fém lánc, annak közepén egy kis pajzzsal.
Nagy, arany csillag alakú kitűző, felette a kereszt és a korona, a mellkas bal oldalán.
Szmokingban vagy díszegyenruhában a jelvényei:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés és mellkitűző a fent leírtak szerint.
Utcai ruhában vagy egyszerű egyenruhában a jelvényei:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a zakó bal hajtókáján
b) A Nagykereszt Dámája
Ünnepi öltözékben a jelvényei:
Ugyanazok, mint a Nagykereszt Lovagja esetében
Hivatalos öltözékben a jelvénye:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés és mellkitűző a fent leírtak szerint
Utcai ruhában vagy egyenruhában a nyelvénye:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a ruha bal oldalán.
c) Lovag Nagytiszt
Frakkban vagy díszegyenruhában a jelvényei:
Széles nyakszalag, róla lelógó nagy kereszt és korona, felette fémlánccal, közepén kis pajzzsal.
Kis, ezüstcsillag alakú kitűző, felette kereszttel és koronával, a mellkas bal oldalán.
Szmokingban vagy díszegyenruhában a jelvényei:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés, mellkitűző a fentebb leírtak szerint.
Utcai ruhában a jelvénye:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a zakó bal hajtókáján
d) Dáma Nagytiszt
Ünnepi öltözékben a jelvényei:
Széles vörös szalag, róla lelógó nagy kereszttel és koronával, felette fémlánccal, közepén kis pajzzsal.
Kis, ezüstcsillag alakú kitűző, tetején fehér kereszttel és koronával, a mellkas bal oldalán, a szív felett.
Hivatalos öltözékben a jelvényei:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés, mellkitűző a fentebb leírtak szerint.
Utcai ruhában a jelvényei:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a ruha bal oldalán
e) Parancsnok Lovag
Frakkban vagy ünnepi egyenruhában a jelvényei:
Széles vörös nyakszalagról lelógó nagy kereszt és korona, felette fémlánc, közepén kis pajzzsal
Szmokingban vagy díszegyenruhában a jelvényei:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés.
Utcai ruhában a jelvénye:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a zakó bal oldalán
f) Parancsnok Dáma
Ünnepi öltözékben a jelvényei:
Széles vörös szalag, róla lelógó nagy kereszt és korona, felette fémlánc, közepén kis pajzzsal
Hivatalos öltözékben a jelvénye:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés.
Utcai ruhában a jelvénye:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a ruha bal oldalán
g) Tiszt Lovag
Frakkban vagy ünnepi egyenruhában a jelvénye:
Keskeny vörös nyakszalag, róla lelógó kis kereszttel és koronával, felette fémlánc, közepén kis pajzzsal
Szmokingban vagy díszegyenruhában a jelvénye:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés.
Utcai ruhában a jelvénye:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a zakó oldalán
h) Tiszt Dáma
Ünnepi öltözékben a jelvénye:
Keskeny vörös szalag, róla lelógó kis kereszttel és koronával, felette fémlánc, közepén kis pajzzsal
Hivatalos öltözékben a jelvénye:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés
Utcai ruhában a jelvénye:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a ruha bal oldalán
i) Lovag
Frakkban vagy ünnepi egyenruhában a jelvénye:
Keskeny vörös nyakszalag kis kereszttel és koronával
Szmokingban vagy díszegyenruhában a jelvénye:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés
Utcai ruhában a jelvénye:
Miniatűr "gomblyukdísz" jellegű kitűző, csak a ruha bal oldalán
j) Dáma
Ünnepi egyenruhában a jelvénye:
Keskeny vörös szalag, róla lelógó kis kereszt és korona
Hivatalos öltözékben a jelvénye:
Kis vörös szalagról lelógó miniatűr kitüntetés
Utcai ruhában a jelvénye:
Miniatűr ?gomblyukdísz? jellegű kitűző, csak a ruha bal oldalán
4. Bekezdés.- Az Igazság Lovagjai és Dámái és a Dicsőség és Odaadás Lovagjai és Dámái, akikre a 2. bekezdés a) és b) pontja hivatkozik a címerdíjról lelógó keresztet viselik, melynek összetétele egy fém címerpajzs tollakkal, a fémlánc helyett közepén kis pajzzsal.
5. Bekezdés.- A Szövetség Diplomáciai Tisztjeinek osztályozása az alábbiak szerint történik:
a) Nagykövetek: A Nagykereszt Lovagja vagy Dámája fokozat
b) Tanácsadók és Konzulok: Nagytiszt Lovag vagy Dáma fokozat
c) Nagykövetségi Titkárok: Parancsnok Lovag vagy Dáma fokozat
d) Minden Nagykövetség és Konzulátus diplomáciai személyzetének a többi tagja lovagi ranggal rendelkezik, beleértve a helyi alkalmazottakat is, miután három évet eltöltöttek a Nagykövetség vagy Konzulátus szolgálatával. Ezzel szemben ha a Diplomáciai Testületek bármely Lovagja vagy Dámája személyes érdemei alapján magasabb ragot ért el, mint ami a diplomáciai pozíciójában megilletné, továbbra is a magasabb rangot használja.
6. Bekezdés.- A Szövetség Nagy-nyakéke kizárólag a Nagymesternek vagy a Régensnek adományozható.
a) A Nagynyakék adományozható a Szövetség kitüntetéseként, de csak államfőknek vagy uralkodóknak ? királyok, királynők, hercegek és hercegnők részére.
b) A Szövetség Altábornagyának adományozható a Ciprusi Rend, a Szövetség szövetséges tagjának Nagy-nyakéke.
7. Bekezdés.- Minden állami avatáson és hivatalos szertartáson minden Lovag és Dáma köteles vörös kabátkát viselni fehér gallérral és szegéllyel, valamint egy 28 cm átmérőjű fehér nyolcszögletű máltai keresztet a mellkas bal oldalán, a szív magasságában, mindenféle rangbeli megkülönböztetés nélkül.
a) A Nagymester kabátjának színe fordított, mivel a fehér szín a tisztaság jelképe.