XXV-XXVII. fejezet
 

XXV. Fejezet
A SZÖVETSÉG KITÜNTETÉSEI

A következők a Szövetség Kitüntetései, amelyeket a Nagymester adományozhat, akár "de motu proprio", akár az Altábornagy, a Miniszterek vagy a Szövetség nemzeti szerveinek vezetői javaslatára.

1. Bekezdés.- A Szövetség Becsületkeresztje: Olyan személyeknek vagy intézményeknek adományozható, akár tagjai a Szövetségnek, akár nem, akik fontos szolgálatot tettek vagy jelentős támogatást nyújtottak a Szövetségnek vagy humanitárius tevékenységünknek.
a) Ennek a kitüntetésnek az alábbi fokozatai vannak:
1-Bronz
2-Ezüst
3-Arany
4-Arany "cum Laurea"
5-Arany gyémántokkal
b) Ennek a kitüntetésnek a mintája és szabályozásai egy Magisztrátusi okirat által kerülnek jóváhagyásra
2. Bekezdés.- "Becsületérem Humanitárius Tevékenységért" Magánszemélyeknek vagy intézményeknek adományozható, akár tagjai a Szövetségnek, akár nem, általában az emberiség javára történő, kívülálló szolgálatok elismeréseként.
a) Ennek az éremnek különleges és érzékeny jellege miatt nincsenek fokozatai.
b) A kitüntetés mintája és szabályozásai egy Magisztrátusi okirat által kerülnek jóváhagyásra.
3. Bekezdés.- Érdem és Kiválóság Keresztje:  Kizárólag Lovagok és Dámák számára adományozható elismerésként a Szövetség számára tett kimagasló szolgálataikért.
a) Ennek a keresztnek az alábbi fokozatai vannak:
1-Bronz
2-Ezüst
3-Arany
4-Arany "cum Laurea"
5-Arany gyémántokkal
b) Az aktív tagság éveinek, az elvégzett munka és a Szövetség támogatásának függvényében a Lovagok és Dámák jogosultak megkapni az Érdem és Kiválóság Keresztjét az alábbi fokozatokban:
1-Bronz, öt év aktív tagságért, munkáért és támogatásért
2-Ezüst, hét év aktív tagságért, munkáért és támogatásért
3-Arany, tíz év aktív tagságért, munkáért és támogatásért.
4-Arany, "cum Laurea" tizenöt év aktív tagságért, munkáért és támogatásért.
5-Arany gyémántokkal, húsz év aktív tagságért, munkáért és támogatásért.
Ennek a kitüntetésnek a mintája és szabályozásai egy Magisztrátusi Okirat által kerülnek jóváhagyásra.
4. Bekezdés.- A Szövetség nemzeti szerveinek adományozható Nemzeti Érmek a 06/2006 Magisztrátusi Határozatnak megfelelően továbbra is megmaradnak.

XXVI. Fejezet 
A SZÖVETSÉG NEMZETI ÜNNEPE

1. Bekezdés.- A Szövetség Szt. János védelme alatt áll, ezért június 24.-e, Szt. János megemlékezésének ünnepe a Szövetség nemzeti ünnepe.

XXVII. Fejezet 
A SZÖVETSÉG HIVATALOS NYELVE

1. Bekezdés.- Az angol nyelv a Szövetség egyetlen hivatalos nyelve.