Szent István Napi ünnepségek 2009. augusztus 20-23
 

2009. augusztus 20-23 között Győr-Ménfőcsanakon Szent István Napi ünnepségek voltak nagyon gazdag programokkal.

Augusztus 20 -án a Szent Korona másolatának a történelmi zászlókkal történő fogadása és kísérése volt az ünnepség középpontjában.

Augusztus 21-én a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége, valamint az Ordo Hungariae Lovagrend előzetesen felkérést kapott a „Lovagrendek bemutatkozása” c. program keretében történő bemutatkozásra. 


Dr. Czapáry-Martincsevics András máltai lovagparancsnok, Észak-Magyarországi bailiff, aki egyben az Ordo Hungariae Nagykereszt Lovagja vállalta mindkét Lovagrend bemutatását. A rendezvényen részt vett Dr Kertész Ferenc dandártábornok, ciprusi lovag, a Ciprusi Lovasgárda parancsnoka és felesége, Bakos Krisztina, valamint Székely Dezsőné Sebestyén Mária Szent György dáma, 56-os szabadságharcos (alias Hosszú Mari). A rendezvényen bemutatkozott az Első Európai Borlovagrend Győri Legátusa is, Tagai István Úr legátus vezetésével. 


Augusztus 22-én délután 3 órakor került sor a Szent István Napi ünnepségek központi eseményére, szentegyedi és czegei gróf Wass Albert mellszobrának felavatására, melyet Dr. Kolozsy Sándor, Ausztráliában élő szobrászművész, volt ménfőcsanaki lakos, 56-os szabadságharcos ajándékozott az Élet-Tér Alapítványon keresztül Győr-Ménfőcsanaknak..

A rendkívül színvonalas műsorral (vers- és dalbetétekkel) kísért rendezvényen Dr. Kolozsy Sándor üzenetét vitéz lovag gróf Andrássy József az Ordo Hungariae Lovagrend Nagykereszt Lovagja olvasta fel és Simon Róbert alpolgármester, Gangl András részönkormányzati vezető és Kamocsárné Mező Szilvia, az ötletadó és szervezést vállaló Élet-Tér Alapítvány alapítója mellett leleplezte a szobrot. Avató beszédet mondott vitéz lovag gróf Andrássy József nőr.altbgy. Úr, aki az ünnepség egyik szervezője volt. Az avatóbeszédeket is tartalmazó részletesebb közleményt a Magyar Rend honlapján a ”Hírek” címszó (www.magyarrend.hu/hirek_menfocsanak) alatt olvashatják.


Az Ordo Hungariae Lovagrend és a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetség képviseletében Dr. Czapáry-Martincsevics András mondott mások mellett rövid avatóbeszédet, melynek aktualitását az adja, hogy az Ordo Hungariae Lovagrend Nagymesterei között a XX. Században Wass Albert 26 éven keresztül viselte a Lovagrend legmagasabb tisztségét. Az ünnepségen a VIP vendégek között üdvözölhettük vitéz lovag Dömötör Zoltán nőr.vezérezds. Urat, az 56-os Nemzetőrség főparancsnokát, vitéz Fehér Imre székkapitány Urat, a Történelmi Vitézi Rend képviseletében, vitéz báró Sokoray László Urat, a Magyarok Világszövetsége Veszprém Megyei elnökét, Koltay Gábor filmrendezőt, Székely Dezsőné Sebestyén Mária Asszonyt, Szent György dámát, 56-os szabadságharcost, valamint Bartha Kata Asszonyt a www.wassalbert.eu honlap szerkesztőjét.

Az avatás Dinnyés József daltulajdonos Wass Albert megzenésített verseinek előadásával , majd Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! c. filmjének vetítésével folytatódott és a TransylMánia együttes (Erdély) koncertjével zárult.

 

A fotókat Kertész Krisztina, valamint Kővári - Krecsmáry Sándor készítették.