Máltai Hórusz Spirituális Rend fogadalomtételi ceremóniája
 

2009. november 5-én került megrendezésre a Máltai Hórusz Spirituális Rend fogadalomtételi és eskütételi ceremóniája.

Tavaly ilyenkor, ünnepélyes keretek közt ünnepeltük Rendük első születésnapját és hihetetlen gyorsasággal elszállt a második év is. Ez a negyedik fogadalomtételi ceremónia - az eddigiekhez hasonlóan- a Makrovilág Udvarház pincekápolnájában került megrendezésre, bensőséges, családias körülmények között.

Sir Fra Jankovich R.I. Maximillian gróf, Máltai Szerzeteslovag, a Máltai Hórusz Rendfőnöke köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy lehet, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni, de ahogy egy lábát tört madárnak is tudunk segíteni, még ha nem is vagyunk szakorvosok, úgy az élet minden területén észre kell vegyük a problémákat, hogy tudásunkhoz, és lehetőségeinkhez képest a legtöbb segítséget kell nyújtsuk rászoruló embertársainknak. Példával pedig az élet tud a legjobban szolgálni. A ceremónián sajnos nem tudott megjelenni a Rend egyik civil tagozati jelöltje. Éppen súlyos beteg felesége mellett volt egy sorsdöntő orvosi vizsgálaton. A jelölt távollétének indoka éppen a Rendfőnök úr által említett gondolatot testesítette meg, így a Rendi Nagytanács döntése értelmében, a Rendfőnök az illető személyt - távollétében - a civil tagozat tagjai közé emelte.

Immár hagyomány, hogy ezen a jeles eseményen részt vesz Őeminenciája Cosmelli herceg, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének Nagymestere és felesége Lady Isabella hercegnő, valamint H.G. Prof. Popper György gróf, a Rendi állam Miniszterelnöke, Magyar Nagyperjel. A társult Lovagrendek magas rangú vezetőikkel képviseltették magukat. A ceremónián jelen volt Sir Király Csaba, az Ordo Hungariae Nagymestere, Sir Reindl László a Kard és Csend Lovagjai Ciprusi Rend képviseletében, Lovag Sasa Vujko Vezérőrnagy, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szerb Nagypriorja és Lovag Balla Miklós, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Magyar Nagypriorja. 


H.G. Prof. Popper György üdvözlő beszédében köszönetet mondott a Máltai Hórusz Rend segítségéért, amelyet a Máltai Lovagrend szervezésében Szirákon megrendezett Első Nemzetközi Roma Fesztiválon nyújtottak. HEH Cosmelli herceg beszédében kiemelte a Szerzetes rend Lovagrenden belüli státuszának jelentőségét, valamint elmondta, hogy nagy örömmel vesz részt a Rend fogadalomtételi ceremóniáján.

Az ünnepi beszédek után Fra Kovács Zoltán rendi előjáró, Rendfőnök helyettesi kinevezése következett. Majd a hagyományok szerint kezdetét vette a fogadalomtétel és eskütétel ceremóniája, a szokásos ökumenikus imával.

A jelenlevő egyházak és felekezetek képviselői megáldották a rendi ruházatot, a relikviákat. Sorrendben: Őfényessége I. ANKH, az ANKH az Örök Élet Egyházfője, Őexcellenciája Sir Lazarovits Ernő a MAZSIHISZ külügyi képviselője, a Zsidó felekezet részéről, dr. Dusicza Ferenc lelkész a Református Egyház képviseletében és a Rend algériai Tartományfőnöke Fra Szliman Ahmed az Iszlám felekezet részéről.

A fogadalmas testvérek beöltöztetésében a hagyományoknak megfelelően segédkezett: Sir Czapáry-Martincsevics András Máltai lovagparancsnok és Sir Reindl László Ciprusi lovag.

Ezen alkalommal fogadalmat tettek, és így a fogadalmas testvérek sorába emeltettek:

  • Balázs Gyula, 
  • Fülöp Mihály Levente.
  • Dr. Hoffmann Ottó János, aki szerzetesi fogadalmában a Konstantin nevet kapta.
Esküt tettek, és így a Rend civil tagozatának testvéri közösségébe emeltettek:
  • Farkas Zsoltné,
  • Jámbor Éva és
  • Dr. Vincze Géza PhD.
A fogadalom és eskütételt követően Fra Balázs Gyulát Pest megyei Házfőnöknek nevezte ki a Rend főnöke.

A záró áldások előtt a Rendfőnök Elismerő Okleveleket adott át két szervezet vezetőinek, a Máltai Hórusz Spirituális Rend iránt tanúsított lojalitásáért, valamint a Rend felé nyújtott önzetlen segítségéért és a vallások közti megbékélés előmozdításáért. Az okleveleket kapták:

  • Krebsz Tibor úr, az Egyetemes Béke Szövetség, a UPF – Magyarország elnöke,
  • a Dialógus Platform Egyesület elnöke, B.Ömer Almak Úr
  • és az egyesület alelnöke Hasimov Huszán úr.

A Ceremóniát követően pezsgős koccintáson köszöntötték a Rend előjárói és a Lovagrendek képviselői az új fogadalmas testvéreket és civil tagokat, valamint a megjelent kitüntetetteket és meghívott vendégeinket. 

 Isten áldása kísérje a Máltai Hórusz Spirituális Rendet, minden benne élő fogadalmas szerzetest és civil tagozati testvért, valamint a Rendet segítő minden jó szándékú embert!

A Krónikás