A Máltai Lovagrend (KMFAP) támogatásának átadása Kiskőrösön
 

Még az év utolsó napjaira is jut segítség, anyagi támogatás. Ebből a célból elutaztunk Kiskőrösre, hogy személyesen adjuk át a támogatásra szánt összeget. Kiskőrös városában él egy rendkívül tehetséges fiú, Lévai Dávid, aki komoly zenei tanulmányokat folytat. Fiatal kora ellenére már számos jelentős díjat nyert művészi munkájával. 2004-ben elvesztette édesapját és családja nagy nehézségekkel küzdve alig tudja biztosítani, hogy Dávid befejezhesse zeneakadémiai tanulmányait.

Lovag Domonyi László – Kiskőrös polgármestere és lovag Varga Attila az Ordo Hungariae Rend tagjai tettek javaslatot Lévai Dávidnak nyújtandó támogatásra. A KMFAP rendelkezik kifejezetten árva gyermekek tamulmányainak támogatása céljából létesült pénzügyi alappal, amelyet Sir Antar Sierra Leone-i lovagtársunk bocsátott rendelkezésünkre két évvel ezelőtt.

2009. december 23-án a kiskőrösi városházán ünnepélyes körülmények között került sor a Lovagrend 250.000,- Forintos támogatási összegének átadására. Lovagrendünknek is külön öröm, hogy az esemény Karácsony előestéjén történt, s ezáltal a nemes, nagyvonalú gesztus még nagyobb jelentőséget kapott.


Sir Popper György bejelentette, hogy a város vezetése még egy félárva fiatal támogatását terjesztette elő, akinek a tanulmányaihoz nyújt majd segítséget Lovagrendünk. Erre 2010. májusában, a Kiskőrösi Napok alkalmából megrendezendő ünnepségen kerül sor, amelynek keretében 250.000,- forint összeg átadását tervezzük.

Azért is esett a választás Kiskőrösre, mert a város vezetői közül többen aktív tagjai az Ordo Hungariae Rendnek, amely társult tagja a KMFAP szövetségnek.

Az Ordo Hungariae (Magyar Rend) vezetése pedig ezt a Karácsony előtti ünnepélyes alkalmat ragadta meg, hogy a város egyik kiváló polgárát Lovag Polyák Józsefet kitüntesse. Ezt azzal érdemelte ki, hogy egész életében fáradhatatlanul segítette a sportot, a kultúrát. Szakmai munkáját pedig évtizedek óta alapvetően a biztonság területén folytatja, s az itt kifejtett kiemelkedő tevékenységéért az Ordo Hungariae Rend a Nagykereszt Lovagja kitüntetést adományozta Polyák Józsefnek és fogadta őt tagjai sorába. Lovag Polyák József, aki a Magyar Köztársaság Lovagkereszt kitüntetés tulajdonosa, a Nemzetközi Szent György Lovagrend lovagja meghatódva mondott köszönetet a megtisztelő cím átvételekor.