A KMFAP Magyar Nagyperjelség 10. évfordulója
 

Kedves Lovagtársaim! 

2010 május 27-én ünnepelte a Magyar Nagyperjelség alapításának 10. évfordulóját.

Más országok perjelségei is számon tartanak bennünket, sok tekintetben példának tekintenek, a Lovagrend legfelsőbb vezetésében a magyar nyelvű lovagok fontos pozíciókat töltenek be. Mindez bizonyítja elismertségünket.

Engedjétek meg, hogy beszéljek azokról az eredményekről, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, s érdemként értékelhetünk.

Mindenek előtt meg kell említenünk azt a sok külföldre irányuló karitatív segítséget, amelyet ez idő alatt elindítottunk Magyarországról. De lehetőségeink szerint igen aktív humanitárius munkát folytattunk a 10 év alatt Magyarországon is. Ezt a tevékenységet tekintjük továbbra is a legfontosabbnak, amire már sok rászoruló személy és szervezet számít és mi is szívügyünknek tekintjük. A munkában Lovagrendünk tagjai aktív részt vállalnak, időt, pénzt és fáradságot nem kímélve.

Büszkék vagyunk arra is, hogy a 10 év alatt 15 nemzetközi lovagavatási ceremóniát tartottunk. Ami pedig ezek színvonalát illeti, ma már mindenhol ez a mérce, az etalon. Nagymesterünk ragaszkodik ahhoz, hogy a ceremóniák színvonala a magyar avatásokéhoz igazodjon. Ez nem kis elismerés a Magyar Nagyperjelségnek.

Emellett számos új kezdeményezése van a Lovagrendnek, amit mi teremtettünk: például a Lovagi- és Testőrbál. Ez ma már egy számon tartott, elegáns estélye a lovagoknak és a társasági életnek.

Visszaállítottuk az apródok szerepét, s Lovagrendünk első apródjait is az általunk szervezett ceremóniákon avattuk fel.

Mi vezettük be a Lovagi kastélyok és lovagi objektumok rendszerét, amit nagyon hasznos és jó ötletnek tartunk és bizonyította létjogosultságát, s a kezdeményezésnek valódi rangja van.

Feltétlenül meg kell említeni a több, mint három évvel ezelőtt bevezetett, havi Lovagi Klubnapot, amely nálunk kifogástalanul működik és összetartó hatása megkérdőjelezhetetlen. Ezt kibővítettük a kihelyezett klubnapokkal, ami gyorsan népszerű lett.

Elkészítettük a nemzetközi lovagklub Nagykönyvét a tagok részére.

Ugyancsak a mi kezdeményezésünkre jött létre négy évvel ezelőtt a Hírlevél, a belső információáramlás hatékony eszköze.

A Lovagi Rádió a Magyar Nagyperjelség találmánya. Immár 40 egyórás archivált adáson vagyunk túl. Több, mint 20 lovagtársunk szerepelt az adásokban és beszélt életéről privát, szakmai és lovagi vonatkozásban.

A KMFAP honlapja magyar és angol nyelven ugyancsak nálunk született. Friss, aktuális és nagyon informatív anyagait sokan kísérik figyelemmel.

Részben a fentiekre való tekintettel Magyar Nagyperjelség a Máltai Lovagrend Európai Regionális központjává vált. Avatási ceremóniáinkat, lovagklubunk rendezvényeit közel 30 országból látogatják rendszeresen a Rend tagjai, közülük sokan a Magyar Nagyperjelséggel együttműködő szervezetek tagjaiként váltak a Lovagrend tagjává. Több nyelvi perjelség vagy nagyperjelség létrejöttében komoly szerepet játszottak vezetőink. 


Fontos megemlíteni azon lovagrendek és más szervezetek nagy számát, amelyekkel már évek óta kiemelkedően jó együttműködést alakítottunk ki. Ez a közös munka nagyban elősegíti humanitárius és egyéb, a társadalom számára fontos tevékenységünk hatékonyságát.

Méltán büszkék lehetünk arra is, hogy Lovagrendünk tagjai között egyre több ismert, kiemelkedő személyiség található, művészek, ügyvédek, üzletemberek, orvosok, tudósok, stb. – akik országainkban egyre több elismerést vívnak ki és magas kitüntetéseket kaptak.

Figyelemre méltó a Lovagrend Ökumenikus Tanácsának összetétele, amelyben immár a Szentszék képviselője is megtalálható.

Nagyperjelségünk védnökségével megalakult két szerzetesrend és a kábítószer-ellenes harcra is létrehoztunk egy fontos szervezetet tagjaink aktív közreműködésével.

A Lovagrend és a lovagi állam díszőrségének és biztonságszolgálatának tagjait is döntően a Magyar Nagyperjelség biztosítja. Igazi különlegességnek minősül, hogy a Magyar Nagyperjelség 30 fős Lovas Gárdával rendelkezik.

Kedves Lovagok és Dámák!

Az eredmények felsorolását nem önelégültségből és nem öntömjénezésként végeztük el, hanem a 10 rövid, de láthatóan nagyon termékeny év számvetése céljából. Hiszen mindezt közös munkával értük el. Lovagok és Dámák önzetlen és aktív hozzájárulásának köszönhetően mutathatjuk fel ezeket a nagyszerű sikereket, amiért ezúttal is köszönetet mondunk minden lovagtársunknak. Kívánunk még sok tartalmas 10 évet, töltsük meg további eredményekkel, gazdag tartalommal, és sok örömmel lovagi létünket a Máltai Lovagrend Magyar Nagyperjelségében.

Bebizonyítva, hogy nemes cél érdekében, alkalmas vezetők irányításával össze lehet fogni és jó példát lehet mutatni itthon és a külföldi országok perjelségeinek. S így talán rá tudunk cáfolni a magyarok azon – jogosan kritizált – rossz jellemvonására, a széthúzásra, amely mind az egyén vonatkozásában, mind a történelem dimenziójában mindig rettenetes következményekkel járt.

Kívánok minden lovagtársunknak jó egészséget, erőt, és sok örömet. Kívánok bizalmat és hitet hogy sikerüljön átvészelni az élet nehéz időszakait. Kísérje munkánkat a jövőben is siker. Továbbra is számítunk mindenki segítségére, önzetlen és kitartó támogatásotokra Lovagrendünk tevékenységében. Az eddig elért eredmények híven bizonyítják, hogy busásan megtérül a ráfordított munka.

HG Prof. Popper György,

KGC Magyar Nagyperjel

Sir Slavko Paleksic, lovagtársunk – Bosznia és Hercegovinából – ajándékkal lepte meg a 10 éves Magyar Nagyperjelség tagjait, amikor a lovagavatás alkalmából átadott egy fából faragott, nagyon szép ortodox stílusú faliképet, amely Szűz Máriát ábrázolja. 


Kedves Sir Slavko!

Nagyon jól esett a figyelmességed, köszönjük a kedves ajándékot, amelyet méltó helyen fogunk őrizni!