A Máltai Lovagrendünk (KMFAP) helyreigazítási kérelme a Magyar Nemzetben megjelent cikkről
 

SOVEREIGN ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM
KNIGHTS OF MALTA
FEDERATION OF THE AUTONOMOUS PRIORIES
Hungarian Grand Priory


Liszkay Gábor úr
igazgató-főszerkesztő részére

MAGYAR NEMZET POLGÁRI NAPILAP

tárgy: helyreigazítási kérelem

Tisztelt Magyar Nemzet Szerkesztőség!
Tisztelt Liszkay Úr!  

Megértjük, hogy a választások küszöbén a köztudottan polarizált sajtó, a saját ízlésének megfelelően igyekszik támogatni a nézetével megegyező jelölteket. A Magyar Nemzet, 2010. szeptember 27-én megjelent számában „MSZP-s politikusok álmáltai lovagrendben” címmel, Joó István a lap korábbi hagyományaihoz méltatlan módon, igaztalan állításokat fogalmaz meg politikai védenceik érdekében.

Mindjárt a cikk elején becsapják az Olvasót, amikor így fogalmaznak: "....a pápa által el nem ismert....lovagrend" , és amelyet "... sem a katolikus egyház, sem a Külügyminisztérium nem ismer el." Az igaz, hogy az ősi Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrendhez képest különbözik a több évszázaddal késöbb, a Vatikán által alapított katonai jellegű Máltai Lovagrend (ebből egyértelműen következik, hogy minimum két máltai lovagrendnek kell léteznie tehát). Viszont szó nincs róla, hogy a Vatikán nem ismeri el rendünket, mert ha így lenne, akkor nem lenne jelen pápai prelátus a budapesti rendezvényeinken, nem lenne  másik  vatikáni főpap rendünk Ökumenikus Tanácsában. (Lazarovics Ernő, a MAZSIHISZ külügyi osztályának vezetője megemlítésével Önök éppen rendünk ökumenikus jellegét erősítették meg, ez ellen nincs kifogásunk.) "Mellesleg" nem állapította volna meg Olaszországban a római bíróság, hogy az ősi rendnek az Önök által álrendnek tartott lovagrend az egyenesági örököse, amely megfelel az alapeszmének, miszerint egyházi és világi hatalmaktól függetlennek kell lennie a szervezetnek. A vatikáni rend nem lehet az ősi rend folytatója, hiszen maga a Vatikán alapította és vezeti vallási alapon. Minket erősít egy magyar bírósági ítélet is, amely elismeri hivatalos létezésünk. Ettől kezdve minden, amit Önök álrendként tüntetnek fel - hamis állítás! Ebbe beleértendő már az 1-es és a 4-es oldal vonatkozó címe is!  

Ami a külügyminisztériumot illeti: valószínűleg a szerző és a szerkesztő nem olvassák a külügyminisztérium sajtókommünikéit. Ha olvasták volna, akkor számukra is kiderülhetne, hogy a lovagi állam és a Magyar Köztársaság között nincs diplomáciai kapcsolat, de szorosan együttműködnek olyan országokban, ahol erősebb a lovagrend, illetve a lovagi állam diplomáciai kapcsolatrendszere, mint a magyar külügyminisztériumé. A külügyminisztérium nem véletlen, hogy rendünk segítségét kérte (és kapta) például a bolíviai, magyar vonatkozású események, a Tóásó ügy felderítésében, megoldáskeresésében.  A kormányszervezet egyébként kommünikében köszönte meg együttműködésünket!

Ami az MSZP-s képviselőket illeti, vannak baloldali és jobboldali társaink, de nálunk soha nem téma, hogy ki milyen politikai eszmével rokonszenvezik, mert a közös nevező az illető humanitárius tevékenysége. Ezek a lovagtársaink saját, adózott pénzükből támogatják a rászorultakat, ellentétben más humanitárius szervezetekkel, amelyek az állami támogatást osztják szét. Rendünk még a humanitárius célra felajánlott állami támogatást sem fogadta el. A Magyar Nemzet ezzel a cikkel - jelzéseikből tudjuk - nagyon sok jobboldali érzelmű lovagtársunkat bántott meg, akik áldozatvállalásukkal hozzájárultak karitatív céljaink eléréséhez. Ők ugyanis pontosan ismerik az igazságot, amelyet elferdítve jelentetett meg az általuk egyébként favorizált napilap.

Végezetül megjegyezzük, hogy rendünknek nincsenek „leágazásai”, hanem védnökséget vállalunk egy-egy szervezet kizárólag humanitárius tevékenysége felett, ezért kár összemosni az Önök által elmarasztalható személyeket lovagrendünkkel, hiszen ők nem is tagjaink.

A fentiek alapján kérjük, hogy jelen levelünket ezen a héten megjelentetni szíveskedjenek! Ennek elmaradása esetén bepereljük a Magyar Nemzetet, mint ahogy más médiummal szemben is megtettük és pert nyertünk az Önökével hasonló állítások megjelentetése miatt.

Üdvözlettel:

Popper György
a magyar nyelvi nagyperjelség nagyperjele