A Máltai Lovagrend (KMFAP) kommünikéje
 

2010. Szeptember 29.

Máltai Lovagrend (KMFAP) Kommünikéje

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Nagy Magisztrátusi Széke (New York Állam, USA), az egyik magyarországi napilapnak a közelmúltban megjelent állításaira reagálva, szükségesnek tartja az alábbi hivatalos kommüniké kiadását:

Megtévesztette olvasóit az egyik magyar napilap 2010. szeptember 27-i számában megjelent cikkében. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a magyarországi önkormányzati választások közeledtével ismét politikai célkeresztbe kívánja állítani az újságíró magyarországi Nagyperjelségünket. Számos alkalommal kinyilvánítottuk és továbbra is következetes gyakorlatunk, hogy Lovagjainkat és Dámáinkat, vallási és politikai nézeteiktől függetlenül vesszük tagjaink sorába! Büszkeséggel tölt el minket az a tény, hogy a világ minden tájáról, számos egyház és felekezet magas rangú elöljáróit üdvözölhetjük tagjaink sorában. Ezt az alkalmat is megragadva biztosítjuk teljes támogatásunkról a Római Katolikus Egyházat és a Szentszéket ezekben a nehéz időkben, amikor egyes személyes bűnök miatt, néhányan az egész intézményt támadják!

A leghatározottabban visszautasítjuk az „álmáltai” jelzőt és idézünk a Magyar Köztársaság másodfokú bíróságának jogerős ítéletéből: „A diplomáciai kapcsolatok rendszerének relatív jellegéből következően ugyanakkor a diplomáciai elismerés hiánya csak a felek közötti relációban értelmezett; az nyilvánvalóan nem hat ki az el nem ismert félnek a nemzetközi jog harmadik alanyaival kialakított diplomáciai és egyéb jogviszonyaira, és annak körébe eső – egyebek közt okmány- kibocsátási - jogosultságaira. Ebből következően a Magyar Köztársaság által el nem ismert, ugyanakkor létező, és magát terület nélküli rendi államként meghatározó (egyes országok által ilyenként elismert) KMFAP arra feljogosított szerve által, ügykörében megfelelően eljárva kibocsátott alakszerű okmány nem fiktív és nem hamis;”

Rendi Államunk az idézett magyar bírósági ítéletet a Rómában, 1955. június 25-én született – hasonló tartalmú – jogerős bírósági ítélet konzekvens folyományának tekinti, amely ítélet is egyértelműen elismerte és megerősítette történelmi múltunk folytonosságát, nemzetközi jogi legitimitásunkat és szuverenitásunkat.

Ugyancsak ajánljuk a napilap figyelmébe a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának kommünikéjét: "A Külügyminisztériumnak a szövetséggel konzuli érdekvédelmi ügyekben kiváló a munkakapcsolata, humanitárius tevékenységükkel nagyban előmozdítják, s egyebekben kiegészítik az érdekvédelmi feladatok ellátását külföldön."

Kiváló nemzetközi kapcsolataink és világméretű humanitárius tevékenységünk méltó elismerését jelentette az a tény, hogy éppen az Önök csodálatos és nagy történelmi múltjára méltón büszke országában, legutóbb rendezett lovagavatási ceremóniánkat, hivatalos minőségében történt jelenlétével tisztelte meg Őszentsége XVI. Benedek Pápa tiszteletbeli prelátusa(!)

Reményünknek adunk hangot, hogy az érintett sajtóorgánum megkövet minket és elvárjuk, hogy a jövőben tartózkodjon attól, hogy közel ezer éves Lovagrendünket és nagy multú Rendi Államunkat támadva nemzetközi kapcsolatainkat megzavarja, ezzel megnehezítve adott esetben a külföldön bajba jutott magyar állampolgároknak történő hatékony – az Önök Külügyminisztériuma által is elismert – segítségnyújtás lehetőségét is! Megragadjuk az alkalmat, hogy további, az eddigieknél is aktívabb humanitárius tevékenységre buzdítsunk minden hozzánk hasonló, karitatív munkát végző szervezetet, amelyekkel szellemi közösséget érzünk, ha a rászorulók, elesettek támogatásáról van szó.