Sir Pánczél Zoltán a Máltai Lovagrend (KMFAP) nagykereszt lovagjának dékáni kinevezése
 

Sir Pánczél Zoltán, nagykereszt lovagja 2010. október 4-én a Temesvári „Mihai Eminescu” Egyetem Turizmus, Szálloda és Kereskedelmi Menedzsment Kar DÉKÁNI kinevezését vehette át.

Kedves Sir Zoltán!

Szívből gratulálunk az egyetemi dékáni kinevezéshez, és büszkék vagyunk Rád, hogy egy ilyen sokoldalú és tehetséges ember tagja Lovagrendünknek és legfelsőbb vezetőségének!