"Betegek Világnapja" a Szent Lázár Lovagrend és a Máltai Lovagrend (KMFAP) szervezésében
 

2011. február 12. Megemlékezés a Betegek Világnapjáról Nagymegyeren (Velky Meder – Szlovákia)

a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend és a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége szervezésében

Őszentsége II. János Pál római pápa javasolta 1992-ben, hogy minden év február 11. napja legyen a „Betegek Világnapja”.

(Miért éppen erre a dátumra esett a választás? 1858. február 11-én csodálatos dolog történt Lourdes-ban (Franciaország), ahol egy barlangban a tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent Szűz Mária. Az ezt követő hónapokban még további 17 alkalommal jelent meg előtte és beszélt hozzá Mária, s felszólította, hogy menjen el a falu papjához, s kérje meg, hogy építtessen templomot arra a helyre és tegye azt zarándokhellyé. Megmutatta a barlang alatti forrásvizet is, amely azóta csodálatos gyógyulások színhelye. Életét apácaként élte le, majd 1879-ben, 35 éves korában súlyos betegségben, csonttuberkulózisban halt meg. 1933-ban került sor szentté avatására. Testét – amelyen csodálatos módon nem fogott az elmúlás – tökéletesen ép állapotban a Nevers-i kolostorban, üvegkoporsóban őrzik.)

II. János Pál pápa, a kiemelkedő egyházfő, a nagyszerű ember, akinek ragyogó szellemisége, az emberi jóságba vetett hite testesült meg a Betegek Világnapja kezdeményezésben és felhívásban. Az egész világot megdöbbentette az ellene elkövetett merénylet. A betegség megpróbálta ledönteni lábáról, de győzött hitbéli ereje. Az emberek legnagyobb ámulatára merénylőjének nagylelkűen megbocsátott és a világ fellélegzett amikor Őszentsége visszanyerte egészségét.

A világon talán nincs olyan ember, aki ne állna kapcsolatban betegekkel és a betegséggel, valamilyen formában. Ezért kijelenthető, hogy szinte mindenkinek köze van a betegekhez, s tudja, hogy milyen fontos az együttérzés, a lelki támogatás, a szolidaritás beteg embertársainkkal.

Lovagrendünk orvos tagjai, Lady Mária Czellárikova dr. és Sir Alexander Czellárik dr. – Szlovák Bailiff évek óta töretlen lendülettel és odaadással szervezik a Betegek Nemzetközi Napja megemlékezést, szoros együttműködésben Dr. Schmidt Péter professzor úrral, a Szent Lázár Lovagrend Győri Kommenda tagjával.

Az idei esemény már a 17. alkalom, amely ezúttal a Máltai Lovagrend és a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend égisze alatt közösen került megrendezésre. Ennek köszönhetően mindazok figyelem középpontjába kerülnek, akiknek egészsége megrendült, akik a betegségtől és a kiszolgáltatottságtól szenvednek. Talán nincs is olyan ember, aki nem volt még beteg. Tapasztaltuk, hogy olyankor testünk, lelkünk is szenved, s tudjuk, hogy az együttérző, vigasztaló szavak mennyire gyógyítanak. Gyakran csak a betegség tanít meg bennünket arra, hogy értékeljük az egészséget és vigyázzunk rá. 


II. János Pál tettei és szavai követésre méltó példaként szolgálnak mindenki számára, amelyek embertársaink iránti könyörületre és segítségre szólítanak fel.

Ezt hallotta meg a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend vezetése, lovagjai és indították útjára ezt a nagyszerű kezdeményezést: emlékezzünk a betegekre! Külön öröm számunkra, hogy e kezdeményezéshez orvosok, ápolók, karitatív elhivatottságú emberek és lovagrendek is csatlakoztak.
Ebben az évben először csatlakozhatott a megemlékezés szervezéséhez és vállalt társvédnöki szerepet a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP). Szlovákiában, Nagymegyeren együtt imádkoztunk a Mindenhatóhoz, hogy legyen segítő és kegyes beteg embertársainkkal szemben. 

Professzor Dr. Schmidt Péter a Szent Lázár Lovagrend Győri Kommenda tagja boldogan egyezett bele, hogy a 2011. évben az esemény helyszíne Nagymegyer legyen. A szervezés munkájában főszerepet vállaltak a Máltai lovagok: Lady Mária Czellárikova és Sir Alexander Czellárik, mindketten elismert orvosok – valamint a lelki gyógyulást és vigaszt nyújtó Sir Monsignore Ladislaus Joannes (Monsignore Szakál László pápai káplán, plébános), Máltai lovagparancsnok, a Lovagrend Egyházi Tanácsának tagja.

2011. február 12-én szép nap fogadta a délután Nagymegyerre érkezőket, az emberek megfeledkeztek a borongós időről, a szeretet melege hatott át mindenkit. A plébánia hivatal előtt felsorakozó lovagok (Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend, Máltai Lovagrend (KMFAP), Szuverén Ciprusi Rend – a Kard és Csend Lovagjai, Nemzetközi Szent György Vitézei Rend, az Ordo Hungariae Rend lovagjai) Lady Mária Czellárikova és Sir Monsignore Ladislaus vezetésével – követve a ministránsokat – teljes egyházi és lovagi díszben vonultak be a zsúfolásig megtelt Szent Miklós plébániatemplomba. Lady Mária, majd Lovag Schmidt Péter professzor köszöntötték a megemlékezés résztvevőit. Győr városának esperes plébánosa Dr. Galavits József kanonok, dr. Herdics György c. apát, kerületi esperes, Monsignore Szakál László és Schvejdik József plébános úr közösen celebrálták a szentmisét, amely a Dunaszerdahelyi Janiga József Iskola leánykórusának énekével kezdődött. A szentmise bevezető gondolatait a „házigazda” Monsignore Ladislaus mondta. 

A megemlékezés és mise művészi színvonalát emelte gyönyörű énekével Dáma Csonka Zsuzsanna, a Magyar Állami Operaház magánénekese, az Ordo Hungariae Lovagrend tagja.

Az esperes-plébános úr a szentbeszédben rendkívül érzékletesen szólt azokról a kötelességekről, amelyekre különösen e napon, de egész életünkben is jó lenne figyelemmel lennünk. A felebarátaink iránti szeretet ereje csodákra képes és segít elviselni az élet minden megpróbáltatását, fájdalmát.

A celebráló papok a betegek szentségét szolgáltatták ki mindazoknak, akik az oltár elé járultak. Az imák, a könyörgések egészen bizonyos, hogy meghallgatásra találtak az égieknél. 

A könyörgések elmondásában mintegy húsz személy vett részt, akik gyönyörű mondatokba öntötték fohászukat és kérésüket a betegek érdekében. Lady Mária név szerint megemlítette és könyörgött fiatal holland lovagtársunk Sir Frank Philipoom egészségéért, aki hősiesen küzd a rák ellen.

A szentmise végén Dáma Farkas Mirmy – Calcuttai Teréz anya gyönyörű versét, Az élet himnuszát mondta el nagy hatást téve a hallgatóságra.

Megható pillanatok voltak!

A szertartás végén H.G. Popper György, Magyar Nagyperjel – lovagok kíséretében – átadta azt a művészi, fafaragású szentképet, amelyet évekkel ezelőtt ajándékozott a Lovagrendnek Sir Slavko Paleksic - Bosznia Hercegovina kormányának belügyminisztere, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) lovagja. A szép kivitelű, ortodox stílusú képet Monsignore Ladislaus vette át.
Nagyon örülünk, hogy a kép méltó helyre került Lovagrendünk római katolikus papja egyházi szolgálatának helyszínén, a Nagymegyeri Szent Miklós plébániatemplomban.


A szentmise befejezése előtt a hirdetésben Monsignore Ladislaus a szervezők nevében mindenkit meghívott egy közös vacsorára Nagymegyer Művelődési Házába, ahol a pazarul berendezett terem hosszú asztalai minden jóval megterítve várták a mintegy száz fős vendégsereget. A nagyvonalú és gazdag vacsora és ajándékok a Szlovák Rendtartomány vezetői és tagjai felajánlásainak és a jólelkű emberek segítségének köszönhetőek. Természetesen a kórus ide is követte a meghívottakat, és egy kis műsort adtak a vacsora előtt. Az asztali áldást Monsignore Ladislaus mondta, s a vacsora baráti hangulatban, beszélgetéssel és ismerkedéssel zajlott, s jóval éjfél utánig tartott. 

A megjelentek véleménye egyöntetűen az volt, hogy felemelő és felejthetetlen élményben volt részük. Schmidt professzor úr pedig úgy értékelte, hogy az eddigi 17 – Betegek Világnapja alkalmából tartott – rendezvény közül ez volt a legsikeresebb megemlékezés, amely mindenki szívét megérintette.

A jelenlévőket köszöntötte Sir Professzor Popper György, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Nagymesterének általános helyettese és bejelentette, hogy február 13-án, ünnepélyes keretek között védnökségi szerződés aláírására kerül sor a Nádszeg (Szlovákia) községben működő Szent Erzsébet Szociális és Egészségügyi Központtal. Ennek értelmében a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége és Szlovák Rendtartománya folyamatos anyagi és lelki támogatásban részesíti az intézményt és lakóit.

 

Az eseményről beszámolt a Csallóköz című lap a 2011. február 15-én megjelent számában.  A cikk a 16. oldalon található az alábbi címre kattintva:

http://issuu.com/csallokoz/docs/07_internetre1?viewMode=magazine&mode=embed