A Máltai Lovagrend (KMFAP) Magyar Nagyperjele a Panoráma Világklub évzáró rendezvényén
 

A nyugati magyarsággal kapcsolatban…

2010. decemberében Sir Prof. Popper György – a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Magyar Nagyperjele – Dr. Tanka László, a PANORÁMA Világklub alapító-elnöke, a PANORÁMA Magazin főszerkesztője meghívására látogatást tett a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában megtartott PANORÁMA Világklub évzáró rendezvényén.

A 2003-ban alakult PANORÁMA Világklub a hazalátogató és hazatelepült, valamint az eziránt érdeklődő, s velük kapcsolatot alakító magyarok találkozóhelye. „Magyarok a magyarságért” – hirdeti a szlogenjük.

A klub egyfajta szellemi híd a világban szétszéledt magyarság számára, melyhez igen jelentős média háttérként kapcsolódik a már 13 éves PANORÁMA világmagazin (www.pano-rama.hu). A színvonalas lap, amely eljut a világ magyarságához, már több alkalommal közölt cikkeket lovagrendjeinkről.

Sir Prof. Popper György felszólalásában – kapcsolódva a Világklub üzenetéhez – szólt az egyetemes magyar kultúra értékeinek megőrzéséről, új értékek teremtéséről és az összefogásról, s mindenekelőtt a nemzet javára történő tevékenységről. Nagyon fontos, hogy a különböző rendezvények keretében bemutassuk a kulturális hagyományokat, a tudomány, a gazdaság, a művészet területén létrejövő kezdeményezéseket, ezzel is elősegítve a Kárpát-medencébe hazatelepült, vagy hazatérni szándékozó magyarság tájékozottságát és hozzájárulva összetartozásának erősítéséhez.

Sir Prof. Popper György méltatta e nemes célú munkát és az elért kiemelkedő eredményeiket, majd röviden bemutatta a magyar alapítású Ordo Hungariae Rendet (Magyar Rend), amely a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége társrendje. A 18. században magyar nemesek által alapított rend akkori célja a magyar szabadság és kultúra, a tradicionális értékek megőrzése volt.

Ma a rendtagok személyes szeretet-szolgálatra kötelezik el magukat. Humanitárius munkájuk célja, hogy segítsék a rászorulókat, a szegényeket, a betegeket, az elesetteket. Tevékenységükkel a történelmi múlt emlékeit hivatottak visszaállítani, törekedve a nagyszerű elődök és hajdani nagymesterük, Wass Albert nyomdokaiba lépni. Jelképeiket, öltözetüket a testvériség, elkötelezettség, a hitélet ápolása, a karitatív és szociális munka szimbólumaként viselik.

2005 óta az Ordo Hungariae Rend Nagymestere – Sir Dr. Király Csaba. Sir Prof. Popper György büszke elismeréssel nyilatkozott a 2010. december 4-én lezajlott lovagavatási ceremóniáról, amelynek – nem először – a Nógrád megyei Sziráki „lovagi kastély” adott otthont. Történelmi tény, hogy Szirák és a környező települések a 12. századtól kezdve – királyi adományozás által – a Szent János Lovagrend – a Máltai Lovagrend elődje – tulajdonában voltak. Sir Prof. Popper György kifejezte annak reményét, hogy a PANORÁMA Világklubbal gyümölcsöző együttműködés alakul ki és megemlítette a külföldön élő magyaroknak az Ordo Hungariae Rendhez való csatlakozás lehetőségét. 


Elképzelhető, hogy az I. Magyar Panoráma Világtalálkozón, amelyre 2011. június 30. – július 3. között Balatonlellén kerül sor, az Ordo Hungariae Rend avatási ceremóniát szervez. Ennek a lehetőségnek a tanulmányozása folyamatban van.