Zászlószentelés Győrben Máltai (KMFAP) és Ciprusi lovagok részvételével
 

2011. május 28-án Győrben, a Nagyboldogasszony Bazilikában szentmise keretében került sor a Magyar Nemzetőrség Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége új csapatzászlóinak felszentelésére és a sárvári születésű Török István, 1956-os nemzetőr parancsnok nevének felvételére, akit koncepciós perben ártatlanul elítéltek és 1958-ban, 28 éves korában kivégeztek.

A ceremónia keretében a csapatzászlókra emlékszalagot kötöttek önkormányzatok, fegyveres testületek, lovagrendek, 56-os hagyományőrző civil szervezetek képviselői és a Török-család tagjai. A szentmisét Főtisztelendő Dr. Galavits József városplébános atya celebrálta, Sir Mons. Szakál László, a Máltai Lovagrend káplánja jelenlétében, akik megáldották a csapatzászlókat. A zászlóanya feladatát a mártír Török István húga, Polgár Lászlóné Török Rozália asszony látta el. Laudációt mondott vitéz Büki Lajos, Török István harcostársa.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének (KMFAP) több lovagja aktív tagja a Nemzetőrség Szövetségnek is, ezért a csapatzászlókra felkerült a Szuverén Máltai Lovagrend (KMFAP) és a Szuverén Ciprusi Lovagrend szalagja is, amelyeket Damsel Klára kíséretében Sir Kertész-Bakos Ferenc Ciprusi lovagparancsnok vezérőrnagy, a KMFAP Magisztrátusi Lovasgárdájának parancsnoka helyezett el.

A szalagok között volt a néhai Sir Király Béla vezérezredes, a Ciprusi Lovagrend Nagykereszt lovagja, a Magyar Nemzetőrség Történelmi Főparancsnoka által a Nemzetőr Szövetség részére 3 évvel ezelőtt adományozott és kézjegyével hitelesített, relikvia értékű emlékszalag is. Szalagot kötött fel a zászlóra az Ordo Hungariae Lovagrend képviseletében Sir Mons. Szakál László, a Rend Nagykereszt lovagja.