A Máltai Lovagrend (KMFAP) Árva-gyermek támogatási programja 2011. évben
 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége 2011. évben is folytatja a több éve indított árva gyermekek képzési programját.

A Máltai Lovagrend (KMFAP) – a tagjainak adományaiból képzett alapból – immár negyedik évben támogatja árva és félárva gyermekek oktatását és képzését. A program kezdeményezője egy afrikai árva gyermekből sikeres üzletemberré vált Máltai lovag, aki nem felejtette el, hogy milyen reménytelen az árva gyermekek élete.

Szeretné elérni, hogy az ő kiemelkedő példájához hasonlóan minél több árva gyermekből sikeres felnőtt legyen. Segítségével szakmát és hivatást tanulhatnak, hogy ezáltal biztosítva legyen az esélytelen gyermekek jövője. Ezt a nemes célt szolgálja az alapítvány, amelyhez jelenleg is ő adja a legjelentősebb hozzájárulást.

Ebben az évben a támogatás első része több mint 20 millió forint, amelynek egyik fele Angolában, másik fele Magyarországon kerül elosztásra. Az afrikai lovagon kívül számos magyar és szlovák máltai lovag is csatlakozott az akcióhoz és évek óta támogatják a programot. Az egyik legsikeresebb és nagyon népszerű akció a gyermeküdültetés, amely lehetővé teszi több száz gyermek Fadd Domboriban való nyaralását.

Idén első lépésben a Gyulai Bay Zoltán Informatikai Iskolában tanuló árva és félárva gyermekek szakmához jutását támogatta a Lovagrendünk 1 millió forinttal! A budapesti Állami Balettintézetben tanuló árva és félárva diákok angol nyelvvizsgadíját is átvállalta a Rend 10 diák számára, amelyből néhányan már sikeres vizsgát is tettek. (30.000,- FT/fő)

Jutott az adományból negyedmillió forint egy aradi árvaház éhező gyermekei ellátásának megsegítésére és több millió forint egy kambodzsai árvaház támogatására is.

Kambodzsában az árvaház alapítója egy helyi üzletember, Thourn Sinan úr, aki maga is árva gyermek volt. Az utcáról szedi össze a teljesen árva, nincstelen gyermekeket és az általa alapított árvaházban és iskolában viseli gondjukat. Célja az, hogy mindegyikből egyetemet végzett személy váljék. Ezt a nagy feladatot alapvetően saját vállalkozásának nyereségéből finanszírozza. Mindezért a példamutató emberségért a kambodzsai Thourn Sinan urat a Máltai Lovagrend 2011 májusában a Szlovákiai Béla Kastélyban tartott avatási ceremóniáján a rend lovagjává ütötték.

A Máltai Lovagrend delegációja 2010-ben Phnom Penh-be látogatott, s védnökséget vállalt az árvaház felett, nemcsak anyagi támogatás formájában, hanem a lovagok személyében is. Lovagrendünk tagjai alkalmanként látogatást tesznek az intézményben, és személyesen tanítják a gyermekeket különböző tárgyakra, például: rajz, festés, harci művészetek, s rendszeresen támogatást is eljuttatnak az árvaház lakói részére. Így valóban személyes kapcsolat alakulhat ki.

A Máltai Lovagrend tagja, Sir Pánczél Zoltán, a Temesvári Egyetem Dékánja (egyben Magyarország Tiszteletbeli konzulja Temesváron) több kambodzsai gyermek egyetemi tanulmányainak támogatását vállalta a romániai egyetemen. A helyi szállás-étkezés és tanulással kapcsolatos valamennyi költséget ő és az általa vezetett vállalkozások fedezik.

A 2011/12 tanévben már várható is az első kambodzsai diák érkezése.