Lady Mária Czellárikova lett a „Remény Embere” 2011-ben
 

Remény című szlovákiai katolikus hetilap évek óta megválasztja a Remény Emberét. Az a személy részesülhet ebben az elismerésben, aki jelentős mértékben hozzájárult a lap működéséhez és eszmeiségének terjesztéséhez a saját eszközeivel, lehetőségeivel.

2011. november 13-án Vágsellyén (Sa'la-Szlovákia) az Antiochiai Szent Margit templom gyönyörű klasszicista épületében (1828) került sor arra a szentmisére, amelynek keretében átadták az idei díjakat.

A szentmisét Sir Monsignor Szakál László pápai káplán (a KMFAP káplánja) celebrálta, amelyen a helyi híveken kívül megjelentek a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége lovagjai és dámái, akik meghívást kaptak az eseményre.

A mise végén Monsignore László beszélt a Remény kezdeményezés történetéről, majd bejelentette a díjazott személyeket. Az idei évben két hölgyet választott a szerkesztő bizottság elismerésre méltónak: Lady Mária Czellárikova főorvos asszonyt és Simon M. Veronika Székesfehérváron élő festőművészt. 


Lady Mária hosszú évek óta önzetlenül és nagyvonalúan segíti nemcsak a rászoruló embereket, családokat, árvákat szűkebb hazájában, hanem jelentős támogatást nyújt a Remény lapnak is. Erre utalt méltatásában Monsignore László is, megköszönve Lady Mária hathatós jótékony célú tevékenységét és átnyújtotta a Remény plakettet.

Ezt követően a résztvevők tiszteletére Lady Mária fogadást adott a Szlovák Perjelség lovagi klubjában, gazdag étel és italkínálattal látta vendégül a megjelenteket, köztük Lovagrendünk tagjait. Drága Lady Mária!

Nagyon sok szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez, amely méltó elismerése rendkívüli munkádnak és nagylelkűségednek.
Örülünk, hogy ilyen nagyszerű embert választottak a Remény Emberévé, akinek élete példaként állhat lovagtársaink előtt.