A KMFAP bekapcsolta Szlovákiát az „Árva-gyermek támogatás” programjába
 

2011. november 13-án Vágsellyén (Sa'la-Szlovákia) került átadásra az a 2000 Euro összegű támogatás, amelyet a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) az „Orphan Program” keretében nyújt a szlovákiai árváknak.

Az összeget és az adományozásról szóló okiratot Sir Monsignore Szakál László pápai káplán vette át H.G. Popper Györgytől a Nagymester Általános helyettesétől és Sir Alexander Czelláriktól, a Lovagrend Szlovák Perjelétől.

Az Árva-gyermek Program pénzügyi alapja előírja azt a szigorú kikötést, hogy az ebből származó pénzösszeg kizárólag árva gyermekek oktatása, képzése támogatásának céljára fordítható. Az összeg felhasználása és az adományozottak személye később kerül meghatározásra szlovákiai lovagjaink javaslata alapján.