A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) „Árva-gyermek programjának” megvalósult támogatásai a 2011. év második felében
 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) 2011. év második felében is több millió forinttal támogatta az árva és félárva gyermekek képzését és oktatását a Rend 2007-ben indított „Árva-gyermek támogatási program”-ja keretében, amely döntő mértékben a Rend külföldi lovagjainak önzetlen, nagyvonalú adományaiból képződött.

 • Ebből az alapból idén ősszel 1 millió forint jutott a gyulai árva és félárva gyermekek (22 diák) informatikai képzésének folytatására és befejezésére.
 • Személyenként 100.000 – 250.000 Ft összegű támogatást kapott 10 gyermek, akik elsősorban önkormányzatok és iskolák kérésére kerültek felterjesztésre, mindnyájan jól tanuló, tehetséges, de nagyon szegény árva és félárva gyermekek: Kiskőrös, Vereb, Százhalombatta és Gyula környéki kistelepülésekről.
 • Átvállaltuk a budapesti Állami Balettintézet néhány diákja angol nyelvű államvizsga díját, ami előfeltétel a diploma megszerzéséhez.
 • Pénzbeli támogatást adtunk a Bohóc Doktorok Alapítványnak.
 • Az idei évben is támogattuk a Kézzel – Lábbal festő Művészeket, akiknek évek óta segítünk anyagilag.
 • A 2011. évben először részesült a támogatásból már két részletben egy aradi árvaház (Románia).
 • Immár több mint 1 millió forintot kapott egy Kambodzsai árvaház (Phnom Penh), amely felett a Lovagrend 2010-ben védnökséget vállalt.
 • 2011 novemberében jelentős támogatás jutott a szlovákiai Nagymegyer (Velky Meder) város árváinak képzésére is.
 • A KMFAP társrendje, az Ordo Hungariae tagjai 2011. november 9-én a Mosdósi Gyermekkórházba vittek adományt, amely tartalma: nagy mennyiségű gyermekruha, játék, könyv és foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, eszközök voltak. Ezzel a kórházban ápolt gyermekeknek nagy örömet szereztünk.
 • Kiskőrösön a Petőfi Sándor és a Bem József Általános Iskola tanulói által felajánlott adományokat az Ordo Hungariae Humanitárius Tanácsa gyűjtötte össze és szállította el a gyermekkórházba.
 • A Programhoz kapcsolódik az a segítség is, amely lovagjaink támogatásának köszönhetően lehetővé tette idén is az árva és nehéz sorsú gyermekek üdültetését Fadd Domboriban, ahol évek óta zajlik a nyári üdültetés magyar és erdélyi gyermekek részére, egyhetes turnusokban.
 • Szlovéniában pedig első alkalommal volt lehetőség gyermeküdültetés megszervezésére lovagjaink nagylelkűsége által. A Rend támogatásával az idei tanévben megkezdi tanulmányait a kambodzsai árvaházból az első fiatal a Temesvári Egyetemen. A diák minden költségét a Rend vállalta. Évente 2 gyermek egyetemi tanulmányainak támogatása szerepel az „Árva-gyermek támogatási program” pénzügyi terveiben, amelynek feltételeit Sir Pánczél Zoltán teremtette meg, aki Magyarország tiszteletbeli főkonzulja Temesváron és a Temesvári „Mihai Eminescu” Egyetem Turizmus, Szálloda és Kereskedelmi Menedzsment Kar dékánja is.
 • A 2011. október 28-i lovagavatási eseményen, Sienában (Olaszország) került bejelentésre, hogy Sir Barsi Tibor Máltai lovag – akit nagyon megérintett az árva gyermekeknek rendszeresített anyagi segítségnyújtás – is felajánlotta, hogy anyagi támogatást nyújt az „Árva-gyermek Program” pénzügyi alapjának megerősítéséhez, a magyar és kambodzsai árva gyermekek részére nyújtandó további segítséghez.
 • 2011. november 8-án negyedmillió forint gyorssegélyben részesítette a Lovagrend azt az árván maradt fiúgyermeket és nagyszüleit, aki Egyiptomban a hurghadai súlyos buszbalesetben vesztette el szüleit. A Rend vállalta, hogy figyelemmel kíséri a fiú sorsát, és szükség esetén a jövőben is támogatást nyújt.

Budapest, 2011. november 23.

KMFAP Magyar Nagyperjelség