Támogatások átadása Kiskőrösön a KMFAP „Árva Gyermekek Támogatási Program” kedvezményezettjeinek
 

2011. december 29-én a Városháza díszterme megtelt ünneplő ruhába öltözött gyermekekkel és az őket kísérő felnőttekkel, akik a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) és az Ordo Hungariae meghívására jöttek el.

Karácsony közeledtével az emberek hangulata megváltozik, ami érzékelhető volt a barátságos légkörű várakozásban is. Petőfi Sándor szülővárosához méltó módon az ünnepség szavalattal kezdődött, amely a helyi zeneiskola diákjainak zeneszámával folytatódott. Örömmel találkoztunk Lévay Dáviddal, a Rend korábbi támogatott diákjával, aki ma már a Szegedi Egyetem zenei tanszékének hallgatója. A tehetséges fiatalember előadásában trombita szólót hallhatott a közönség.

Sir Domonyi László, a „Lovagi Város” Kiskőrös polgármesterének köszöntőjében kiemelte, hogy ez már a harmadik alkalom, hogy a város nehéz sorsú gyermekei támogatásban részesülnek, ezért írásban külön köszönetet mondott a Lovagrendnek és átadta a gyermekek által írt köszönő leveleket is.  Ezt követően Sir Prof. Popper György Magyar Nagyperjel rövid beszédében ismertette a KMFAP 2007-ben indított „Árva Gyermekek Támogatási Programját”, amelynek pénzügyi alapját kizárólag a Lovagrend külföldi tagjainak adományai biztosítják évek óta. Ez teszi lehetővé, hogy olyan árva és félárva gyermekek oktatását és képzését támogassuk Magyarországon is, akiket szorgalmuk és jó eredményeik alapján javasolnak a Lovagrend humanitárius munkát végző tagjai, valamint a megkeresett iskolák vezetői.

Ezúttal Lovag Varga Attila, a KMFAP Dél-Magyarországi Régió Humanitárius igazgatója választotta ki a támogatásban részesítendő fiatalokat Kiskőrösről és környékéről.

Az öt árva, vagy félárva gyermeknek összesen 650.000,- Ft anyagi támogatást biztosítottunk tanulmányaikhoz, amelyet itt nyújtottak át nekik a Lovagrend megjelent tagjai, közöttük a Rend új dámája Lady Török Erzsébet, Kiskőrösről. A jelentős összeg nagy segítséget jelent a hátrányos körülmények között élőknek, különösen a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

A támogatási programot a KMFAP tovább folytatja, remélve, hogy külföldi és magyar tagjai a jövőben is ilyen nagyvonalú pénzadománnyal segítik a Rend nagyon fontos humanitárius céljának megvalósítását: az árva gyermekek támogatását.

A helyi sajtó tudósításai alább olvashatóak.

"Kőrösi Hírek" 2011. november 29-i száma:

"Petőfinépe" 2011. november 29-i száma: