A Máltai Lovagrend (KMFAP) karácsonyi üdvözlete
 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) vezetése nevében ezúton kívánunk minden kedves Dáma- és Lovagtársunknak Boldog Karácsonyt Rendünk magisztrátusi káplánja, Mons. Ladislaus karácsonyi üdvözletével.

H.G. Prof. Popper György
a Nagymester általános helyettese
Magyar Nagyperjel
  
Nagymegyer, 2011. dec. 17.
Advent 4. vasárnapján
Nagyon tisztelt Dámák és Lovagok!
Kedves barátaim!

II. Rákóczi Ferenc fejedelem talán éppen Karácsonykor vetette papírra egyik ránk maradt imáját, mely így hangzik:

 „A te kezedben van szívünk, Uram, Döfd át szereteted nyilával, Gyújtsd fel a lomhákat, Vezesd vissza az eltévelyedetteket, Világítsd meg a vakokat, Bátorítsd meg a habozókat,Tanítsd a tudatlanokat, Gyarapítsd bennünk a hitet, Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, Add, hogy bennünk szereteted gyarapodjék, Add, hogy ez az isteni láng eméssze föl viszálykodásainkat”.

Ilyenkor az előkészületi időben mi mindnyájan nagyobb hittel tudunk imádkozni és érezzük, hogy odaadóbb szeretettel tudunk szeretni is. Ilyenkor fogékonyabbak vagyunk Isten üzenetére, amely nemcsak szóban érkezik, hanem Isten cselekvésében. Igaz, hogy Isten öröktől fogva elhatározta Fiának földre érkezését, de állandóan végbemenő szeretetmissziójában ma sem lankad. Mindnyájunknak megadja a kegyelemet, hogy Fia Megtestesülésének titka által újra Isten gyermekei legyünk. Cserébe azt várja tőlünk, hogy egymásnak testvérei legyünk, hogy több legyen bennünk a tevékeny szeretet és jóakaratú emberek módjára békességben éljünk a földön.

Merítsünk hát új erőt az ajándékba kapott karácsonyi ünnepkörből. Tudatosítanunk kell, hogy emberi lényünk megnemesedik, ha megnyílik Isten felénk irányuló szeretetének. Higgyük el, hogy az ünnep erejében ki tudunk szakadni bűneink bűvköréből, hogy repülni tudunk a jóság szárnyain és hogy minden szenvedésünket és nehéz sorsunkat aranyfedezetű szeretetre tudjuk transzformálni.

Imádkozzunk egymásért, hogy ember-szeretetünket meg tudjuk őrizni az előttünk álló új esztendőben is. Imáimban hálás szeretettel emlékezem meg mindnyájatokról. Áldott, békés, kegyelem teljes Karácsonyi Ünnepet és boldog Új Évet kívánva, maradok igaz szeretettel.

Sir Monsignore Szakál László János
a Máltai Lovagrend Magisztrátusi Káplánja