A Máltai Lovagrend (KMFAP) védnökséget vállalt a Nemzetközi Tisza Klaszter Szövetség tevékenysége felett
 

2011. december 10-én Kecskeméten, a Városháza dísztermében került sor a Nemzetközi Tisza Klaszter Szövetség (International Tisza Cluster Association – ITCA) nemzetközi évértékelő konferenciájára. A szervezet pontosan 1 éve alakult meg Kecskeméten, az alapító országok Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Románia, Bulgária és Ukrajna kezdeményezésére, amelyeknek több mint ezer cége kapcsolódik valamilyen módon a Tisza Klaszter Szövetséghez és számos világraszóló találmány, szabadalom van a birtokukban, elsősorban a hulladékfeldolgozás, szennyezett területek megtisztítása, szeméttelepek termő területté alakítása vonatkozásában.

A résztvevő országok köre bővül: a konferencián jelentették be Horvátország csatlakozását, továbbá Lengyelországgal folynak csatlakozási tárgyalások, amelynek sikeres lezárása 2012 első negyedévére várható.

A konferencián több mint 10 ország képviseltette magát, sőt Mongólia budapesti nagykövete fel is szólalt.

A konferencián részt vett a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) delegációja, H.G. Prof. Popper György miniszterelnök vezetésével. A Pro Deo State University-t (PDSU) pedig Sir Dr. Kertész Ferenc tanszékvezető képviselte.

A megnyitó ünnepség elején felolvasták Schmitt Pál köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét. Majd felkérték Prof. Popper Györgyöt a megnyitó beszéd megtartására. Ennek során Popper úr elmondta, hogy a szervezet tevékenységében a Lovagrend több tagja vesz részt, akik felhívták figyelmünket a szervezetre, tekintettel a közös célkitűzésekre: a környezetvédelem, az ivóvíz készletek, a megújuló zöld energiák, a hulladék hasznosítás, a turizmus és a szabadidős tevékenység fejlesztése.

Prof. Popper György bejelentette, hogy a KMFAP védnökséget vállal az ITCA tevékenysége felett, és átadta az erről szóló deklarációt. Az érintett országokban élő lovagrendi tagjaink által tudjuk segíteni az ITCA munkáját.

A KMFAP jelentős afrikai és más harmadik világbeli kapcsolatai révén hozzájárulhat e szabadalmak világszerte való elterjesztéséhez. Tervezzük az együttműködést az oktatás területén is, amelynek nagy szerepe van a Cluster tevékenységében.

A KMFAP miniszterelnöke külön megemlítette Sir dr. Erdőfi-Szabó Attila lovagtársunk aktív tevékenységét és cégét, a BioLabor Kft.-t, amelynek munkája szorosan kapcsolódik a KMFAP-hoz, s az alapítás óta tagja az ITCA-nak is.

Prof. Popper úr bejelentette a jelenlévőknek, hogy a november 28-án kezdődött Dél-Afrikában, Durbanben rendezett, két hétig tartó nagyszabású konferencián, az ENSZ Klíma ülésszakon a Máltai Lovagrend (KMFAP) képviselője a Nemzetközi Tisza Klaszter Szövetséget is képviseli.

Prof. Popper Györgyöt elkísérte a konferenciára Kertész Csaba, az IBSSA Magyar Szekció soros elnöke is, aki együttműködési megállapodást írt alá Berkes Bélával, az ITCA elnökével.

A konferenciát követő sajtótájékoztatón ismét felszólalt Prof. Popper György és Kertész Csaba is, aki tájékoztatást adott az IBSSA-ról és a biztonság fontosságáról.

Berkes Béla, a Nemzetközi Tisza Klaszter Szövetség elnöke kijelentette, hogy „A szervezeti keretek kialakítása” és a „játékszabályok” meghatározása befejeződött, így jövőre elkezdődhet az együttműködések szélesítése és a mintaprojektek megvalósítása a tagországokban.

A konferenciával fontos építkezési folyamat időszaka zárul le a szövetség életében. A tömörülés megalakulása óta eltelt egy év munkájának egyik jelentős eredményeként a résztvevők elfogadták a szövetség szervezeti és működési szabályzatát, valamint az etikai kódexét.

Ezután elkezdődik az együttműködési megállapodások – amelyek közül ötöt a kecskeméti konferencián írtak alá – tartalommal való megtöltése – mondta az elnök, jelezve, hogy fejlődési stratégiájuk első elemeként a tagországok területén valósítanak meg mintaprojekteket.

Az együttműködések témájáról szólva kifejtette: kiemelkedő a klaszterek tulajdonában lévő szabadalmak és a résztvevők üzleti érdekeinek védelmére, az oktatás-képzés szervezésére, valamint a kutatás-fejlesztés, illetve a kapcsolati tőke bővítésére irányuló megállapodások jelentősége.

A szervezet meghatározó célterületei közé sorolható a környezetvédelem, a turizmus, a biotechnológia, az agrár- és élelmiszeripar, valamint az energetika. A tömörüléshez tartozó partnerek már most is harmincat meghaladó bejegyzett szabadalommal rendelkeznek, és számuk fél éven belül száz fölé emelkedik – közölte Berkes Béla.

Példaként említette, hogy környezetvédelmi szabadalmaik a hulladékgazdálkodás teljes palettáját lefedik, és egyedül a szövetségnek van Európában átfogó, minden hulladéktípus feldolgozására vonatkozó környezetbarát technológiája. Az utóbbi időben kiemelt hangsúlyt fektetnek a műanyagok lebontásával kapcsolatos kísérletekre, és a megújuló energiák hasznosítása terén is új, a maiaknál olcsóbb, illetve nagyobb hatásfokú megoldásokat fejlesztenek – tette hozzá.