Pravoszláv húsvéti istentisztelet Alexandra Pavlovna Nagyhercegnő sírkápolnájában, Ürömben a Máltai Lovagrend (KMFAP) részvételével
 

Mark Jegorovszkij Bécs – Budapest érseke, Moszkvai Patriarcha, a Magyarországi Ortodox Egyházmegye vezetője pravoszláv Húsvéti Liturgiát tartott Üröm községben, Alexandra Pavlovna Nagyhercegnő sírkápolnájában, 2012. április 17.-én.

  

Az ünnepi istentiszteleten és az azt követő körmeneten részt vettek az orosz kolónia tagjai, magyar magánszemélyek, hivatalos szervek, szervezetek és a különböző egyházak képviselői is.

A Nagyhercegnő a Romanov dinasztia leányágából származó uralkodó, I Pál orosz cár leánya, Nagy Katalin cárnő unokája. I Pál orosz cár (1754-1801) személye nagyon fontos a Jeruzsálemi Szent János Lovagrend, későbbi nevén Máltai Lovagrend története szempontjából, mert az uralkodó 1798 – 1801 között Lovagrendünk 72. Nagymestere volt. Ezért is nagy öröm és megtiszteltetés volt Sir Popper György, a Nagymester helyettesének részvétele az eseményen, Lovagrendünk képviseletében.

Érdekes felidézni röviden, hogyan került Magyarországra Alexandra Pavlovna Romanova Nagyhercegnő (1783-1801). A cáreva 16 éves korában feleségül ment Habsburg József Antal osztrák főherceghez (II. Lipót magyar király fiához), Magyarország nádorához. A frigyet Szentpéterváron a cári palotában, kettős szertartással kötötték meg: római katolikus és ortodox szertartás szerint. Házasságuk jóllehet politikai alapon köttetett, de – szemben a kor szokásaival – boldog, érzelmi kapcsolattá vált. Az ifjú „nádorné” rövidesen férjével Budára költözött. Gyorsan nagy népszerűséget vívott ki kedvességével és nagyvonalú adakozásával (magánvagyonából 60 ezer aranyat osztott szét a szegények között).

Nagyon fiatalon, 18 éves korában hunyt el gyermekágyi lázban, miután az újszülött kis hercegnő születés után azonnal meghalt. A megözvegyült nádort lesújtotta szeretett hitvesének elvesztése, s csak 14 év múlva nősült meg újra. Az 1801. év tragikus volt a Romanov család számára, mert abban az évben halt meg I. Pál orosz cár is.  (Bővebb leírás az alábbi linken érhető el: http://kmfap.hu/index.php?topic_id=38 )

Nagyon kevesen tudják, hogy a méltatlanul elfeledett Nagyhercegnő nevéhez – rövid magyarországi élete alatt – emlékezetes tett kapcsolódik: az ő javaslatára lett a magyar zászló ma is érvényes piros, fehér, zöld színű, ami 1848-ban, a forradalom alatt vált hivatalossá.

József nádor a Nagyhercegnő kedvenc tartózkodási helyét, az ürömi birtokot választotta ki szeretett felesége örök nyughelyéül, ahol kápolnát építtetett, amelynek sírboltjában 1814-ben helyezték el holttestét. A műemlék kápolnát nagyon elhanyagolták, többször kifosztották, de a nagyhercegnő földi maradványaihoz nem nyúltak. Az 1981-es kifosztás után, Alexandra Pavlovna holtestét kivették koporsójából és átszállították a Budai vár nádori kriptájába.

A rendszerváltás után sem fordítottak kellő figyelmet és gondot a műemlékre. 2003-ban az Ürömi önkormányzat, a budapesti Szent Szergej egyházközség hívei és a helyi civilszervezetek összefogásával teljesen felújították a kápolnát és környezetét, méltó körülményeket teremtve az újratemetésnek. Erre 2004. szeptember 11-én ünnepélyes szertartás keretében került sor.

Mindezen előzmények következtében az ürömi kegyhely, a Szent Alexandra kápolna ma is nagyon fontos orosz történelmi és vallási helyszín az orosz ortodox egyház és a hívek számára egyaránt. A hajdani, nádori udvarhoz tartozó templom – a legrégibb orosz működő templom Európában, amelyet 1803-ban szenteltek fel. Dimitrij Szvirko atya a kápolna papja, aki nagy elhivatottsággal foglalkozik a reá bízott óriási spirituális értéket képviselő műemlékkel és a hívek lelkével.

A község polgármestere Laboda Gábor úr hosszú évek óta komoly figyelmet fordít az orosz – magyar kapcsolatok erősítésére, ápolására és a magyarországi orosz történelmi örökség védelmére.

E sikeres erőfeszítések és nemes tevékenység elismeréseként adta ár Márk érsek az Orosz Ortodox Egyház Moszkvai Szent Danyiil fejedelem érdemrendjét Üröm község polgármesterének, Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája nevében. A település temetőjében található a szépen rendben tartott szovjet hősi emlékmű, amelyre a jelenlévő szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit és tisztelegtek az elesett katonák sírja előtt.

 

A nagyon színvonalas megemlékezéseket követően Laboda Gábor polgármester úr díszebéden látta vendégül a résztvevőket a helyi Öreg Sváb étteremben.

 

Kedves Polgármester úr!

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) nevében nagyon sok szeretettel gratulálunk a magas kitüntetéshez, amelyet céltudatos és hozzáértő munkájával érdemelt ki. Fogadja őszinte elismerésünket az orosz – magyar együttműködés és barátság érdekében végzett sikeres tevékenységéért.