A Szent Lázár Kórházi Rend avatási ceremóniája és nemzetközi szimpózium Máltán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) részvételével
 

A Szent Lázár Kórházi Rend (The United Grand Priories of The Hospitaller Order of Saint Lazarus) 1995-ben alakult meg, központja Skóciában, a főkancellár székhelye pedig Máltán található.

A Rend Egyesült Nagyperjelségei 2012. április 18–22. között tartották első nemzetközi találkozójukat, amelyre meghívást kaptak a társrendek képviselői is. Az I. Nemzetközi Szimpóziumra sokan érkeztek Európából és más kontinensekről is, ahol a Rend tagjai és lovagjai élnek és tevékenykednek.

A tanácskozás alapvető célja, hogy áttekintést adjon a szervezet szerepéről, 17 éves működéséről és jövőbeli feladatairól. Ennek keretében mutatta be H.E. Max J. Ellul, főkancellár úr az általa publikált kiadványt is „A zöld kereszt – a Szent Lázár Rend 10 éve Máltán” címmel.

A Máltai szigetek történelmi jelentőségét Máltai és Ciprusi lovagoknak nem szükséges hangsúlyozni, mert köztudott, hogy a lovagok által létrehozott lovagi állam 268 éves történelme alatt olyan maradandó kulturális, szellemi és erkölcsi értékeket hozott létre, amelyeknek hatása a mai napig tart. (Tudni kell, hogy Máltán mind a mai napig eredeti nevén, Szent János Rendnek nevezik a Máltai Lovagrendet!)  

   

A szimpózium helyszíne Vallettán, a Mediterranean Conference Centre – Cotoner Hall volt. Évszázadokon keresztül ebben az épületben működött a Szent János Rend kórháza „Sacra Infermeria”, amelyet 1574-ben kezdtek építeni.

Az elkészült kórház európai rangot vívott ki orvosai, ápoló személyzete, felszereltsége által és nem utolsó sorban kitűnő vezetőinek köszönhetően.

A lenyűgöző méretű épület alagsori termeiben a kórház történetét bemutató kiállítás található: képek, viaszfigurák, eredeti tárgyak és eszközök segítségével ismerhetjük meg az intézményt, ahol a helyieken kívül az európai országok betegeit is sikeresen gyógyították.

  

A rendezvény nyitó fogadását Zebbugban tartották, ahol a jelenlévők részvételével ünnepélyesen felavatták a Főkancellári állandó irodát.

 

Számos rend és szervezet csatlakozott a Szt. Lázár Rendhez, amelyek bejelentése és ismertetése a konferencián történt, köztük a bécsi székhelyű CSLI. A Jeruzsálemi Szent János Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Nagymestere H.M.E.H. Prince José Cosmelli és H.G. Popper György a Nagymester általános helyettese is részt vett a rendezvényen. 

 

  

A Szuverén Ciprusi Rend és az Ordo Hungariae (Magyar Rend) képviseletében is voltak résztvevő lovagok és dámák.  A kétnapos tanácskozás 4 legfontosabb témája:

  • A Szent Lázár Rend a XXI. században,
  • A modern lovagrendek és kórházi szervezetek humanitárius munkája és harmonikus együttműködés az európai és nemzetközi intézményekkel: EFUS, stb.
  • Az egyesült nagypriorátusok – 17 éves nemzetközi kórházi munkája és a Lázáros szolidaritás,
  • A Szent Lázár Rend története – tények, mítoszok, értelmezések

A konferencia résztvevői előtt elhangzott beszédében a Nagymester bemutatta a Máltai Lovagrendet (KMFAP), működését, tevékenységét, kiemelve a humanitárius munkát és annak szervezetét, a FEMERAID-et.

  

 Ezen alkalommal a Szent Lázár Rend és a Máltai Lovagrend (KMFAP) legmagasabb rangú vezetői deklarálták a Rendek közötti együttműködési szándékukat.

A rendezvényen döntés született arról is, hogy a David Zammit tábornok úr vezette, 25-éve nagyon sikeresen működő Máltai Katasztrófaelhárító Egység csatlakozik a FEMERAID-Europe szervezethez.

Végre felvirradt a mindenki által nagyon várt szombat reggel, az avatási szertartás napja. Erre rendkívüli helyszínt választottak a szervezők: a „La Sacra Infermeria” legnagyobb kórterméből kialakított rendezvénytermet, amely 160 méter hosszú, impozáns méretével vetekszik minden ma épült konferencia központtal. Nemcsak méreteiben egyedülálló ez a terem, hanem történelmi múltját, szépségét illetően is.

 

Egykor itt álltak a függönyökkel elkülönített kórházi ágyak, itt működtek a Szent János Rend nagyszerű orvosai, itt gyógyították elődeinket, s itt zajlott Lovagrendünk történetének egy különleges része. Mindez óriási hatást gyakorolt mindenkire.

Az avatásra a falakat hatalmas méretű, eredeti történelmi zászló-kárpitokkal díszítették fel, amelyen a Szent János Rend 28 máltai nagymesterének neve és címere volt látható: igazán kézzel fogható volt a történelem számunkra.

Ez az ihletett hangulat lengte be az óriási termet, amely csodálatosan volt berendezve a rekordszámú, mintegy 700 résztvevőnek. Énekkar adta meg a nagyon jól összeállított zenei aláfestését az avatási ceremóniának, amely a bevonulással kezdődött, s mintegy 4 órás időtartamú volt. Az avatás katolikus liturgia keretében zajlott, a Rend káplánjainak közreműködésével.

 

A Máltai Lovagrend avatási gyakorlatától és a tagsági viszony jellegétől jelentős eltérés tapasztalható, mivel a Szent Lázár Kórházi Rend ceremóniája során a legtöbb jelölt csak tagja lett a Szent Lázár Rendnek, különböző rangon (tiszt, parancsnok), így az ő avatásukhoz nem használják az avatási kardot, s nem is kapnak lovagi címet. S ezúttal is csak néhány jelölt lett azonnal lovaggá avatva.

Beiktattak több új nagyperjelt is, köztük az osztrák és a szlovák nagyperjelt: Peter Lednár úr, Zlate Moravce polgármestere személyében.

A lovagrendek gyakorlatában szokás a kitüntetések és előléptetések alkalmazása. Számos jelenlévő részesült eme megtiszteltetésben a jól végzett munka elismeréseként.  

A ceremónia egy adott pontján került sor a Máltai Lovagrend (KMFAP) Nagymesterének, H.M.E.H. Prince José Cosmelli kitüntetésére a Szt. Lázár Rend Nagykereszt érdemrendjével és viszonzásképpen a Szent Lázár Kórházi Rend Supreme Grand Priorjának, H.E. Richard Comyns of Ludston kitüntetésére a Máltai Lovagrend Dicsőségért Érdemrend Arany Nagykeresztjével.

 

A rendkívül magas színvonalú és felejthetetlen élményt nyújtó avatási ceremóniát díszebéd követte Valletta egyik legszebb szállodája, a Hotel Phoenicia báltermében.

 

Ennek végén festményeket és lovagi ereklyéket, köztük az avatási kardot is elárverezték, amelyet Sir Peter Lednar Máltai és Ciprusi lovag szerzett meg, 1000 Euro ajánlatával, s ajándékozta édesapjának, az újonnan kinevezett nagyperjelnek.

A díszebéd résztvevői ezen túlmenően adományokkal járultak hozzá a Rend humanitárius akcióinak finanszírozásához.