A Szegénység Elleni Küzdelem Világnapján a KMFAP Szlovák Perjelsége adománya a rászorulóknak
 

Október 17-ét az ENSZ Közgyűlése 1992-ben nyilvánította a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapjának. A közgyűlés felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy szenteljék ezt a napot a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos konkrét tevékenységek bemutatásának. A közgyűlés továbbá azt is megfogalmazta, hogy a civil szervezetek is tegyenek meg mindent – lehetőségeik szerint – a szegénység mérséklése érdekében. A szegénység mindig létezett, de manapság egyre nagyobb méreteket ölt világszerte, mint a közelmúltban bármikor.

Az államok és társadalmak kötelessége mellett, a tehetős embereknek is erkölcsi felelőssége segíteni a szegényeket. Különösen fájdalmas a gyermekszegénység aggasztó növekedése.

A francia Joseph Wresinski atya (1917-1988) 1957-ben nemzetközi mozgalmat hozott létre „ATD Fourth World” (ATD – Negyedik Világ Mozgalom) néven, amelynek célja: segítséget nyújtani a szegénység és mindenfajta nyomorúság ellen a világon.

A kezdeményezés gyorsan terjedt és sok embert magával ragadott. 1987. október 17-én tömegek gyűltek össze Párizsban annak a kőnek a felavatására, amelyre Wresinski atya örök érvényű szavait vésték: „Valahányszor férfiakat és nőket arra ítélnek, hogy súlyos szegénységben éljenek, emberi jogok sérülnek. Magasztos kötelességünk, hogy erőink egyesítésével biztosítsuk a jogok érvényesülését”. Öt évvel később, 1992-ben az alapító atya emlékére ezt a napot fogadta el az ENSZ a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapjának.

2012. október 17-én, a Világnap alkalmából a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Szlovák Perjelsége nevében Sir Alexander Czellárik Perjel és Lady Mária Czellárikova, valamint az Ordo Hungariae szlovákiai lovagjai nevében Takács Ottó és az Ordo Hungariae lovagjelöltjei: Horváth Szilvia és Takács Zoltán nagyszabású gyűjtést szerveztek. Ennek eredményeképpen 32 doboz (mintegy 1000 kg) használt férfi, női és gyermek ruha, valamint cipő gyűlt össze. A szervezők átadták az adományt a Szlovák Katolikus Karitásznak, amelyet a Nyitrai Saint Vincent de Paul Rend nővérei továbbítottak a rászorulóknak.

 

2012. október 29.