Monsignore Ladislaus Johannes – pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja húsvéti üdvözlete - 2013
 

Tisztelt Dáma- és Lovagtársaink!

Húsvéti ünnepek alkalmából fogadjátok szeretettel Monsignore Ladislaus Johannes – pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja húsvéti üdvözletét.

H.G. Prof. Popper György
Nagymester általános helyettese
Magyar Nagyperjel 

Húsvéti üdvözlet 2013

Kedves Barátaim, Lovagtársaim!

Azt gondolom, hogy mindnyájan emlékezetünkben tartjuk Ferenc pápa első szavait és egyházfői gondolatait. Többek között ezeket mondta: „Most pedig induljunk el ezen az úton: a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg”.

Mi, akik Húsvétot ünnepelünk, ugyanezekkel a gondolatokkal és elhatározásokkal indulhatunk tovább, hiszen a halálból feltámadott és köztünk élő Jézus Krisztus köszöntése és biztatása ma is ugyanaz: „Békesség nektek!”

Bárcsak tanulnánk a bibliai eseményekből és megfigyelnénk, hogy miután Jézus tanítványai találkoztak a Feltámadottal, életük új irány vett, új fényben látták saját szenvedésüket is és bár visszatértek a mindennapi realitásba, valós világukba, már nem vesztesekként álltak Jézus mellé, hanem ők is győztesek akartak lenni.

A Feltámadott megjelenésére volt szükségük az álmodozó és elkeseredett tanítványoknak, mert telve voltak a nagypénteki események sebeivel, csakhogy ezeket a sebeket nem abban szerezték, hogy együtt éreztek a szenvedő és keresztre feszített Mesterükkel, hanem mert elsősorban önmagukat siratták, önmaguk egoista sebeit nyaldosták. Az apostolok önző módon szenvedtek, lehangoltak és szomorúak voltak, mert Krisztus halála és a Nagypéntek eseménye áthúzta terveiket és véget vetett a sokszor megálmodott karrierjüknek. Ők ugyanis a Krisztussal való barátságból hasznot akartak húzni. Azt gondolták, hogy a Mesterrel való ismeretség előnyökhöz juttatja őket. Azt is mondhatnánk, hogy három éven át hamis illúziókat ébresztettek magukban, mivel azt hitték, hogy a Messiás nem fog szenvedni és meghalni. Amikor azonban Krisztus megalázottan a kereszten végezte, álomviláguk szertefoszlott.

A tanítványok csak a Feltámadottal való találkozásaik után értették meg, hogy Isten sokkal izgalmasabb, tartalmasabb és értelmesebb életet szánt nekik, minthogy csak hetven-nyolcvan évig élvezetet élvezetre halmozzanak. Megértették, hogy Jézus a benne hívőkkel marad, mert azt akarja, hogy életük gazdagabb, tartalmasabb, örömtelibb és mindenekelőtt cselekvő élet lehessen. A mai teológia is azt mondja, hogy Isten itt hagy minket a világban, de meghív, hogy a feltámadás fényében lássuk magunkat.

A feltámadás fényében és erejében élni pedig azt jelenti, hogy elkezdünk úgy élni, ahogyan a mi emberi erőinkből nem futná. Elkezdünk megbocsátani ott, ahol harag és bántás ért. Elkezdünk türelmesek lenni, amikor mindenki ideges. Megpróbálunk világítani, amikor nagy a sötétség körülöttünk. Megpróbálunk örömet vinni a szomorúságba, s a mindennapi élet gondjai között is derűs nyugalommal akarunk tekinteni a jövő felé. Ez számunkra a feltámadás, ez az élet, mert mi a feltámadás titkát nem megérteni, hanem megélni akarjuk.

Kedves barátaim, engedjétek meg, hogy egy húsvéthétfői versike gondolataival is köszöntselek benneteket:

Örömteli szívvel léptem be hozzátok,

meggyőzte az élet a halál fullánkot.

Mert Isten szent Fia, kit megfeszítettek,

nem maradt a sírban, azon hatalmat vett.

Legyen hát köztetek béke és szeretet,

töltsétek boldogan a húsvéti ünnepet!

Szeretettel:

Monsignore Ladislaus Johannes
pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja
2013. március 27.