Sir Bánó István Miklós, a Máltai Lovagrend (KMFAP) lovagparancsnoka örökre elbúcsúzott szeretett édesanyjától
 

Fájdalmas esemény történt Sir Bánó István családjában, édesanyja, Bánó Gergelyné, sz: Molnár Mária-Magdolna életének 95. évében hosszú és nagy türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Küzdelmes és szeretetben gazdag élete során hét gyermeket nevelt és mindig érezte a Teremtő gondoskodását.

Keveseknek adatik meg az, ami megadatott Sir István édesanyjának: pápai áldásban részesült, Lady Popper Anna és Monsignore Fabio Fabbri pápai prelátus, a KMFAP Olasz Nagyperjele közbenjárása által. Az akkor 93 éves hölgy példás életével kiérdemelte ezt a kivételes megtiszteltetést, amely óriási boldogságot jelentett neki.

A gyönyörűen kalligrafált áldás dokumentuma 2011. október 11-én Esztergomban, a Királyi Palotában rendezett Ordo Hungariae avatási ünnepségen került átadásra. Monsignore Ladislaus, Sir Szakál László pápai káplán, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Magisztrátusi káplánja a jelenlevők előtt felolvasta Őszentsége XVI. Benedek pápa személyre szóló áldásának szövegét, majd átadta azt a könnyekig meghatott hölgynek. Ez a pillanat örökre emlékezetes maradt számára.

Kedves Sir István!

Mély gyászotokban együtt érzünk és a Máltai Lovagrend nevében részvétünket fejezzük ki. Nyugodjon békében drága Édesanyád!

2013. május 27.