Világméretû programmá válhat a "Let's Have a Sibling!"
 
A kora délutáni összejövetel kezdetén Sir dr. Popper György miniszterelnök bejelentette, hogy elindult a lovagrend magyar nyelvű hírlevele, amelybe a legújabb történések és a lovagklubokon elhangzott információk kerülnek. A belsős, a nyilvánosságra nem feltétlenül tartozó információkat is tartalmazó hírlevél idővel portálunk tagok részére fenntartott, kódos elérésű részében is elérhető lesz, természetesen a régi, archivált számokkal egyetemben.
Megtudhattuk azt is, hogy létrejött a lovagrend magyar egyesülete, amely mostantól már saját bankszámla- és adószámmal is rendelkezik. A miniszterelnök további, anyagiakat érintő bejelentést is tett, amikor elmondta, hogy a hivatalos weboldalakon (www.kmfap.net, www.kmfap.hu) megjelenő információk mellett a rend pénzügyeit is nyilvánossá, áttekinthetővé teszik az arra hivatottak számára.

Kevéssel később a VII. Országos Ultrakönnyű Repülők Találkozója és Fesztiválja (I. Oszetzky István Emléknap) kapcsán hallhattunk rövid beszámolót, amelyből kiderült, hogy a rétsági rendezvényen a lovagrend számos magas rangú képviselője részt vett, az esemény fényét pedig Sir Oszter Sándor szavalata is emelte.

Sir Nagy Károly András, Sir Braun Gyula és Sir Popper György (balról jobbra)
Sir Nagy Károly András, Sir Braun Gyula és Sir Popper György (balról jobbra) - Képgaléria

Ezután a legmagasabb beosztású magyar lovag kihirdette a Magyar Nagyperjelség legújabb kinevezéseit (lásd keretes írásunkat), a jelen levő jutalmazottaknak pedig a megbízólevelét is átadta. Ezt követően megismerkedhettünk a lovagrend új szekciójával, valamint megtudhattuk, hogy az eredeti ötlet alapján létrejött, "Polgármesterek Klubja" (International Municipality Council of KMFAP) névre hallgató testület titkári pozícióját a jövőben Sir Dékány Tibor lovagnagytiszt, Arad város alpolgármestere tölti be.
Sir Popper mondandója után ünnepi pillanatok következtek: a klub tagjai közös pezsgőzéssel ünnepelték Lady Popper Annának, az Admission Board elnökének névnapját.

A poharak ürítése után Sir Braun Gyula, külügyminiszter a lovagrend külügyi feladatairól beszélt. Mint mondta, ezeken belül is elsőrangú a működés feltételeinek megteremtése, valamint a más országokkal kialakított diplomáciai kapcsolatok ápolása, amelyek által megkönnyíthető például a rend képviselőinek a nemzetközi porondon való közlekedése. A külügyminiszter emellett szót ejtett a folyamatban lévő diplomáciai tárgyalásokról és a lehetséges együttműködések különböző módozatairól is.

Sir Braun Gyula a délután folyamán egy fontos projektet is bejelentett: a külügyminisztérium nemzetközi együttműködésekkel foglalkozó osztálya a tervek szerint a jövőben vakvezető kutyák kiképzéséhez nyújt majd segítséget. A tervezet roppant időszerű, lévén, hogy hazánkban a különböző betegségek - mint például a cukorbaj - miatt folyamatosan növekszik a vakok száma Magyarországon, mégsincs elég képzett házőrző, lévén, hogy egy-egy kutya kiképzése több millió forintos kiadást jelent.
A kutyák betanítása kapcsán a lovagrend felveszi a kapcsolatot a miskolci Spider kutyás mentőcsoporttal, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a katasztrófavédelem és szakképzett kutyák idomításával és tartásával kapcsolatban.
A külügyminiszter zárszavában a számos elismert oktatót foglalkoztató diplomáciai akadémia szeptember 12-i indulására hívta fel a hallgatóság figyelmét.

A miniszterelnök ezúttal is sok érdekességet osztott meg a dámákkal és lovagokkal
A miniszterelnök ezúttal is sok érdekességet osztott meg a dámákkal és lovagokkal - Képgaléria

A beszédek sorában következő Sir Nagy Károly András tudatta a megjelentekkel, hogy Lady Elisabeth Isidoro személyében a lovagrendnek új angolai nagykövete van. Sir Charles szavai szerint a nagykövetasszony eddig is Angolában élt, így minden bizonnyal kiválóan ismeri a helyi viszonyokat, amivel nagy segítségére lehet a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége afrikai ügyeinek intézésekor.
Emellett bejelentette, hogy a lovagrend ősszel össze szándékozik hívni a Budapestre akkreditált afrikai nagyköveteket, hogy bemutassa nekik a lovagrend által kidolgozott információ-technológiai programot, amely jelentős mértékben segíthet az érintett országok gazdasági fejlődésében.
Sir Nagy Károly András utolsónak hagyta a nap legfontosabb bejelentését: kiderült, hogy a "Let's Have a Sibling!" program gálaestjét nem idén, hanem 2008. december 10-én tartják. Az elsőre rossz hírnek hangzó bejelentés oka valójában igenis örvendetes: az UNESCO, az ENSZ, valamint a további nemzetközi szervezetek, illetve a televíziós társaságok részéről mutatkozó óriási érdeklődés, valamint a rendezvény nemzetközi kommunikációja miatt a szervezés a tervezettnél jóval több időt vesz igénybe.

A lovagrend külügyminisztere többször is szólásra emelkedett
A külügyminiszter többször is szólásra emelkedett - Képgaléria

A projektben rejlő egyedülálló lehetőséget jelzi az a tervezett régensi dekrétum is, amelyben HEH Sir Cosmelli De Veiga gróf úr elsőbbséget ítél a kezdeményezésnek a többi projekttel szemben, valamint kiemelten támogatásért fordul a lovagokhoz és dámákhoz.
Sir Nagy Károly András szavai úgyszintén erősítik mindezt, szerinte ugyanis a kezdeményezés "igazi világméretű projektté válhat, ilyen pedig a Bob Geldolf-féle Live Aid óta nem volt a világtörténelemben."

A lovagklub végéhez közeledve a miniszterelnök újabb praktikus információkkal látta el a dámákat és a lovagokat, akik megtudhatták, hogy a következő  - az IBSSA-val, a Családügyi Szervezetek Nemzetközi Szövetségével és más szervezetekkel közösen szervezendő - ceremóniára előreláthatólag 2007. telén kerül sor. Kiderült még, hogy idén novemberben Budapesten Nemzetközi Város és Család- Biztonsági Konferenciát tartanak, amelyre az EU illetékes szervezetét is meghívják, az esemény védnökségét pedig rendünk vállalja.

A legutóbb kinevezett lovagok és új posztjuk:
A régens nevezi ki:
Sir Kollár Antal, a régens Tanácsadói Testületbe a Magyar Nagyperjelség képviselője (információs ügyek)
Kenedi Ákos, ciprusi lovag, a Ciprusi Gárda és a régens testőrsége parancsnoka
Rózsa B. György, ciprusi lovag, a Magisztrátus PR és média felelőse

A régens jóváhagyásával a miniszterelnök nevezi ki:
Sir Vásárhelyi Péter, Miniszterelnöki Kabinet Titkár (humanitárius ügyek, FEMERAID)
Sir Téglás Sándor, Miniszterelnöki Kabinet Titkár (biztonság, rendészet, ilyen jellegű szervezetekkel kapcsolattartás)
Sir Dobó György, Miniszterelnöki Kabinet Titkár (egészségügy, orvosi kollégium, stb.)
Sir Schuman Ádám, Miniszterelnöki Kabinet Titkár (társrendekkel, együttműködő szervezetekkel, alapítványokkal való kapcsolattartás)
Sir Niklós András, Miniszterelnöki Kabinet Titkár (rendezvények és egyéb ügyek)
Sir Dévai Kovács Gyula, Miniszterelnök személyi titkára, (szervezés, PR)
Sir Bánó István, a Miniszterelnök személyi titkára média ügyekben, a Magyar Nagyperjelség Média Bizottsága vezetője
Sir Dr. Móczár Antal és Sir Gáspár Sándor, a Gazdasági és Kereskedelmi Kamara titkáraiként a kamara megszervezése és beindítása a feladatuk
Sir Dr. Muskovszky Gábor a Jogi Kamara titkára, feladata e testület felállítása és működtetése