Kommüniké - A KMFAP - Máltai Lovagrend hivatalos közleménye
 

  

2013. október 16.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége (KMFAP) Nagy Magisztrátusi Széke (New York Állam, USA) üdvözli Magyarország Parlamentjében történt megemlékezést a Vatikán által támogatott és elismert Katonai Lovagrend (SMOM) magyarországi tevékenységéről. Rendi államunk tiszteletben tartja a lovagrend kizárólag katolikus vallási alapon szerveződő ágát (SMOM), azzal, hogy lényegében később, belőlünk kiválva keletkeztek és igen jelentős támogatást kapnak a Vatikántól, illetve az 1953-as pápai bulla kinyilatkoztatása szerint a Szentszéknek vannak alárendelve, szemben velünk, akik megtartottuk teljes függetlenségünket és soha semmilyen államtól nem kértünk és nem kaptunk anyagi támogatást.

Történelmi legitimitásunkról, szuverenitásunkról 1955-ben, Rómában bírósági ítélet született, amely világos megkülönböztetést tett a Vatikán által támogatott „pápai intézmény” és az „ancient order” tehát az ősi rend, vagyis közöttünk. E jogerős és máig ható bírósági ítélet is megerősíti legitimitásunkat és szuverenitásunkat. Államunk a nemzetközi jog alanya, jogképes, és mint ilyen számos országgal tart fenn nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatokat, kötött és köt nemzetközi szerződéseket.

Meggyőződéssel állíthatjuk, hogy sem Őszentségének Ferenc Pápának, sem más egyházak vezetőinek nincsen kifogása rendünk működésével, humanitárius munkánkkal kapcsolatban. Mi a Lovagjainkat és Dámáinkat vallási hovatartozásuktól és politikai nézeteiktől függetlenül vesszük tagjaink sorába. A kiválasztás és a rendünkbe történő meghívás legfőbb kritériuma a jelölt humanista értékrendje. Tudjuk, hogy rendi államunkban jól megférnek egymással a katolikusok és minden más vallás hívei, mint ahogy világszerte együtt támogatják a rászorulókat pártállásuktól és világnézetüktől függetlenül. Csakis így képes egy lovagrend megfelelni a mai kor követelményeinek, és választ adni a globalizálódó világ kihívásaira.

Annak ellenére, hogy időről időre mi magunk is szembesülünk és látjuk más „máltai” lovagrendek működését, semmiképpen nem szorgalmazzuk az ellenük történő állami fellépést! Világunkban annyi a baj és a segítségre szoruló ember, hogy az önkéntesen szerveződő humanitárius munkát legalább elismerni, tisztelni és lehetőség szerint támogatni kell. Ősi rendünk, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége (KMFAP), szövetségi politikájának ez az alapja, és nem állami segítség kérése más szervezeti formákban működő segítő kezek és lelkek letörésére.

Grand Magisterial See / State of New York / USA