A Máltai Lovagrend (KMFAP) karácsonyi adományai Dunaújvárosban
 

 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Rendi Állama Gazdasági Kamarájának szervezésében került sor egy kimagaslóan nagy volumenű segélyakcióra, melynek során célzott adományként a Dunaújvárosi járás településein 67 nehéz helyzetben lévő család részére nyújtottak segítséget.

A Lovagrend tevékenységében a humanitárius munka a legfontosabb feladatként szerepel. Céljuk, hogy támogassák az árva és félárva gyermekek tanulását és segítsék a nehéz, hátrányos helyzetben lévő személyeket, családokat.

A KMFAP Magyar Nagyperjele, Prof. Popper György nagy örömmel fogadta a Lovagrend Gazdasági és Kereskedelmi Kamarájának felajánlását - amelynek társelnökei Sir Szalai Tamás és Sir Barsi Tibor - az adományok biztosítására és a segélyakció megszervezésére. Különös hangsúlyt adott az adventi időszakban zajló eseménynek a Karácsony közelsége, amikor az együttérzés, a szolidaritás még erőteljesebben nyilvánul meg és önzetlen, konkrét segítség formájában jut kifejezésre.

A segélyakció lebonyolítója a humanitárius tevékenységben kimagasló eredményeket felmutató FEMERAID Dél-Magyarországi Egysége, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány volt.

A segélyakció két helyszínen került megrendezésre: egyrészt az Alapítvány által fenntartott integrált szociális intézményben, Lovag Oláh János hathatós közreműködésével a látókörükben lévő rászoruló családok részére, másrészt a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalnak helyt adó Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban.

Sir Pribil Sándor nagy elhivatottsággal végzett, több éves humanitárius munkájának köszönhetően példás és követendő jó kapcsolatokat ápol nemcsak más civil szervezetekkel, hanem a bajba jutott emberekkel foglalkozó és segítő állami hivatalokkal, szervekkel is.

A segélyakcióban az Alapítvány felkérésére együttműködő partnerként – annak érdekében, hogy a segítség mind nagyobb körben, de célzottan a legrászorultabb családokhoz juthasson el – részt vett a Dr. Szabó Katalin hivatalvezető asszony által vezetett Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának Gyámhivatala és annak minden munkatársa.

2013. december 16-án két helyszínen 67 család, egyenként 8.000,- Ft értékben kapott a háztartásban nélkülözhetetlen tisztítószereket. Sir Pribil Sándor az ajándék hivatalos átadásakor hangsúlyozta: „Szomorú tapasztalatom volt több évvel ezelőtt, hogy a rászorulóknak szánt adományok akár országos hatáskörű szervezetek részéről is sokszor előkészítetlenül, céltalanul, ezért alacsony hatékonysággal kerültek kihelyezésre. Az Alapítvány és vezetése éppen ezért sok évvel ezelőtt célként és vezérelvként fogalmazta meg – melyben nagy örömömre teljes az egyetértés köztem és a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magyar Nagyperjele között -, hogy az embertársainknak nyújtott szolgálatunk során tényleges és hathatós segítséget kívánunk adni a valóban rászoruló emberek, családok részére. E cél érdekében már a kezdetektől törekedtünk és törekszünk mind szerteágazóbb kapcsolatot kiépíteni a felelősségteljes szakmai munkát végző civil szervezetekkel és állami hivatalokkal, szervekkel is, melynek ékes bizonyítéka ez a mai napon létrejött példaértékű sikeres együttműködés is.

Ezúton is köszönöm Önöknek – a Gyámhivatal vezetőjének és minden munkatársának – nemcsak ebben az akcióban való részvételt, hanem azt a kiválóan végzett szakmai munkát is, melyet tapasztalatom szerint áthat a nehéz helyzetben lévő családok, gyermekek segítésének vágya is.”

  

 

Sir Pribil Sándor mindkét helyszínen köszönetét fejezte ki a Lovagrend Gazdasági és Kereskedelmi Kamarájának és elnökének, valamint alelnökének az ajándékokért, és a jelen lévő családoknak egyúttal röviden be is mutatta az adományt lehetővé tevő Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrendet.

Végül Sir Pribil Sándor békés, boldog karácsonyt kívánt a megjelenteknek és a FEMERAID Dél-Magyarországi Egységének segítségével kiosztotta a nagy értékű ajándékcsomagokat.

   

2013. december 19.