XX. Jótékonysági Hangverseny a szlovákiai Vágsellyén a Máltai Lovagrend – KMFAP támogatásával
 

Rendkívüli élményben volt része azoknak, akik a zord tél ellenére 2014. február 1-jén Vágsellyére /Šaľa (Szlovákia) utaztak, hogy részt vegyenek a Pro Vita Polgári Társulás jubileumi jótékonysági hangversenyén.

Immár huszadik alkalommal került sor a Pro Vita szervezésében, Lady Ágh Lívia, a Prágai Operaház világhírű magánénekese főszereplésével, és tehetséges tanítványai közreműködésével, a művésznő rendezésében a hagyományos jótékony céllal szervezett zenei eseményre a Városi Művelődési Házban.

  

A Pro Vita Polgári Társulás alapító elnöke Lady Czellárik Mária, tagjai: Dipl. Ing. Juraj Alexovič, Dipl. Ing. Ladislav Gáll, Mr. Ladislav Szabó és Dipl. Ing. Helena Psotová.

 

A szervezet alapító okiratában rögzített tevékenység értelmében a Pro Vita minden évben megrendezi hagyományos jótékonysági hangversenyét, melynek bevételét a szegények, elesettek, és halmozottan sérült embertársaik megsegítésére fordítja.

A szervezet támogat minden olyan kezdeményezést, amely embertársaik felsorolt csoportjai testi és szellemi javát szolgálja.

Ezért a jótékonysági hangverseny bevételének egy részét minden évben kiemelten a Štrkoveci-Kövecsesi Szociális intézmény gyermek és felnőtt lakói részére adományozza.

A XX. Jubileumi Hangverseny fő támogatója a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Szlovák Nagyperjelsége volt.

Az eseményen a nagy számú szlovák közönség mellett magyarországi vendégek is jelen voltak: H.G. Prof. Popper György – a Máltai Lovagrend (KMFAP) Nagymesterének általános helyettese és a Lovagrend több magyar és szlovák tagja, valamint Sir Dr. Király Csaba – az Ordo Hungariae Rend Nagymestere és Lovag Tián Pál – Magyar Nagyprior, valamint a Rend több magyar és szlovák tagja. Az adakozók nagylelkűségének köszönhetően az idén igen jelentős összeg, 6300 Euró gyűlt össze.

  

  

Az elmúlt 20 év alatt a Pro Vita Polgári Társulás jelentős anyagi segítséget nyújtott szociális intézményeknek, betegeknek, rászoruló családoknak, gyermekeknek, az ez idő alatt összegyűjtött összesen 100.000 Eurót kitevő pénzalapból.

  • Ebből a forrásból tudta támogatni az ugyancsak halmozottan sérült Apácaszakállasi szociális intézet /Opatovský Sokolec – Szlovákia/ lakóit.
  • Többek között támogatták egy Vágsellyén élő, zenei tehetséggel megáldott, hátrányos helyzetű fiatalember hegedűvásárlását.
  • Évente – felmérve a sürgősségi sorrendet – támogatást nyújtottak több sérült gyermek „bálna úszás” terápiás kezeléséhez az oroszországi Szocsiban.
  • Hozzájárultak egy kardiológiai szívmonitor megvásárlásához a Vágsellyei kórház részére.
  • Részt vállaltak egy súlyos degeneratív ideggyógyászati betegségben szenvedő serdülő korú fiú gyógyszeres kezelésének anyagi biztosításában.
  • Megvásároltak egy felső légúti váladékleszívó készüléket a Štrkovec-Kövecsesi ápoltak részére, amely szükség esetén életmentő. Továbbá anyagilag hozzájárultak a szociális intézet nonstop telefonos felszereléséhez.
  • 2012-ben fedezték egy ötnapos párizsi utazás költségeit egy árva, Vágsellyén, a szociális otthonban élő teljesen mozgáskorlátozott beteg fiatal részére, két kísérő, és egy ápolónő társaságában, hogy megtekinthesse elődei éttermét Párizsban, és megismerhesse a város nevezetességeit.
  • Folyamatosan anyagilag támogatták rászoruló családok gyermekeinek étkeztetését.
  • Többször biztosították a hajléktalanok karácsonyi étkeztetését.
  • Egyszeri 500 Euró támogatásban részesítették a vágsellyei hajléktalan szállót, és a miniBodka vágsellyei nonprofit szervezetet, amely hat állandóan ott nevelt árva gyermeknek és időközönként egész Szlovákiából érkező hajléktalanok gyermekeinek biztosít átmeneti szállást, ellátást és nyaralást.

Lady Czellárik Mária a Pro Vita Polgári Társulás elnöke, férje Sir Alexander Czellárik KMFAP Szlovák Nagyperjele és Dáma Horváth Szilvia rendszeresen ruhákkal, tartós élelmiszerrel, gyümölccsel, (szezon idején több mázsa dinnyével) és tisztítószerekkel támogatják a miniBodka működését, Daniel úr kiváló irányítása alatt.

A jótékonysági hangverseny másnapján – mint az elmúlt 20 évben minden alkalommal – Lady Ágh Lívia és művésztársai a Pro Vita Polgári Társulás tagjaival együtt magánhangversenyt rendeztek a Štrkovec-Kövecsesi Szociális Intézet lakói számára, akik a vágsellyei hangversenyen is részt vettek és a nevelők segítségével készített műsorban bemutatták nem hétköznapi életük történetét. Ezzel a hangverseny legmeghatóbb, de optimizmust sugárzó részét ők varázsolták a zsúfolásig megtelt művelődési ház színpadára.

 

Lady Mária és Sir Alexander Czellárik által nyújtott szellemi és erkölcsi támogatás rendkívül szép példája - a jelentős anyagi támogatáson túl -, hogy kereszt- és bérmakereszt-szülői Dominik Horváthnak, aki a miniBodka által működtetett intézmény tizennégy éves lakója, egyike a hat Horváth testvérnek.

2014 februárjában a Štrkovec-Kövecsesi magánhangverseny után Lady Mária és Sir Alexander részt vettek a tíz éve működő miniBodka nonprofit intézet által létrehozott gyermekkönyvtár és felnőtt teázójának ünnepélyes megnyitóján, ahol átadták személyes anyagi támogatásukat Mgr. Milan Daniel úrnak, a miniBodka igazgatójának.

A jótékonysági est folyamán H.G. Prof. Popper György bejelentette, hogy Lady Mária Czelláriková és Lady Ágh Lívia 20 éves humanitárius munkájának nagyrabecsüléseként a következő avatási ceremónián a Máltai Lovagrend (KMFAP) Nagymestere által előléptetésben részesülnek.

Sir Dr. Király Csaba, az Ordo Hungariae Rend Nagymestere kitüntetést adott át a Pro Vita Polgári Társulás vezetőinek, továbbá egy adománylevelet, amelyben felajánlotta egy fő felsőfokú tanulmányainak térítésmentes biztosítását a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán Budapesten, az Alapítvány elnöke által kiválasztott fiatal részére.

Kedves Lady Mária és Lady Lívia, kedves Lovagtársaink!

Gratulálunk a nagyszerű humanitárius kezdeményezéshez, amely 20 év alatt rendkívül eredményesen működött alapítóinak szándéka szerint. Kívánjuk, hogy a Pro Vita Polgári Társulás továbbra is ilyen sikeresen és töretlen odaadással támogassa a rászoruló embereket!

Szívből gratulálunk Lady Ágh Líviának és tanítványainak a színvonalas műsorhoz és nagylelkű támogatáshoz, valamint Lady Czellárik Máriának és lelkes munkatársainak áldozatos munkájukhoz, és a nagyszerű szervezéshez! Továbbá köszönetet mondunk a nagyvonalú vendéglátásért, amelyben a magyarországi lovagtársaikat ezúttal is részesítették.

2014. február 10.