Betegek Világnapja 2014, Nagymegyeren (Velky Meder/Szlovákia) a Máltai Lovagrend (KMFAP) védnöksége alatt
 

 Pázmány Péter (1570-1637): Betegekért (részlet)

“Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben.”

Boldog II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja. 1858-ban Lourdes-ban, ezen a napon jelent meg először a Szűzanya a 14 éves francia lánynak, Bernadette Soubirous-nak, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. XIII. Leó pápa 1886-ban Istenes Szent Jánost a betegek égi patrónusává avatta, s 1930-ban XI. Pius pápa a betegápolók mennyei pártfogójává tette. /Istenes Szent János 1537-ben a spanyolországi Granadában kórházat létesített, majd szellemi öröksége folytatására megalakult az Irgalmas Testvérek közössége, akik a mai napig az Irgalmas Rend keretében végzik áldásos tevékenységüket. Szerzetesi fogadalomra épülő életük célkitűzése a betegek gyógyítása, ápolása./

1993 óta minden évben világszerte megemlékeznek a betegekről, szentmise keretében kérik Szűz Mária, a betegek védőszentje oltalmát és segítségét a gyógyuláshoz. A Szentatya az ellene elkövetett merényletet követően megtapasztalta és hihetetlen türelemmel viselte betegségét és mélyen együtt érzett a betegekkel.

Ez a szolidaritás például szolgál mindenkinek, hiszen a betegség az életünk velejárója és bárki életében előfordulhat. Közismert az is, hogy a pápa az elszenvedett testi és lelki megpróbáltatás ellenére megbocsátott merénylőjének.

2014. február 15-én, immár 22. alkalommal került megrendezésre a Betegek Világnapjáról való megemlékezés, amely négy év óta Nagymegyeren (Velky Meder), Szlovákiában történik.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Szlovák Nagyperjelségének tagjai – Lady Mária Czellárikova, főorvos asszony, Sir Alexander Czellárik, Szlovák Nagyperjel, valamint Sir Szakál László / Monsignore Ladislaus pápai káplán, a Máltai Lovagrend magisztrátusi káplánja – áldozatos munkájának köszönhetően került sor az eseményre, amelyen magyarországi lovagtársak is részt vettek: H.G. Prof. Popper György, a Nagymester általános helyettese vezetésével.

A Máltai Lovagrend (KMFAP), a Szuverén Ciprusi Rend, a Szent Lázár Kórházi Rend, az Ordo Hungariae és a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjainak ünnepélyes bevonulása után 16.00 órakor megkezdődött a megemlékezés a Szent Miklós Plébániatemplomban. A szentmisét – amelyen a helyi hívők nagy létszámban jelentek meg a környékbeli településekről – Dr. Herdics György c. apát, az Ordo Hungariae prelátusa, Monsignore Szakál László körzeti esperes, Horváth Róbert plébános, és Páter Siard Mgr. Dušan Sklenka, O.Prem. celebrálták. Kedves színfoltja volt a megemlékezésnek, hogy Sir Kertész-Bakos Ferenc, a PDSU dékánja is segédkezett az oltárszolgálatban.

   

   

     

A szlovák–magyar nyelvű szentmise alatt egymás után járultak a mikrofon elé lovagtársaink, hogy költői fogalmazású könyörgésükkel gyógyulást kérjenek a beteg emberek részére. A könyörgések és méltatások kiterjedtek a gyógyítás nehéz feladatát ellátó orvosokra, ápolókra, gondozókra egyaránt, akiknek áldozatos munkája, szakértelme és elhivatottsága nélkülözhetetlen a gyógyításhoz és a gyógyuláshoz. A hagyományoknak megfelelően kiszolgáltatták a betegek szent kenetét is.

    

   

A megemlékezés méltóságához hozzájárult Monsignore Ladislaus prédikációja, a nagymegyeri Janiga József kórus éneke és Dáma Csonka Zsuzsanna, a Magyar Állami Operaház magánénekesének gyönyörű előadásában elhangzott Gounod – Ave Mária c. szerzeménye és Lovag Kulcsár Béla harmonikajátéka.

   

   

A Betegek Világnapjáról való megemlékezés 22 évvel ezelőtti kezdeményezője Prof. Dr. Schmidt Péter győri orvos professzor, a Szent Lázár Kórházi Rend lovagja, aki beszédében visszaemlékezett a hagyománnyá vált esemény kezdeteire. Elmondta, hogy “1993-ban egy rövid ünnepséggel egybekötött megemlékezést tartottunk Győr–Szigetben, Szent Rókusnak, az orvosok és pestises betegek védőszentjének templomában. Később elhatároztuk, hogy hagyományt teremtünk a megyeszékhelyen, így a következő években Győr város egy–egy katolikus templomában tartottunk ünnepi szentmisével egybekapcsolt megemlékezést. 4 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy átlépjük a képzeletbeli határokat és Nagymegyerre esett a választás, amely úgy érzem kiváló döntés volt.

Magam aki orvostanhallgatóként, később orvosként 3 alkalommal voltam Lourdes-ban, sikerült átélnem azt a hatalmas misztikus, mintegy magasabb rendű, szinte transzcendentális vallásos érzést, hogy mit jelent a Pireneusok lábánál fekvő világhírű zarándokhely értéke. Önkéntes segítőként ellenszolgáltatás nélkül toltam a kerekes székes betegeket.”

A szentmise végén H.G. Prof. Popper György kért szót, s elmondta, hogy egy különleges történetű, Keresztelő Szent Jánost ábrázoló ikont szeretne átadni Monsignore Szakál Lászlónak, a Máltai Lovagrend magisztrátusi káplánjának. Az ikont Montenegróban festette és ajánlotta fel jótékony célú árverésre a Pro Concordatia Populorum Rend festőművész tagja. 2013. október 5-én a montenegrói lovagavatást követő gálavacsorán Sir Dragan Nikolic Máltai Lovag a legnagyobb összeg felajánlásával megvásárolta a képet (az összeg egy szegény, többgyermekes apa több hónapos költségeinek fedezésére volt elegendő). Sir Dragan átadta az ikont H.G. Prof. Popper Györgynek, aki Magyarországra hozta, hogy megfelelő alkalmat találva átadja megőrzésre a bizánci stílusban készített alkotást.

   

A megemlékezést követően a városi Művelődési Házban folytatódott az est, ahol agapéra (szeretetlakoma) várták a résztvevőket. A gyönyörűen megterített hosszú asztaloknál mintegy 120 embert látott vendégül Lady Mária és Sir Alexander, akik az est költségeit finanszírozták. Gazdag ételválaszték, jó borok és egyéb italok, finom sütemények szerepeltek a vacsora menüjében. A barátságos hangulatú este kötetlen beszélgetéssel, éjszakába nyúlóan ért véget.

   

Drága Lady Mária, Sir Alexander és Sir Monsignore Ladislaus!

Szeretettel gratulálunk a Betegek Világnapi megemlékezés színvonalas megszervezéséhez. A Ti és munkatársaitok önzetlen munkájának köszönhetően sikerült szép hagyományt teremteni, amely méltó Boldog II. János Pál pápa emlékéhez.

Köszönjük a nagyvonalú vendéglátást lovagtársaink nevében!

2013. február 20.