Elhunyt Sir Dr. Pintér József, a Máltai Lovagrend (KMFAP) nagykereszt lovagja, a Rendi Állam Innovációért felelős Minisztere
 

In memoriam Sir Dr. Pintér József

Elhunyt Sir Dr. Pintér József, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) nagykereszt lovagja.

Nagy formátumú embertől búcsúzunk, akinek az élete tele volt kihívásokkal és rendkívüli sikerekkel. Róla, a kivételesen sokoldalú emberről szól az „Egy milliárdos, akit sírni is láttak” című életrajzi könyv, amely bizonyítja, hogy teljes életet élélet, s szorgalmának, kitartásának köszönhetően terveit meg is valósította a saját örömére és a társadalom épülésére.

Mindazon személyek, szervezetek, kezdeményezések, amelyek önzetlen és nagyvonalú támogatásában részesülhettek megőrzik emlékét.

Sir Pintér József élete összeforrott szülővárosával, Kecellel. Ott élt feleségével, aki számára a biztos hátteret nyújtotta, és két gyermekével. 1978-ban, a szocializmus idején, Kecelen alapította magánvállalkozását, a Pintér Műveket. S a cég fantasztikus karrierjét, elismertségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több megrendelést kapott a NASA-tól, a Boeingtől, a NATO-tól és a Paksi Atomerőműtől. Nagyszabású terve vált valóra, amikor 1997-ben, a gyáregység mellett található háromhektárnyi területen létrehozta a Hadtörténeti Múzeummal közösen működtetett haditechnikai parkját.

Egymást követték a rangos nemzetközi elismerések, amely csak a legjobbaknak jár: 1999-ben Angliában a XX. század Kiváló Embere kitüntető címet kapta, ugyanebben az évben és 2002-ben is megválasztottak az Év Emberének az USA-ban. A Világ Életmű Díjat az Egyesült Államokban vehette át. 2008-ban Magyarországon is az Év Vállalkozója lett. Kecel város jogosan volt büszke szülöttére, 1993-ban megkapta a Kecel Város Díszpolgára címet. 2013-ban két címet is átvehetett: a Kecel Város Fejlődéséért díjat és a Bács-Kiskun Megyéért Díjat.

Sir Haszilló Ferenc – Kecel polgármestere, a Máltai Lovagrend (KMFAP) tagja, akkor így méltatta Sir Pintér József életútját: „Pintér József vállalkozói életútja, mint az sokak számára ismert, egy lyukas lábas forrasztásával kezdődött, ma azonban atomerőművekhez tervez és gyárt berendezéseket.

Pintér József legalább 150 magyarországi elsőséget mondhat magáénak, mint például az „Első magyar kapitalista”, az „Első vállalkozó”, ő kapta az első adószámot, és ő az első magánember aki helikoptert vásárolt. Számtalan tisztség és kitüntetés mellett kiemelendő még, hogy 1999-ben Angliában az Évezred emberének választották, 2000-ben Amerikában az „Év embere” kitüntetést kapta. Pintér úr az igazi sikereit azonban Kecelen érte el. Itt töltötte gyerekkorát, itt alapított családot, és itt rakta le a vállalkozása első sikerkövét. Szívügyének tekint minden olyan kezdeményezést, ami Kecel város fejlődését szolgálja. Fontosnak tekinti, hogy minél több keceli embernek adjon munkát, és sosem gondolt arra, hogy vállalkozását más városba költöztesse el. Mindig is odafigyelt a közjólétet szolgáló elképzelések felkarolására, a hagyományos városi programok, rendezvények támogatására, mint például a Flóra Virágfesztivál. Egy város jövője, jövőjét sikeressé tételét a tudás mellett nagymértékben alakítja polgárainak aktivitása, a város iránti elkötelezettsége. Pintér Józsefet példaképként állíthatjuk a keceli fiatalok elé: hogyan kell vállalkozni, a munkával szemben alázatot tanúsítani, és hogyan lehet szeretni a szülőföldet.”

Mindannyiunkat mélyen lesújtott a hír, hogy Sir Pintér József életének 69. évében eltávozott közülünk. Az ő rendkívüli személyiségében megtalálhatók a kreatív és ambiciózus vállalkozó, a fáradhatatlan üzletember, a megfontolt, következetes vezető, a mecénás és a meleg szívű, adakozó ember vonásai. Nagy öröm és megtiszteltetés volt, hogy ez a nemes lelkű ember a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének tagja lett, amikor 2005. június 25-én His Beatitude Dom LORENZO – a Lovagrend Régense lovaggá avatta, amelyre minden tekintetben példamutató élete, nagyon eredményes munkája tette őt érdemessé.

   

   

Kiemelkedő tehetsége, egyedülálló képességei, elkötelezettsége és példamutatása a KMFAP Rendi Állam Innovációért felelős Miniszter pozíciójába emelte, amelyre alkalmasabb embert nem lehet találni. Nagy űrt hagyott maga után, s az ő esetében még a pótolhatatlanság nimbuszát is igaznak gondolhatjuk


Drága Sir József, vagy ahogy mindenki hívott, Jóska!

Gondolatban előtted állunk, fülünkbe csengenek okos szavaid, humoros ötleteid, amelyet mindig barátságos mosoly kísért, s nagyon szeretnénk hallani, hogy csak tévedés, ami most történt, de sajnos ez megváltozhatatlan, mert az élet törvénye könyörtelenül Rád is érvényes. Most, hogy egy számunkra felfoghatatlan, másik dimenzióba kerültél biztosak vagyunk benne, hogy ott is tartod a lovagi esküben tett ígéretedet. Mindig vártuk és örültünk a Veled való találkozásoknak, de sajnos ez már a múlt. Volt egy csodálatos, példamutató élet, egy kivételes tehetségű ember, egy lovagtestvérünk, egy felejthetetlen barátunk, de emléked fényes csillagként tovább ragyog. Köszönjük Neked a sok segítséget és humanitást, köszönjük, hogy a szűkre szabott emberi létből Te jelentős részt áldoztál a Lovagrendnek. Csak az idő enyhítheti a távozásod után érzett fájdalmat.

Drága emlékedet megőrizzük és Máltai Lovaghoz méltó személyed, humánus értékrended, amelyet életed során elvszerűen követtél, szolgáljon példaként minden lovagtársnak! Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Sir Pintér József családjával, feleségével, Icukával, fiával és utódjával, Pintér Csabával.

Requiescat in Pace


KMFAP Magyar Nagyperjelség